Modernizace Ozbrojených sil SR by měla pokračovat, myslí si to i většina slovenských občanů

 25. 08. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Bezpečnost se po dlouhých letech stala v Evropě tématem číslo jedna, a to nejen v expertních kruzích, ale i ve společnosti jako takové. Důvodem je samozřejmě již rok a půl trvající otevřený vojenský střet mezi Ukrajinou a Ruskem, který narušil bezpečnostní situaci v Evropě. V této souvislosti se evropské státy začaly více soustředit na vlastní bezpečnost, s čímž nepochybně souvisí i modernizace ozbrojených sil. Slovensko pak není výjimkou. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že slovenská veřejnost podporuje modernizaci Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR) a většina obyvatel je nakloněná jejímu pokračování.

Na začátek je nutno říct, že v loňském roce bylo v oblasti modernizace OS SR dosaženo několika milníků. Slovenské ministerstvo obrany uzavřelo například smlouvy na nákup 76 bojových obrněných vozidel Patria 8x8 a 152 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 s kanonem ráže 35 milimetrů. Do výzbroje OS SR bylo zavedeno dalších šest samohybných kolových houfnic Zuzana 2, byla ukončena instalace dvou ze tří přehledových letištních souprav radiolokátorů RL-2000/MSSR-1M a PAR-E, přes agenturu NSPA byly objednány další protitankové střely Spike. Rovněž probíhaly konzultace a jednání s USA ohledně pořízení vozidel JLTV 4x4, útočných pušek a protidronových systémů za peníze z amerického grantu ve výši 200 milionů dolarů. 

zuzanaFoto: Samohybná kolová houfnice Zuzana 2 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Jak konstatuje Komplexní hodnocení obrany SR za rok 2022, v daném roce musela slovenská armáda čelit problémům se zastaralou vojenskou technikou a vojenským materiálem. Většina techniky OS SR je po době životnosti, přičemž průměrný věk této techniky se pohybuje v rozmezí 20 až 35 let. Avšak jak již bylo zmíněno, v posledních letech slovenské ministerstvo obrany uzavřelo několik důležitých kontraktů, které výrazně zlepší bojové schopnosti a potenciál OS SR. V nastoleném trendu by pak podle slovenského veřejného mínění měla pokračovat také nová vláda, která vzejde z mimořádných parlamentních voleb 30. září.

V nedávném průzkumu agentury AKO se 66,7 % respondentů vyslovilo ve prospěch další modernizace OS SR. Průzkum probíhal na konci července na vzorku 1000 respondentů. Na otázku „má nebo nemá podle vás budoucí vláda investovat do modernizace slovenské armády“ odpovědělo 33,2 % procenta dotázaných rozhodně ano a 33,5 % uvedlo, že nová vláda by měla do armády investovat. Proti pokračující modernizaci se vyslovilo celkem 26,8 % respondentů, z čehož 12,4 % procenta je rozhodně proti dalším investicím do modernizace armády. Na dotaz nechtělo odpovědět nebo nemělo jasný názor 6,1 % procenta dotázaných. Podle ředitele agentury AKO Václava Hřícha právě konflikt na Ukrajině motivoval veřejnost k tomu, aby se začala zajímat o to, v jakém stavu se slovenská armáda nachází. Hřích zároveň dodal, že se ve prospěch pokračující modernizace jednoznačně vyjádřila „jenom“ třetina respondentů, čímž se ukázalo, že je o důležitosti daného tématu třeba hovořit ještě o něco více. 

tatraFoto: Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že slovenská veřejnost podporuje modernizaci Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR) a většina obyvatel je nakloněná jejímu pokračování. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

I když se většina respondentů vyjádřila, že modernizace OS SR by měla pokračovat i po nadcházejících parlamentních volbách, pořád je zde neustálá potřeba o stavu armády a bezpečnosti obecně neustále hovořit. Moderní armáda je jedním z klíčových nástrojů pro ochranu svrchovanosti státu a kontinuální rozvoj ozbrojených sil by měl být pro jakoukoliv vládu, ať už pravicovou nebo levicovou, konzervativní nebo liberální, jednou z hlavních priorit. Armáda s dostatečným potenciálem pro odstrašení protivníka dokáže ochránit občany dané země před hrozbami zvenčí, a proto by se na ní nemělo nahlížet ideologicky, ale jako na praktický nástroj pro zajištění bezpečnosti státu. Bojeschopná a kvalitně vyzbrojená armáda by měla být prioritou pro celou společnost, a to nejen v časech bezpečnostní nestability.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP