Akvizici protiletadlových kompletů SPYDER lze stihnout – podmínky účasti českého průmyslu ale nelze zanedbat

 15. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Zatímco v případě samohybných děl CAESAR, o jejichž nákupu byla v pondělí informována vláda, již byly mezi výrobcem (francouzskou státní společností NEXTER) a českými subdodavateli uzavřeny příslušné smlouvy a podíl českého průmyslu (40 %) je tak smluvně zajištěn, probíhají intenzívní jednání s Izraelci, od nichž bude vláda pro AČR nakupovat protiletadlový systém SHORAD v podobě kompletů SPYDER od společnosti RAFAEL. Kolegium ministra má zakázku projednat v průběhu příštího týdne. Vyjednávání finišuje – ale protože smlouvy mezi výrobcem a českými společnostmi dosud uzavřeny nebyly, provází je určitá nervozita. S hlavní smlouvou v izraelské kapse může pozice českých subdodavatelů oslabit.

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

Na 48. schůzi Výboru pro obranu ve středu 8. září zazněla podle poslanců informace, že v zakázkách dělo ráže NATO a protiletadlový systém SHORAD je dosahováno shody s dodavateli a do voleb budou tyto akvizice podepsány. To se plně potvrzuje v případě děl CAESAR, v jejichž případě již došlo k podpisu subdodavatelských smluv, zakázku projednalo kolegium ministra obrany, byla informována vláda, a podpisu smlouvy do konce září tak prakticky nestojí nic v cestě. V tomto případě budou nové zbraně pro AČR pořízeny za 8,5 miliardy na základně přímého oslovení výrobce, francouzské státní společnosti NEXTER.

Obdobná situace panuje podle vyjádření Ministerstva obrany také v případě protiletadlového systému SHORAD od izraelské společnosti RAFAEL, které jsou pořizovány formou mezivládní dohody. Podle ředitele tiskového odboru MO Jana Pejška je podíl českého obranného průmyslu dojednaný a dosáhne minimálně požadovaných 30 % hodnoty zakázky. „V rámci finální nabídky od izraelské strany je konkrétní zapojení českého průmyslu podrobně popsáno. Smlouvy mezi výrobcem a českými partnery jsou jejich dvoustrannou záležitostí,“ uvedl ve své odpovědi.

Dvoustrannou záležitostí mezi výrobcem a jeho subdodavateli tyto smlouvy nepochybně jsou, ale MO samozřejmě forma účasti českého obranného průmyslu na zakázce detailně zajímá, a přes vzájemnou důvěru, kterou posiluje forma akvizice, v níž je partnerem české vlády vláda Izraele, jde stále o obchodní vztah, v němž každá strana hledá pro sebe co nejvýhodnější podmínky. Zatímco v případě samohybných děl tak došlo k podpisu smluv s českými subdodavateli před podpisem hlavní smlouvy o nákupu systémů pro AČR, v případě systému SPYDER tomu tak dosud není. Průmyslovými partnery této zakázky budou především státní podnik VTÚ a společnost RETIA ze skupiny CSG (ta má za sebou mj. úspěšnou modernizaci stávajících protiletadlových systémů KUB). 

Za společnost RETIA nám vyjádření poskytl Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG: „Za společnost RETIA lze uvést, že jednání s izraelskou stranou stále pokračují a kontrakt mezi společnostmi RETIA a Rafael není uzavřen. Oproti tomu u projektu dělostřeleckého systému Caesar od společnosti Nexter Systems již došlo k uzavření čtyř kontraktů se společnostmi českého obranného průmyslu v čele se společností TATRA TRUCKS, které ve výsledku znamenají zajištění požadovaného českého průmyslového podílu.

V souladu s požadavkem MO ČR informujeme ministerstvo o každé uzavřené smlouvě, obsahu a výši plnění, aby mělo přesný obraz o tom, zda je požadavek na zapojení českého průmyslu plněn. RETIA vyjednává s izraelskou stranou v souladu s požadavkem MO ČR na zajištění požadovaného podílu českého průmyslu na výrobě, a hlavně zajištění životního cyklu systému tak, aby byla ČR při jeho provozování soběstačná. Pokládáme za dobrou praxi, která je výhodná pro MO ČR jako zákazníka a která se obecně uplatňuje u významných vyzbrojovacích projektů AČR s využitím zahraničního dodavatele, aby smlouvy zajišťující český průmyslový podíl byly uzavřeny nebo minimálně připraveny ve finální verzi k podpisu před uzavřením hlavního kontraktu, kterým bude v případě systému Spyder smlouva ve formátu G to G. Je přirozené, že po podpisu hlavní smlouvy už není zahraniční dodavatel ve stejné míře motivován k tomu, aby požadavek na účast českého průmyslu v plném rozsahu splnil.“

Technicko-obchodní ředitelka VTÚ Jitka Čapková na náš dotaz ohledně podpisu smlouvy se společností RAFAEL odpověděla: „Ve vztahu k předmětnému projektu na pořízení protiletadlového raketového komplexu SHORAD Vám v současné době můžeme sdělit, že jsou vedena velmi intenzivní jednání mezi Vojenským technickým ústavem, s.p. a izraelským výrobcem RAFAEL. Předmět smlouvy je v současné době téměř dojednaný, finanční stránka projektu a znění kontraktu taktéž. Podpis smlouvy je logicky vázáný na plánovaný podpis mezivládní dohody, čili ohledně termínu se musíte obrátit na Ministerstvo obrany.“

Kolegium ministra zakázku projedná příští týden, „následně bude informována vláda a vydána příslušná dokumentace ze strany MF. Podpis smlouvy předpokládáme na přelomu září a října,“ uvedl na náš dotaz Jan Pejšek.

Obě akvizice, tedy CAESAR i SPYDER, které probíhají bez soutěže, přímým oslovením výrobce a mezivládní dohodou, přinesly nové zkušenosti. Obě poznamenala protipandemická opatření, která zkomplikovala setkání vyjednávacích týmů. V obou případech došlo k významnému navýšení kupní ceny oproti původnímu předpokladu Ministerstva obrany. Obě zakázky také v důsledku zpoždění kvůli pandemii finišují těsně před volbami, a současně se obě přes zmíněné navýšení ceny, které je přesvědčivě vysvětlováno, stále těší podpoře poslanců Výboru pro obranu. Zapojení českého průmyslu a zajištění životního cyklu v České republice byly od počátku zásadní podmínky obou akvizic. Logickým postupem se zdá před podpisem hlavní smlouvy mít na stole splnění těchto podmínek ve formě podepsaných subdodavatelských smluv, v nichž výrobce potvrdí své deklarované závazky.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, VTÚ, RETIA

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP