AČR

Ozbrojené síly České republiky, jejichž hlavním velitelem je prezident České republiky, tvoří vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž a především hlavní složka ozbrojených sil, kterou je Armáda české republiky.

Armáda české republiky je moderní, od roku 2005 plně profesionální, ozbrojená složka, jejíž řízení zabezpečuje generální štáb v čele s náčelníkem štábu. Civilní řízení armády a demokratickou kontrolu zde zajišťuje ministerstvo obrany. 

acr_1

Historie:

Historie AČR sahá k roku 1918, kdy vznikl samostatný Československý stát. První Československá armáda byla budovaná od roku 1918 až do roku 1939. Mezi lety 1939 -1945 v důsledku rozbití republiky Československá armáda zanikla a byla obnovena až po skončení druhé světové války. V roce 1954 v souvislosti s politickou situací v zemi, byla armáda přejmenována na Československou lidovou armádu. Ta byla od roku 1955 až do rozpadu SSSR členem Varšavské smlouvy. V roce 1991 byla armáda opět přejmenována na Československou armádu. Tento poslední název vydržel až do roku 1993, kdy byla rozdělena tehdejší Československá federativní republika na samostatnou, Českou a Slovenskou republiku. V roce 1993 vzniká stávající Armáda české republiky a získává výzbroj po zaniklé ČSLA v poměru 2:1 oproti Slovenské armádě. 

Struktura:

Armáda české republiky staví na základním rozdělení na pozemní síly, vzdušné síly a speciální síly. Pozemní síly jsou tvořeny především dvěma brigádami, které podporují další jednotky pozemního vojska, ať již při zabezpečení ochrany vlastního území či při zahraničních misích. Vzdušné síly zahrnují především letectvo a protivzdušnou obranu. Vzdušné síly zabezpečují především suverenitu a obranu vzdušného prostoru. Speciální síly jsou od roku 2015 samostatné a zabezpečují provedení speciálních operací.

acr_4

Úkoly:

Hlavním úkolem armády, která je od roku 1999 členem NATO, je zabezpečení územní obrany České republiky proti vnějšímu napadení. Dále armáda zabezpečuje plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků nebo operací určených primárně k zabezpečení míru a bezpečnosti v daných oblastech. Dále je armáda zapojena do vojenské struktury Evropské unie a plní úkoly s tímto začleněním spojené.

acr_2

Personál:

Armáda české republiky, jako jeden z největších tuzemských zaměstnavatelů, má v současné době přes 33 000 zaměstnanců a téměř 3 000 příslušníků Aktivních záloh. Současný trend AČR v oblasti personalistiky je neustálé zkvalitňování výcviku jednotlivců, prohlubování znalostí i připravenosti obsluh zbraňových systémů a příprava velitelských prvků ke spolupráci s koaličními jednotkami.

Výzbroj:

Výzbroj Armády české republiky prochází rozsáhlou modernizací, která byla zahájena v roce 1999 po vstupu České republiky do Nato. Většina techniky v té době pocházela ještě z výzbroje ČSLA a nesplňovala požadavky moderního bojiště a kompatibility se zbraňovými systémy nových spojenců.

acr_3