V Kopřivnici pracují na prvních prototypech vozidel TITUS pro českou armádu

 14. 01. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Minulý rok v Tatra Defence Vehicle (TDV) vyvrcholily práce na speciálních velitelsko-štábních a spojovacích verzích vozidel Pandur II CZ pro českou armádu. Poslední kus byl předán v první dekádě prosince 2020. Pro příští léta je jedním z pilířů kapacit TDV další zakázka pro AČR – vývoj a výroba nových vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System). 

TITUS (2)
Foto: Pro příští léta je jedním z pilířů kapacit TDV další zakázka pro AČR – vývoj a výroba nových vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA

Armáda objednala celkem 62 kusy ve třech verzích, celý projekt má hodnotu přibližně 6 miliard korun, přičemž dodávky sériových vozidel jsou naplánovány na roky 2022 a 2023. Jednotky AČR tak budou disponovat 6 kusy KOVVŠ (Kolové Obrněné Vozidlo Velitelsko-Štábní) spolu se šesti pracovišti štábu (PŠ) s kapacitou 10 stanovišť s počítačovými terminály. Dále pak 36 kusy vozidel KOVS (Kolové Obrněné Vozidlo Spojovací) a 20 kusy provedení MKPP (Místo Koordinace Palebné Podpory).

TITUS v těchto speciálních verzích nahradí u brigád pozemních sil AČR zastaralé platformy a systémy potřebné pro velení a řízení, které jsou ve velké většině navíc instalovány na balisticky i protiminově nechráněných vozidlech. Provedení KOVVŠ a KOVS a pracoviště štábu jsou určena pro komunikační a informační podporu a interoperabilitu systému velení a řízení na brigádní, plukovní a praporní úrovni. MKPP pak budou sloužit k zajištění komunikační a informační podpory jednotek dělostřelectva. Všechny verze jsou konstruovány tak, aby mohly být nasazeny i v rámci koaličních operací se zřetelem na mobilitu a modularitu.

TITUS (8)
Foto: TITUS jako nosnou platformu využívá podvozek Tatra T 815-7 6x6 s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami se vzduchovým odpružením a pomocným rámem. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA

TITUS jako nosnou platformu využívá podvozek Tatra T 815-7 6x6 s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami se vzduchovým odpružením a pomocným rámem. K pohonu slouží řadový kapalinou chlazený vznětový šestiválec Cummins o zdvihovém objemu 10 824 cm3, jehož výkon činí 373 kW a točivý moment 2102 Nm, na který navazuje plně automatická šestistupňová převodovka a dvoustupňová přídavná převodovka. K výborné manévrovatelnosti přispívá řízení první a poslední nápravy, průchodnost i tím nejtěžším terénem je dána stejným rozvorem mezi jednotlivými nápravami a plně automatickým systémem dohušťování pneumatik rozměru 16.00 R20.

TITUS (3)
Foto: TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají velmi dobrou mobilitu a průchodnost těžkým terénem. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA

TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají velmi dobrou mobilitu a průchodnost těžkým terénem. TITUS se svými jízdními vlastnostmi i ovládáním blíží těžkému nákladnímu automobilu. Oproti obrněným transportérům navíc poskytuje lepší ergonomii, větší vnitřní prostor pro řidiče i osádku a také výhled z kabiny.

Základní řešení pancéřované karoserie vozidla TITUS, která je přímo montována k pomocnému rámu podvozku, vyvinula francouzská státní zbrojovka Nexter Systems a ve verzi APC jej nabízí na zahraničních trzích. Pro varianty vozidel určených pro AČR karoserii, jež disponuje balistickou odolností úrovně Level 3 a protiminovou 3a dle STANAG, konstruktéři TDV a Nexter Systems poměrně zásadně upravili.

TITUS (4)
Foto: Základní řešení pancéřované karoserie vozidla TITUS, která je přímo montována k pomocnému rámu podvozku, vyvinula francouzská státní zbrojovka Nexter Systems a ve verzi APC jej nabízí na zahraničních trzích. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA

A to zejména kvůli zástavbě potřebných technologií a pro zlepšení ergonomie míst operátorů v zadní části vozidla. Karoserie je rovněž přizpůsobena pro montáž hydraulických stabilizačních opěr, které jsou u variant KOVVŠ a KOVS nezbytné pro bezproblémovou činnost integrovaného anténního stožáru. Důležitým faktorem při návrhu karoserie pak byla její unifikace pro všechny tři verze.

Pro verifikaci smlouvou požadovaných parametrů ochrany osádky v průběhu podzimu roku 2020 v TDV zkompletovali tzv. výbuchové vozidlo, které následně podstoupilo předepsané výbuchové a balistické testy v akreditované zkušebně Vojenského výzkumného ústavu (VVÚ). Nyní probíhá vyhodnocovací a certifikační proces, který není ještě ukončen, nicméně během testů nebyly zaznamenány žádné významné problémy.

TITUS (6)
Foto: Karoserie je rovněž přizpůsobena pro montáž hydraulických stabilizačních opěr, které jsou u variant KOVVŠ a KOVS nezbytné pro bezproblémovou činnost integrovaného anténního stožáru. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA 

Vedle zmíněného výbuchového vozidla v režii TDV vznikl ještě další exemplář TITUSu, který je označován jako funkční vzorek. Jedná se de facto o prototyp, na kterém si všechny spolupracující firmy – především TDV jako integrátor, Tatra Trucks, Retia a další – ověřují v první fázi jednotlivé zástavby a konstrukční řešení. Na funkčním vzorku rovněž probíhají testy nově vyvíjených prvků, zejména automatického systému nivelace, pomocné napájecí jednotky a dalších. V neposlední řadě pak vozidlo slouží k provádění jízdních testů, primárně na polygonu v Kopřivnici, kde se na speciálních vozovkách ověřuje mechanická odolnost a životnost jednotlivých konstrukčních skupin. Funkční vzorek také slouží k přípravě detailní průvodní a servisní dokumentace.

Dle poznatků jak z výbuchového testu, tak z prací a zkoušek na funkčním vzorku, konstruktéři TDV a Retie v současnosti připravují finální konstrukční dokumentaci pro stavbu celkem šesti prototypů (1 ks KOVVŠ, 1 ks KOVS, 4 ks MKPP), doplněné jedním pracovištěm štábu. Všechny budou dokončeny ve druhé polovině roku 2021 a následně se podrobí veškerým potřebným zkouškám – od podnikových, přes kontrolní, vojskové až po schvalovací. 
V současné době jsou již první podvozky pro prototypy na výrobních linkách Tatra Trucks, odkud poputují do Francie ke kompletaci s pancéřovanými karoseriemi ve firmě Nexter Systems.  Poté se vrátí do Česka a v TDV a Retii provedou kompletaci speciálního vybavení a elektroniky. Stejným způsobem proběhne výroba dalších čtyř již sériových TITUSů. V další fázi výroby budou ve Francii vyrobené pancéřové karoserie na podvozek integrovány přímo v TDV, přičemž posledních dvacet kusů karoserií v TDV i přímo svaří a nalakují.

TITUS (7)
Foto: Dle poznatků jak z výbuchového testu, tak z prací a zkoušek na funkčním vzorku, konstruktéři TDV a Retie v současnosti připravují finální konstrukční dokumentaci pro stavbu celkem šesti prototypů (1 ks KOVVŠ, 1 ks KOVS, 4 ks MKPP), doplněné jedním pracovištěm štábu. | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA 

Situace kolem koronavirové pandemie zasáhla i do časového harmonogramu projektu TITUS, a to zejména na francouzské straně. Díky opatřením francouzské vlády při jarní vlně pandemie musela společnost Nexter Systems zásadním způsobem omezit svou činnost. Díky účinným interním opatřením TDV a další spolupracující společnosti jarní vlna pandemie podobným způsobem nezasáhla, celkové zpoždění se tak snaží eliminovat zvýšeným vývojovým úsilím na funkčním vzorku vozidla, které se v současné době de facto „nezastaví“ a lidově řečeno „jde z ruky do ruky“.
Paralelně se zkouškami funkčního vzorku probíhají zkoušky a vývoj dílčích subsystémů vozidla. Úspěšnými testy prošla pomocná napájecí jednotka nově vyvinutá ve spolupráci TDV a německého specialisty Fischer Panda. Ve fázi zkoušek je i klimatizační systém, který musí plnit náročné požadavky dané nejen vnějším prostředím, ale i energií vyzařovanou elektronickou zástavbou uvnitř vozidla. Pro nové TITUSy vznikla ve spolupráci s VVÚ balistická ochrana nádrže kombinující ocel a kompozit, původní verze TITUSu žádnou zvýšenou ochranu nádrže nenabízí.

TITUS (1)
Foto: Pro nové TITUSy vznikla ve spolupráci s VVÚ balistická ochrana nádrže kombinující ocel a kompozit, původní verze TITUSu žádnou zvýšenou ochranu nádrže nenabízí. |  archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / CC BY-NC-SA 

Pardubická Retia – mimo primární vývoj a integraci komplexních elektronických zástaveb všech variant – nyní vyvíjí a testuje nový diagnostický systém vozidla, přičemž potřebné údaje a informace (včetně obrazu ze všech čtyř kamer) se budou zobrazovat na terminálu řidiče. Firma URC Systems pak dokončuje vývoj a zkoušky nové generace rušiče s kapalinovým chlazením. Projekt vozidel TITUS pro AČR se tak od přelomu let 2020 a 2021 postupně překlápí z fáze vývojové do fáze zkušební a testovací.

 Autor: Redakce CZD

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP