CZDEFENCE

Pilotní kurz Extended Combat Medical Skills prověřil schopnosti vojenských zdravotníků

Pilotní kurz Extended Combat Medical Skills prověřil schopnosti vojenských zdravotníků

Pod záštitou Ústřední vojenské nemocnice vznikl kurz Extended Combat Medical Skills. Kurz je určen zdravotníkům i nezdravotníkům a jeho hlavním cílem je nácvik…

 11. 09. 2021
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP