U Praporčické školy stále rozvíjí mezinárodní spolupráci

 27. 08. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Rok se sešel s rokem a Praporčická škola ve Vyškově opět přivítala příslušníky národní gardy z NCO Academy v Nebrasce. Trojčlenná delegace představitelů NCO Academy Národní gardy státu Nebraska v čele se zastupujícím velitelem školy 1SG Andrew Siemek navštívila Praporčickou školu v uplynulém týdnu.

img_20220818_103547700Foto: Praporčická škola ve Vyškově opět přivítala příslušníky národní gardy z NCO Academy v Nebrasce | VeV-VA

Oficiální jednání zahájil její náčelník, štábní praporčík Martin Zaorálek, přičemž program pokračoval představením Vojenské akademie, ale i systému vzdělávání u AČR až po poslání samotné Praporčické školy. „Obsahem těchto jednání jsou tradičně informace o naší struktuře, úkolech a v neposlední řadě také výměna aktuálních zkušeností z procesu přípravy poddůstojnického a praporčického sboru,“ vysvětluje štábní praporčík Zaorálek, přičemž doplňuje, že vzájemné rozhovory se rovněž zabývaly potenciálními vizemi rozšíření vzájemné spolupráce. „Jedním z bodů jednání tak byla i možnost návštěvy u NCO School v Nebrasce, či možnost realizace instruktorských kurzů a výměnných pobytů instruktorů obou složek,“ prozrazuje plány do budoucna Zaorálek.

Program zahrnoval i návštěvu a ukázky jednotlivých výcvikových zařízení a výcviku prováděného u Vojenské akademie, včetně toho základního. A součástí návštěvy bylo nejen oficiální jednání, ale i poznávání vyškovského regionu, jako například významného bojiště u Slavkova u Brna.

Praporčická škola

Praporčická škola je institucí, která je prvním zařízením svého druhu, kde praporčíci odpovídají za svěřenou oblast kariérového vzdělávání příslušníků tak zvaných stříbrných sborů s dopadem do celé AČR. Škola disponuje širokou nabídkou jednotlivých kurzů jako např. Poddůstojnický kurz, Základní praporčický a v neposlední řadě Vyšší praporčický kurz, jako vrchol kariérové přípravy. Současně jsou realizovány kurzy odborné či speciální jako např. kurz pro vedoucí praporčíky, dále také instruktorský kurz, či celý blok kurzů pro příslušníky záloh. Působnost školy sahá za hranice naší armády například v tom, že dále pokračuje v nastavené spolupráci v programu NATO DEEP (NATO Defence Education Enhancement Programme – NATO Program pro rozvoj vojenského vzdělávání), který se zabývá mentoringem v oblasti přípravy příslušníků praporčických sborů nejen aliančních armád, ale též armád, které chtějí spolupracovat s NATO.

Zdroj: VeV-VA

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP