Karbox ve spolupráci s ČVUT nabízí unikátní zařízení na výrobu vody z pouštního vzduchu

 21. 06. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) představil další významnou inovaci. Ve firmě Karbox, jež je součástí CSG, vznikl unikátní produkt: mobilní zařízení EWA, které je schopno získávat vodu ze suchého pouštního vzduchu. Karbox, výrobce kontejnerů a speciálních nástaveb, jej vyvinul ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT. EWA dokáže ve velmi suchém prostředí za den získat 25-30 litrů vody a je násobně výkonnější než jediné technologicky podobné zařízení od společnosti Source Global, jež  podporuje Bill Gates.

ewa_01Foto: Mobilní zařízení EWA je schopno získávat vodu ze suchého pouštního vzduchu | Karbox

„Prototyp zařízení EWA je vedle již dobře známého prototypu vodíkové Tatry další významným produktem potvrzujícím inovační potenciál společností holdingu CSG. Důraz na inovace je jedním z hlavních směrů naší skupinové strategie. Cílem je získat v oborech, v nichž podnikáme, technologickou převahu, nebo alespoň udržet konkurenceschopnost na trhu. Proto do inovací přímo v našich společnostech investujeme nemalé prostředky a vedle toho rozvíjíme spolupráci se stále větším počtem vysokých škol a vědeckých pracovišť,“ říká Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vývoj a inovace CSG Aerospace.

EWA (Emergency Water from Air) je odvozená od většího, ale podobně fungujícího zařízení S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resources), které je taktéž v nabídce řešení a za nějž Česká republika získala v minulém roce na výstavě EXPO v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. Zatímco S.A.W.E.R. je rozměry přizpůsoben standardnímu ISO 1C kontejneru, EWA je menší zařízení. Jde o krychli o straně 120 cm na podvozku poháněném elektromotorem. Elektrickou energii nutnou k pohonu i k získávání vody ze vzduchu může získávat ze sítě, nebo ze solárních panelů.

„Zařízení jsme testovali v Austrálii, která je převážně pouštním kontinentem a na odlehlých místech ve vnitrozemí řeší malé vesnice či farmy každodenní nedostatek vody. Pro srovnání, litr balené pitné vody stojí pět australských dolarů, EWA vyrobí litr vody za dolar. Také proto je Austrálie pro toto zařízení významným potenciálním trhem. V Austrálii jsme laboratorními testy ověřili, že je vyprodukovaná voda vhodná k přímé spotřebě a splňuje parametry pro kojeneckou vodu. Dokonce jsme na místě uzavřeli partnerství s lokálním dealerem,“ říká Miroslav Nosek, projektový manažer společnosti Karbox.

Kromě Austrálie jsou dalšími potenciálními trhy Střední východ, pouštní oblasti v jižní Americe, potenciálně též Afrika a další suché oblasti na naší planetě. V rámci nastavené spolupráce působí ČVUT v roli výzkumníka a vývojáře, společnost Karbox bude mít – jako zkušený výrobce a vývojář kontejnerů – na starosti výrobu, globální marketing a distribuci. V současné době je Karbox nositelem grantu na upgrade vývojového projektu na komerční řešení, které umožní zahájení výroby zatím představeného prototypu.

„V současné době zařízení EWA prezentujeme potenciálním zákazníkům, tedy komunitám žijícím v suchých oblastech, vojákům, hasičům a záchranářům. Účastníme se výstav a veletrhů a procházíme testy. Díky našim obchodním vazbám a kontaktům komunikujeme například s NSPA, nákupní agenturou NATO, s armádami členských států NATO včetně speciálních jednotek a s pomocí české ekonomické diplomacie pronikáme do vhodných zemí, kde by naše zařízení mohlo uplatnit svůj potenciál,“ popisuje Miroslav Nosek potenciální trhy a obchodní partnery.

Zařízení je patentově chráněné. Funguje na principu absorpce vody ze vzduchu. EWA se bude vyrábět v Přelouči v areálu společnosti Karbox. Sloužit může všude tam, kde není k dispozici dostatečné množství pitné vody, a to buď z důvodu jejího nedostatku, chybějící infrastruktury nebo proto, že byla voda v přírodních zdrojích kontaminována. Využití zařízení EWA tedy může být široké a potenciál této technologické inovace je proto značný. Také proto, že všechna dosud známá zařízení jsou primárně určena pro vlhké prostředí, EWA dokáže získat vodu z atmosféry, kromě toho také v suchém a horkém prostředí pouští a polopouští.

Zdroj: CSG