Hrubý domácí produkt a jeho vliv na obranný rozpočet

 28. 05. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Řada z nás naší armádě jistě přeje, aby v příštích letech dosáhla spojeneckého závazku, tedy dvouprocentního podílu HDP na obranném rozpočtu. Avšak z čeho se HDP skládá a jak jej může ovlivnit dopad koronaviru?

bvp2_03
Foto: Řada z nás naší armádě jistě přeje, aby v příštích letech dosáhla spojeneckého závazku, tedy dvouprocentního podílu HDP na obranném rozpočtu a zároveň aby mohla i nadále úspěšně pokračovat s modernizací zastaralé techniky i přes události spojené s koronavirem (na snímku BVP-2) | army.cz

Česko je na světě na 13. místě v narovnaném indexu lidského rozvoje (před Belgií), na 14. místě v indexu lidského kapitálu (před Velkou Británií) Světové banky, na 24. místě v indexu ekonomické svobody (před Německem) a v indexu globálních inovací a na 29. místě v globální konkurenceschopnosti. Česko má rovněž nejnižší podíl lidí ohrožených příjmovou chudobou v Evropské unii. Hlavní odvětví průmyslu jsou automobilová výroba, elektronika, strojírenství, high-tech technologie, výroba oceli, dopravní zařízení, chemická výroba a léčiva. Hlavními zemědělskými produkty jsou obiloviny, rostlinné oleje a chmel. Tak hovoří oficiální údaje, nicméně tuto realitu je třeba vnímat i jinak.

České HDP tvoří více částí, avšak tou dominantní jsou služby. Jde zhruba o 60 %, následuje průmysl s 37,5 % a zbytek tvoří zemědělství. Ministerstvo financí nyní přišlo s novou prognózou a oproti původnímu předpokladu (před pandemií) ekonomického růstu ve výši cca 2 % se nyní odhaduje minimálně šestiprocentní propad. Je také patrný i silný pokles koruny vůči euru. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, stále se počítá s nedávno schváleným deficitem 200 miliard korun (premiér Babiš ovšem nejednou zmínil čísla více než dvojnásobná). To by vedlo ke schodku veřejných financí ve výši 4,1 % HDP a celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 35,2 % HDP. Rozpočtový shodek může být však nakonec podstatně vyšší, než se nyní uvádí. Vše souvisí se vším. Taktéž se počítá s růstem nezaměstnanosti a to de facto až o 50 % (z 2,2 % na 3,3 %). Turistický ruch bude do konce roku silně oslaben a s tím samozřejmě souvisejí i další služby, které jsou tahounem ekonomiky.

Co to pro armádu může znamenat? Procentuální navýšení rozpočtu nemusí nutně znamenat reálné finanční navýšení rozpočtu. S tím je třeba kalkulovat. Uvidí se, jaký bude vývoj v dalších měsících, případně co udělá možná druhá vlna pandemie koronaviru. Je chvályhodné, že i premiér Babiš spolu s ministrem obrany Metnarem nyní navštěvují jednotlivé posádky AČR, slibují armádě celkové zlepšení situace, novou techniku apod., nicméně otázka reálné výše  financí pro naši armádu stále zůstává otázkou.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP