Aktivní záloha

Žádná profesionální armáda na světě se v době krize neobejde bez záloh. Stejně tomu je i u Armády České Republiky (AČR). Armáda české republiky má dva druhy záloh. První, početnější, jsou zálohy povinné, do kterých jsou započítáni všichni občané, jež v minulosti vykonali základní vojenskou službu a kteří nepřesáhli 60 let věku. Povinná záloha však vzhledem k ukončení povinné základní vojenské služby každým rokem ubývá, a vzhledem k modernizaci armády a novým trendům v bojové technice i kdysi dobře vycvičení specialisté ztrácejí své kvality pro moderní válečné konflikty.  

az_01

Druhým typem zálohy je Aktivní Záloha (AZ). Aktivní záloha je již plně profesionální uskupení fungující na dobrovolnosti občanů České republiky převzít závazek a udržovat vlastní vojenskou připravenost.

Aktivní Záloha AČR se může pyšnit tím, že patří k nejrychleji se rozšiřující záloze v regionu. Do roku 2025 se počítá s plnou naplněností čítající 5000 příslušníků Aktivní Zálohy. Historie AZ AČR navazuje již na prvorepublikové tradice záložník jednotek,  nicméně tak jak ji známe dnes, začala Aktivní Záloha vznikat až v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu povolal první záložníky na dobrovolné vojenské cvičení. Tito vojáci se pak po roce 2002 stali páteří pro vznik Aktivní Zálohy.

az_02

Po roce 2002 vznikají především krajské pěší roty AZ u jednotlivých krajských vojenských velitelství. Tyto jsou určeny zejména k pomáhání při živelních pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, jako je například silná hrozba teroristického útoku. 

Od roku 2007 se dále objevují první vlaštovky v podobě čet a rot Aktivních Záloh začleněných přímo do sestav jednotlivých bojových útvarů AČR. 

az_03

Asi největší milník přichází v roce 2016 po změně legislativy. V rámci těchto změn je upraveno odměňování příslušníků AZ na úroveň profesionálních vojáků a zvyšuje se maximální počet dní, které může voják AZ odcvičit. Po změně zákona se mění i struktura AZ. Vznikají jednotky AZ u většiny bojových útvarů, stávající jednotky se rozrůstají a struktury AZ začínají postupně prorůstat i do vyšších velitelských funkcí až do hodnosti plukovníků.

Tento trend se promítá i do výcviku jednotlivců, kdy jsou tito kromě základních funkcí postupně cvičeni i jako osádky bojových vozidel, či operátoři zbraňových systémů.

V případě že máte zájem o vstup do AZ nebo chcete získat více informací o fungování a struktuře AZ, doporučujeme vám navštívit přímo oficiální stránky AČR.