CZDEFENCE

NATO vytvoří plán pro zvládání budoucích pandemií

NATO vytvoří plán pro zvládání budoucích pandemií

Nedávno proběhla videokonference ministrů obrany členských zemí NATO věnovaná primárně vojenským důsledkům pandemie COVID-19. V zájmu efektivní koordinace společného úsilí…

 27. 04. 2020
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP