Václav Olejník: Jak navrhnout a dostat letadlo do vzduchu za 3,5 roku

 14. 09. 2023      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Digitalizace výrobních společností je tématem, který je již nějakou dobu předmětem intenzivních diskusí i v našich krajích. Některé podniky se do digitalizace vrhly bez odkladu, jiné zase váhají. Která cesta je správná? O tom, jak přistoupit k digitální transformaci podniků z výrobního průmyslu, jsme hovořili s Václavem Olejníkem, Portfolio Development & PreSales Manažerem ze společnosti Siemens Digital Industries Software.

digitOlejnik_01
Foto: Digitalizace výrobních společností je tématem, který je již nějakou dobu předmětem intenzivních diskusí i v našich krajích. | Siemens Digital Industries Software

Jak dnes přistupují české výrobní firmy k digitální transformaci svých provozů?

Společnost Gartner nedávno publikovala průzkum, který říká, že digitální transformace patří mezi tři hlavní investiční priority CIO manažerů ve výrobních podnicích. A z vlastní zkušenosti vidím, že tento trend nabírá na obrátkách i v České republice, byť se někde stále setkáváme se skeptickým přístupem. Nevyzýváme ovšem k bezhlavé implementaci všeho, co byť jen vzdáleně souvisí s novými technologickými trendy. Účelem digitalizace není nasadit moderní technologie za každou cenu, ale zlepšit a optimalizovat fungování organizace. 

Jaké jsou hlavní argumenty podniků, které zatím váhají?

Hlavní je zřejmě strach ze změny, protože stávající procesy fungují a jsme na ně zvyklí. Digitální transformace znamená naučit se nová řešení, implementovat je a propojit je s fungující organizační kulturou – co když nebudou fungovat? Druhým častým důvodem je nedostatek zdrojů. Digitalizace předpokládá určité investice, ale také mít vhodné zaměstnance, kteří budou nová řešení implementovat a používat. 

Nicméně dříve či později i tyto firmy budou muset přistoupit k nějakým změnám, jak se snažíte takovéto firmy motivovat? 

Někdy stačí digitalizaci takzvaně „odmytizovat“. Rozšířeným mýtem třeba je, že digitalizace znamená kompletní výměnu výrobních zařízení a IT infrastruktury, popř. zastavení výroby na několik týdnů. Ve skutečnosti ale představuje spíše propojení jak na úrovni lidí, procesů a softwarových řešení, tak na úrovni strojů, a to většinou za plného provozu. Cílem je odstranit úzká informační místa a zlepšit efektivitu výměny informací. 

Na první schůzce se také snažíme zákazníka nezatěžovat přílišnými detaily a seznámit jej nejprve s jízdním řádem digitální transformace. Když pak vidí konkrétní kroky a že je dokáží zvládnout, jejich obavy postupně mizí. Nabízíme, že na projekt digitalizace nebudou sami, ale budou mít partnera, který stovky podobných projektů realizuje ročně po celém světě.

VOlejnik
Foto: Václav Olejník | Siemens Digital Industries Software

Jaké kroky doporučujte k zahájení digitalizačního projektu?

Je potřeba nejdříve vytvořit jasnou podnikovou strategii a vizi do budoucna, protože bez nich investice do digitální transformace nemusejí přinést požadovaný výsledek. Tato strategie je úzce spjatá se současnými problémy a komplikacemi, stejně jako s budoucími cíly a plány společnosti. V této fázi se zákazníkem popisujeme současný stav a diskutujeme směřování podniku a definujeme priority. A poté je třeba zvolit digitální nástroje, s pomocí kterých tuto strategii naplníme. 

Klíčovým pojmem je „digitální dvojče“. Digitální je v podstatě projekce reálného světa do virtuálního prostředí, ve kterém jej můžeme vylepšovat a testovat. Zásadní je si uvědomit, že můžeme vytvořit digitální dvojče nejen produktu, ale také výrobního zařízení, které je bude vyrábět, nebo údržby, kterou budeme pravidelně provádět, ale i celého vývojového a výrobního procesu. Výhodou těchto dvojčat je, že je si je můžeme otestovat ještě předtím, než si nakoupíme materiál na výrobu, pořídíme stroje nebo alokujeme pracovní sílu. Navíc, díky existenci jednoho společně sdíleného digitálního dvojčete můžeme snadno zadávat změny, které se ihned projeví v celém hodnotovém řetězci. Právě zde se prolíná reálný svět s digitálním světem a obráceně. Proto vytváříme uzavřenou smyčku, ve které se kontinuelně a automatizovaně realizují změny udržující oba světy sladěné jedna ku jedné. V Siemens Digital Industries Software mezi takovými nástroji využíváme technologii digitálního dvojčete produktu, digitálního dvojčete výroby a digitálního dvojčete procesu. To vše je propojeno pomocí digitálních vláken.

S pomocí jakých konkrétních nástrojů a řešení vytvořit digitální výrobní společnost?

Základem jsou systémy pro řízení podnikových zdrojů (ERP), řízení životního cyklu produktu (PLM) a řízení výrobních operací (MES). Tyto systémy každá výrobní společnost potřebuje proto, aby byla úspěšnější a konkurenceschopná. Podstatou digitalizace je vybudovat a navzájem propojit tyto systémy v podniku tak, aby bylo možné vytvořit jednotné digitální dvojče produktu a výroby sdílené v rámci celé firmy obsahující aktuální a přesné informace. Z řešení od Siemens Digital Industries Software, které tyto procesy umožňují či podporují, můžeme jmenovat například PLM Teamcenter, ALM Polarion, Simcenter, Tecnomatix Plant a Process Simulate, Opcenter či Mendix, kteří jsou součástí Siemens Xcelerator portfolia.

Jaká výrobní odvětví se nejvíce zajímají o digitalizaci svých procesů?

Na špici poptávky jsou firmy z automotive a leteckého průmyslu. Zejména podniky z odvětví letecké výroby, ať již v civilním tak vojenském letectví, dnes zažívají velké změny a aby na ně mohly rychle flexibilně reagovat, potřebují své procesy synchronizovat a optimalizovat. Zatímco dříve se vyvíjel letecký stroj i desítky let, dnes díky digitálnímu návrhu a simulaci v raných etapách, ověření vyrobitelnosti, detailnímu naplánování a virtuálnímu spuštění výroby se vývojový cyklus zkrátil na jednotky let. Moderní a efektivnější metodou je tkzv MBSE (Model Based System Engineering), při kterém se vývoj dělá z druhé strany.

digitOlejnik_02
Foto: Na špici poptávky jsou firmy z automotive a leteckého průmyslu | Siemens Digital Industries Software

Například ukrajinský letecký výrobce ANTONOV dokázal nový stroj dostat do vzduchu za pouhých 3,5 roku od prvotního návrhu. S pomocí našeho softwaru NX CAD a PLM Teamcenter se společnost rozhodla zefektivnit vývoj a výrobu svých nákladních letadel. Výsledkem implementace digitálních řešení Siemens bylo zmíněné multifunkční nákladní letadlo ANTONOV 178, které bylo navrženo a vyvinuto v extrémně krátké době společně s partnery z 15 zemí.