Ministerstvo obrany chystá opravy a údržbu průzkumných čidel ReVISOR

 02. 03. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem veřejné zakázky je provádění oprav a udržování čidel průzkumných ReVISOR realizací předepsaných úkonů stanovených výrobcem v rámci životního cyklu uvedených čidel. Obsahem zakázky bude technická údržba číslo 2, údržba po použití ve zvlášť těžkých podmínkách, specifická příprava techniky, nálezová oprava, běžná oprava a školení personálu.

Průzkumné čidlo ReVISOR je určeno pro včasnou informovanost palebných jednotek o situaci ve vzdušném prostoru, k řízení palby jednotek na úrovni čety (tj. 4 x RBS-70 / RBS-70 NG) a zajištění bezpečnosti průletů vlastního letectva.
Prioritním využitím průzkumného čidla ReVISOR je podpora bojových uskupení vybavených moderními přenosnými protiletadlovými raketovými komplety RBS-70 a RBS-70 NG. Průzkumné čidlo je integrováno do zavedeného ASVŘP (Automatizovaný Systém Velení a Řízení Palby), tzn., že je zabezpečena technická a komunikační slučitelnost s řídícími a palebnými prvky ASVŘP.

ReVISORFoto: Radar ReVISOR ve službách AČR | Ministerstvo obrany ČR

Každá protiletadlová raketová baterie, které jsou momentálně čtyři, má standardně 2 ks Průzkumného čidla ReVISOR (každá baterie má dvě palebné čety). V současné době disponuje AČR 6 ks čidel a další 2 ks budou nakoupeny nejpozději do října 2023. Poptávaná služba zohledňuje provádění oprav a udržování všech průzkumných čidel ReVISOR v rámci životního cyklu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 33 057 851,- Kč (bez DPH) byla stanovena na základě údajů a informací z dříve uzavřené rámcové smlouvy se společností RETIA, a.s. v rámci veřejné zakázky stejného předmětu plnění, a na základě informací o ceně a dostupnosti poptávaných komodit od společnosti RETIA, a.s. 

Realizace předkládané veřejné zakázky provedením služeb stanovených výrobcem a nákupem jednotlivých komponentů a spotřebního materiálu je nezbytná k zabezpečení plné provozuschopnosti, spolehlivosti a funkčnosti čidel průzkumných ReVISOR a udržení jejich bojové hodnoty a možnosti dalšího využití. 

V případě předkládané veřejné zakázky neexistuje z technických důvodů hospodářská soutěž, protože předpokládaný dodavatel, společnost RETIA, a.s., je jediným výrobcem systému „Čidlo průzkumné ReVISOR“, přičemž předepsané úkony (provádění nálezových oprav, specifické přípravy techniky, školení personálu a další služby) nelze provést bez vlastnictví výrobní dokumentace a jednoúčelových servisních přípravků, a to včetně přístupu do nastavovacího a ladícího aplikačního SW. Doplňovat nebo rozšiřovat vlastnosti nebo funkcionalitu, nebo provádět komplexní upgrade uvedeného systému přitom není možné bez jeho znalosti na úrovni zdrojových kódů.

Smlouva by měla být uzavřena do dubna 2022 a smluvní vztah bude trvat v období let 2022 – 2026.

ReVISOR je přehledový radar určený zejména pro pozemní protivzdušnou obranu velmi krátkého dosahu (VSHORAD). S potřebnou přesností detekuje, identifikuje a s rychlou obnovou informace sleduje vzdušné cíle, včetně nízko a pomalu letících, malorozměrných cílů (LSS) a bezpilotních letounů (UAV). ReVISOR podporuje moderní systémy VSHORAD v jejich úsilí efektivně ničit prostředky vzdušného napadení.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, RETIA

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP