Koncept FFF

 21. 10. 2020      kategorie: Koncept
Přidat na Seznam.cz

Mezinárodní zbrojní výstava, odborné panely a networking v rámci FUTURE FORCES FORUM představují zavedenou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.

FFF Photos

Praha se v rámci akcí FUTURE FORCES FORUM (FFF) stala dlouhodobým centrem pro setkávání mezinárodní komunity v obraně a bezpečnosti. Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací, vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí.

OPENING CEREMONY_1539

Hlavní program FFF se v roce 2022 uskuteční v týdnu od 17. do 21. října. Akce určené pro odbornou veřejnost proběhnou od středy 19. do pátku 21. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní výstavu, konference, workshopy, kulaté stoly, bilaterální jednání, či vnitřní a venkovní dynamické ukázky. V rámci FFF také jako obvykle proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EU, jejichž členové se aktivně zapojují do programu.

EXHIBITION_VIP_TOUR

Více informací naleznete na stránkách FFF www.future-forces-forum.org nebo na stránkách výstavy Future Forces www.natoexhibition.org

 Autor: Martin Šiška