Armádní profese: Výsadkář

 13. 01. 2022      kategorie: Armádní profese
Přidat na Seznam.cz

9. díl našeho miniseriálu o armádních odbornostech vám blíže představí činnost výsadkářů u 43. výsadkového pluku (43.vp). Chrudimský útvar je jedinou jednotkou svého druhu v Armádě České republiky. Hlavní činností pluku jsou vzdušně-výsadkové a aeromobilní operace. Rádi bychom poděkovali všem příslušníkům 43. výsadkového pluku, kteří se nám při natáčení tohoto dílu věnovali. Co vše obnáší profese výsadkáře, se můžete podívat v následujícím videu:

Video: Armádní profese: Výsadkář | CZ Defence / YouTube

Tento náš miniseriál má za cíl blíže seznámit čtenáře s konkrétní vybranou armádní odborností či profesí v rámci Armády České republiky. Měl by srozumitelnou formou přiblížit obsah činnosti jednotlivých vojáků vykonávajících danou profesi. Děkujeme tímto Armádě České republiky resp. resortu obrany, že nám umožnily daný seriál natočit a věříme, že se naši čtenáři dozvědí o některých profesích AČR zas o trochu více.

Vzdušně-výsadkové operace patří mezi ty nejkomplexnější úkoly výsadkového pluku. Tento typ operací předpokládá zasazení jednotek na padácích nebo pomocí přistávacího výsadku s využitím vrtulníků. Taktické úkoly výsadkářů po seskoku, resp. přistání, mohou být různé, zpravidla se však jedná o úkoly v týlu nepřítele, kde je často čeká dlouhodobé plnění úkolů, při kterém jsou odkázáni jen sami na sebe.

vysadkar_TITFoto: Hlavní činností 43. výsadkového pluku jsou vzdušně-výsadkové a aeromobilní operace | Jan Juřica / CZ Defence

Operace "vyhledej a znič" patří mezi tradiční úkoly výsadkových jednotek. Jejím cílem je navázat a udržet kontakt s nepřátelskými skupinami, v případě nutnosti je pronásledovat a následně provést jejich likvidaci nebo zajetí. Aby byly jednotky co nejvíce mobilní a schopné efektivně vyhledávat a pronásledovat nepřítele, pohybují se s minimální výstrojí a výzbrojí.

Přepadové operace ve formě útoku ze zálohy na statický cíl nepřítele s následným stažením do vlastní sestavy je další z činností 43.vp. Výsadkáři také podnikají překvapivé útoky ze zamaskovaných pozic na pohybující se nebo dočasně zastavené cíle nepřítele.

Jedním z druhů obranných činnosti, které výsadkový pluk provádí, je tzv. boj na zdrženou. Skládá se většinou ze vzájemně se doplňujících taktických úkolů, kterými jsou zejména zřizování blokovacích postavení, provádění léček a palebných přepadů s cílem narušení tempa a charakteru činnosti nepřítele.

 Autor: Michal Pivoňka