CZDEFENCE

Bezpečnostní hrozby ohrožující USA pro rok 2024 a jejich porovnání s hrozbami pro ČR

Bezpečnostní hrozby ohrožující USA pro rok 2024 a jejich porovnání s hrozbami pro ČR

Úřad ředitele národních zpravodajských služeb nedávno vydal každoroční neutajovanou výroční zprávu „Annual Threats Assessment of the U.S. Intelligence Community“ zaměřenou…

 12. 04. 2024
Analýza: Vize budoucího válčení

Analýza: Vize budoucího válčení

Zajištění komplexní bezpečnosti státu a jeho obyvatel je již dlouhou dobu základním cílem existence a primární povinností moderních (vestfálských) států…

 28. 03. 2024
Technologické trendy do roku 2043 a tvorba nových bezpečnostních schopností České republiky

Technologické trendy do roku 2043 a tvorba nových bezpečnostních schopností České republiky

Klíčovým prvkem tvorby reálné vyšší přidané hodnoty v tržní ekonomice je implementace inovací tržních produktů (výrobky, služby). Zdrojem pro tvorbu inovací…

 28. 11. 2023
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP