AOBP podporuje rozvoj nových a inovativních technologií v obranném a bezpečnostním průmyslu

 23. 09. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Celý svět se poslední dobou velmi rychle a dynamicky proměňuje. Vývoj nových technologií se řítí vpřed vysokým tempem a kdo s ním neudrží krok, brzy v novém světě neobstojí. V průmyslu toto platí dvojnásob, a to i v našem odvětví obrany a bezpečnosti, které navíc bývá velmi často tahounem technologického pokroku a změn. V AOBP jsme si toho dobře vědomi a již řadu let poukazujeme na význam zapojení nových a inovativních technologií do oblasti obrany a bezpečnosti.

Foto: Vývoj nových technologií se řítí vpřed vysokým tempem a kdo s ním neudrží krok, brzy v novém světě neobstojí. | AOBP
Foto: Vývoj nových technologií se řítí vpřed vysokým tempem a kdo s ním neudrží krok, brzy v novém světě neobstojí. | 3Dees Industries

Leckomu se tyto výzvy mohly jevit jako přílišné sci-fi, ale zejména válečný konflikt na Ukrajině nám ukazuje, že alternativní technologie a řešení jsou již nějakou dobu realitou. A že ten, kdo je umí zapojit nejenom do výroby, ale také do následného ozbrojeného konfliktu, může mít obrovskou výhodu. A tento trend čím dál tím víc zrychluje.

I přes varování různých bezpečnostních expertů, že se válčení jednadvacátého století přesune téměř výhradně do kyberprostoru, jsme svědky ozbrojeného konvenčního konfliktu poměrně nedaleko našich hranic. Ovšem i přes použití obrovského množství těžké techniky je zřejmé, že k dramatickým a zásadním změnám došlo a i nadále dochází také na bojištích konvenčního způsobu válčení. Už nejde jen o počet vystřelené munice. Konflikt nevyhraje nutně ten, který jí vystřílí více. Daleko větší šance má ten, který přesněji míří.

V obraně a bezpečnosti si své místo navíc stále častěji nachází i řada původně nevojenských technologií. Širší využívání původně čistě civilních technologií pro obranu a bezpečnost může těm, kteří je umí správně uchopit, přinést často rozhodující technologický náskok před protivníky. A propojení vědy a výzkumu se soukromým sektorem, jak civilním, tak vojenským, může navíc přinášet také podstatné ekonomické výhody.

Státy, které nezahálely a uvědomily si tento rostoucí trend včas, již z těchto výhod mají užitek a jejich prostřednictvím získávají silnější postavení na mezinárodním poli. Nutno ovšem podotknout, a nesmírně mě to těší, že právě čeští výrobci a inovátoři mají v tomto směru velmi slušně nakročeno a patří ke světové špičce. Vůbec nepřeháním, když prohlásím, že Češi mají na to být v brzké budoucnosti inovačními lídry v oblasti nových technologií v odvětví obrany a bezpečnosti.

AOBP i z tohoto důvodů dává prostor začínajícím a inovativním českým firmám a start-upům. Letos již podruhé uspořádala v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET v Brně AOBP Start-up Innovation Pavilion, kde se představila šestice nadějných firem se zajímavými novými technologiemi použitelnými v obraně a bezpečnosti. A právě na letošním IDETu se několik členských inovativních firem AOBP dohodlo na vzniku nové odborné sekce, a sice Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu (SATOP).

Obdobných odborných sekcí v rámci AOBP již funguje sedmnáct a představují významnou expertní platformu pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery či jinými subjekty. Sekci SATOP, její členy a produkty vám představí její předseda Václav Nebeský ze společnosti 3Dees Industries.

Foto: Zakládající členové Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu (SATOP) | AOBP
Foto: Zakládající členové Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu (SATOP) | AOBP

Technologické novinky a alternativní řešení se nevyhnou ani bezpečnostnímu průmyslu

Když by si měl člověk představit typický výrobek pro armádu nebo bezpečnostní složky, každému z nás se vybaví něco těžkého, robustního, odolného. Takové produkty jsou výsledkem mnohaletého vývoje a jsou do nich promítnuty zkušenosti uživatelů „z první linie“. Zároveň ale trvá výroba takových produktů poměrně dlouho – už kvůli zmíněné odolnosti, technologickým postupům a vlastnostem použitých materiálů.

Problém může nastat v okamžiku, kdy je potřeba daný výrobek rychle modifikovat mimo ustálenou sériovou výrobu (zkrátka udělat „speciálku“), nebo zajistit potřebné řešení v extrémně krátkých lhůtách či vyrobit a dodat náhradní díl ke stroji, jehož výrobce už neexistuje nebo nemá možnost tento díl vyrobit a dodat v požadovaném množství a čase.

A přesně pro tento okamžik je vhodné uvažovat o nových technologiích, které nemusí být vždy tím nejlepším řešením pro sériovou výrobu, ale dokážou pomoci či vyřešit mnohé problémy. Například některé díly se dnes mohou vytisknout na průmyslových 3D tiskárnách, popř. vyrobit hybridními postupy, tedy za pomoci „high tech“ 3D tisku a „klasického“ slévárenství. A co když je potřeba velmi rychlá výstavba objektu pro týlní zabezpečení a nepůjde použít kontejnerová řešení? Nebo speciální logistika? Nebo použití high tech materiálů pro předměty denní potřeby, které se dají v případě nasazení použít i v sebeobraně?

Pár výše uvedených příkladů a důvodů vedlo několik členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) k založení nové sekce. Zakladatelé jsou společnosti, které sice nejsou lídry v obraném průmyslu, ale přinášejí nové technologie, možnosti a nezávislý pohled na některé bezpečnostní problematiky. Nová sekce se nazývá „Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu“ (dále chce užívat označení zkratkou „SATOP“) a jejími cíli je vysvětlovat výhody a přínosy alternativních řešení a tato pak zviditelnit, a pokud možno přenést do praxe. Zakládající členy SATOP bychom vám rádi v krátkých medailonkách představili.

3Dees Industries 

Jak už z názvu vyplývá, 3Dees Industries se spolu se svojí sesterskou společností PAARTS věnují průmyslovému 3D tisku a pokročilému 3D skenování objektů a měření jejich přesnosti. Oblastí činnosti je několik, především však digitální výroba, replikace dílů a dodej a servis technologií (3D tiskáren a 3D skenerů). Společnost působí v České republice, na Slovensku a Ukrajině. V ČR má zázemí v Praze, Kuřimi a Ostravě.

Digitální výroba začíná na virtuálním kreslicím prkně, tedy nástroji CAD, a to buď přímo u 3Dees, nebo u koncového zákazníka. Na počátku je tedy 3D model, který se následně optimalizuje pro 3D tisk. Optimalizací je míněna jak úprava jednotlivých částí modelu (bodů nebo ploch), tak i např. sloučení více dílů do jednoho kusu – zejména v případech, kdy na základě konvenčních postupů je výrobek sestavován z několika částí, zatímco 3D tisk umožňuje vyrobit daný díl v celku. Tím pádem dochází ke snížení jednotlivých kroků sestavování koncového výrobku, čili zákazník šetří čas a peníze. Výsledný model může být bezpečně uložen ve speciální databázi – virtuálním skladu.

Foto: Společnost se věnuje průmyslovému 3D tisku a pokročilému 3D skenování objektů a měření jejich přesnost. | 3Dees Industries
Foto: Společnost se věnuje průmyslovému 3D tisku a pokročilému 3D skenování objektů a měření jejich přesnost. | 3Dees Industries

Pak následuje vlastní 3D tisk z široké palety materiálů, zejména pak z různých druhů plastů a pryskyřic (rezinů). V úvahu rovněž připadá i produkce z kovu, ale vzhledem ke kvalitě výsledných výrobků, a hlavně k ceně produkce je nejvýhodnější hybridní metoda. Ta spočívá ve vytvoření jednorázových 3D forem např. z pískových či plastových směsí a následném „konvenčním“ odlití požadovaným kovem či slitinou.

U replikace dílů není na začátku procesu 3D model, protože se jedná o zkopírování výrobku, ke kterému chybí technická dokumentace nebo není k dispozici původní dodavatel. O prvotní vstup se postará pokročilý průmyslový skener. Naskenovaný model se musí upravit, jinak by na něm byly vidět původní defekty (např. poškození, nerovnosti, škrábance). S takto upraveným modelem se dále pracuje jako u digitální výroby, tzn. optimalizace, pokud je třeba, a následně tisk. Zmíněné skenery se nemusí používat pouze pro vytvoření 3D modelu, ale slouží i jako podpora pro výstup kvality (rozměrové přesnosti).

V rámci digitální výroby či replikace dílů je rovněž nutné zmínit kybernetickou bezpečnost, kdy jsou data z CAD nástrojů před odesláním do tiskáren zašifrována a nelze je žádným způsobem přečíst třetí stranou.

A využití 3D tisku a návazných technologií pro obranný průmysl? V zásadě, kam vás až pustí fantazie. Jako referenční řešení můžeme uvést např. části dronů (jako křídla, držáky kamer), zdravotnické prostředky (škrtidla, přezky, či helmy na míru), držáky displejů, skříně počítačů do vozidel, prvky motorů apod. 

AGADOS

O společnosti AGADOS asi neslyšíte poprvé. Firma z Velkého Meziříčí je jedním z největších evropských výrobců přívěsů v kategorii O1 a O2 a přední výrobce v České republice. Má zastoupení ve většině evropských států a na celém území České republiky. Se Svými 190 zaměstnanci navazují na 130 let strojírenské tradice. Ročně vyrobí až 25 000 ks přívěsů, často se jedná o speciální (nebo chcete-li alternativní) řešení, a to díky vlastnímu vývojovému oddělení, které se stará o progresivní design a konstrukční řešení.

Foto: AGADOS je jedním z největších evropských výrobců přívěsů v kategorii O1 a O2 | AGADOS
Foto: AGADOS je jedním z největších evropských výrobců přívěsů v kategorii O1 a O2 | AGADOS

Společnost AGADOS sází, kromě vlastního vývoje a výroby tradičních přívěsů, také na rostoucí poptávku speciálních projektů, zejména pro armádu a složky integrovaného záchranného systému.

AGADOS nabízí svým zákazníkům širokou paletu možností pro řešení potřeb mobility moderních technologií, týlového zabezpečení, či přepravu jakéhokoliv nákladu. Do praxe tak uvádí požadavky nejenom logistiků, lékařů a členů týlového zabezpečení armád v celé Evropě.

ATHEX Technology

ATHEX Technology je start-up, jehož základním produktem je ultralehký krunýř z tenkostěnného, tlakově litého hliníku. Ten vychází z transformace principu pevného závěru a je pokrytý patentem B6 308 042 CZ. Využití tohoto produktu je napříč průmyslem, pro obranný průmysl se nabízí jako úložiště pro různá zařízení, jejich části, či náklad, který je potřeba chránit.

Krunýř je vyroben technologií Die Casting (Al, Mg, Zn) a splňuje určité druhy ochrany a krytí, jako je odolnost vůči vodě či jiným tekutinám, prachu, nárazům, extrémním teplotám, chemikáliím, látkám jako soli, různým olejům apod. Obstojí i v prostředí, kde hrozí exploze.

Foto: Základním produktem společnosti je ultralehký krunýř z tenkostěnného, tlakově litého hliníku. | ATHEX Technology
Foto: Základním produktem společnosti je ultralehký krunýř z tenkostěnného, tlakově litého hliníku. | ATHEX Technology

Produkt je možné speciálně upravit za pomoci softwarové simulace, kde se např. modelují zpevněné stěny, efektivní žebrování a další vlastnosti na míru. Díky tomu dostane zákazník svůj výrobek odolnější, lehčí, zkrátka podle svých představ.

Mezi další speciální produkty ATHEX patří modulární úložiště pro osvětlovací systémy LED a kamerové systémy v nejvyšší třídě bezpečnosti do různých průmyslových prostředí, včetně použití pro obranné a ochranné účely.

A4 Conti

Jedná se rovněž o start-up, který se radši než jménem společnosti prezentuje názvem svého hlavního produktu RychleKrychle.

Ten, jak název napovídá, spočívá v modulárním stavebním systému z polymerů a hodí se pro civilní i obranné stavby. Z modulových tvárnic z katalogu lze virtuálně naplánovat jakýkoliv objekt. Aplikace simultánně počítá cenový návrh a termín dodání materiálů. Suchá montáž tvárnic, včetně prvků pro podporu a uchycení veškerých instalaci, pak probíhá v rekordním čase. Tvárnice jsou následně vyplněny (vylity) betonem, nebo vysypány jiným materiálem (kamenivo, písek, hlína), to vše dle schématu výstavby. Výslednou stavbu lze použít jako lehká opevnění, polní nemocnice, ubikace, sklady nebo hangáry. Rovněž lze využít pro rychlou obnovu postižených území válkou či přírodní katastrofou.

Foto: RychleKrychle spočívá v modulárním stavebním systému z polymerů a hodí se pro civilní i obranné stavby. | A4 Conti
Foto: RychleKrychle spočívá v modulárním stavebním systému z polymerů a hodí se pro civilní i obranné stavby. | A4 Conti

Popsané řešení je navíc ohleduplné k životnímu prostředí – jedná se o užitečnou alternativu, jak částečně zpracovat a uložit plastový odpad. Jistě, myšlenka stavebnice v lidském meřítku není nová, nové jsou ale technologie a postupy, které umožňuji tuto myšlenku uskutečnit. Požadavky trhu a odborné zkušenosti ve stavebnictví vedly tým A4 Conti k realizaci projektu, jehož cílem bylo najít cenově dostupné, jednoduché, praktické, ekologické, a především bezodpadové řešení pro každého jednotlivce, který si přeje sám účinně, čistě a rychle postavit plně funkční stavbu. Zkrátka stavebnice, nebo systém či stavba podle schématu – jak kdo chce. Díky použitým materiálům mají RychleKrychle nízkou hmotnost a jsou bez odpadu. Díky tomu dochází k úspoře materiálu a práce.

TONER

TONER a jeho produkce je typickou ukázkou, jak se může společnost s tradičním sortimentem popasovat s novými, alternativními technologiemi a řešením. Jeho „klasické“ produkty znají téměř všichni, a to díky příborům a doplňkům ke stolování.

Kromě jídelních příborů a servírovacího náčiní je firma TONER známá také díky výrobě nerezových vozíků, nerezového nábytku a tabletového systému pro rozvoz stravy – to vše ve spolupráci s mateřskou firmou ABNER. Tento systém je jedinečným a jednoduchým řešením pro efektivní distribuci jídel. TONER se může s hrdostí nazývat jediným výrobcem kompletního tabletovacího systému v Evropě.

Foto: Kromě jídelních příborů a servírovacího náčiní je firma TONER známá také díky výrobě nerezových vozíků apod. | TONER
Foto: Kromě jídelních příborů a servírovacího náčiní je firma TONER známá také díky výrobě nerezových vozíků apod. | TONER

Kompetence a odbornost TONERu se rozšířily až do oblasti vojenského průmyslu, kde poskytuje prvotřídní polní příbory pro armádu České republiky. Polní příbor ARMY je vyráběn ve dvou provedeních – nerezovém a titanovém. Obě varianty se vyznačují vynikající odolností a dlouhou životností, což je klíčovým faktorem ve vojenských podmínkách. Nerezové provedení nabízí tradiční pevnost a odolnost, zatímco titanové příbory přinášejí ještě větší lehkost a zároveň vynikající pevnost. Každý detail je pečlivě promyšlen a navržen tak, aby plně vyhovoval nárokům moderního vojenského vybavení. Bezpečný úchop, ergonomický design a praktické vlastnosti dělají z těchto příborů nepostradatelný nástroj pro vojáky v terénu. 

Za zmínku stojí zajímavé a netradiční řešení, které společnost TONER vyvinula ve spolupráci se svými partnery speciálně pro armádu. Jedná se o zařízení na úpravu vody, které je odlišné od běžných velkých kontejnerových úpraven. Alternativní řešení spočívá v jeho provedení, a to v samonosném rámu z odlehčené slitiny v provedení „batoh“ s vlastním zdrojem energie. Celková váha bez vody v pohotovostním stavu je 34 kg, použití je jednoduché a zařízení je uvedeno do provozu téměř okamžitě. Úpravna se umístí blízko povrchového zdroje vody, do vody se zavede sací hadice a pomocí jednoho tlačítka se úpravna uvede do chodu. Výkon je 60–90 litrů za hodinu. Úpravna je napájena baterií s kapacitou pro pět hodin chodu, tzn. na jedno dobití je schopna vyrobit 300–500 litrů vody.

NEFAB

Firma NEFAB vznikla v roce 1949 ve Švédsku. V počátcích se zaměřovala na exportní balení z překližky a dřeva. Inženýři v té době vymysleli překližkový obal, který měl nalisované kování do překližky. Díky tomu se vyráběl z tenčí tloušťky materiálu, než bylo zvykem. Obal byl lehký, méně objemný, a přesto vysoce bezpečný. Mnoho zákazníku si jej oblíbilo a používá ho dodnes. Během více jak 70 let se z firmy NEFAB stal globální vývojář a dodavatel sofistikovaného obalového řešení, které se přizpůsobuje na míru produktu, výrobním procesům, logistickému řetězci a všem požadavkům zainteresovaných stran. Dnes společnost vyvíjí multimateriálové obaly, které mohou být ze dřeva, překližky, pěn, železa, kartonu, voštiny, plastu a dalších. Působí v 21 zemích Evropy, v Asii, Severní a Jižní Americe, ve 35 zemích má 75 poboček. Počet zaměstnanců se blíží číslu 5 000 a z toho je takřka 300 designérů, kteří jsou specialisty na obalové materiály a znají jak funkčnost materiálů, tak i legislativní požadavky a vojenské standardy. V České republice má zázemí v Brně a Pardubicích.

Většina produkce z obranného a leteckého průmyslu se nedá jednoduše zabalit do obyčejné kartonové krabice. Převážná část zbrojařské výroby musí mít svůj přizpůsobený obal, který ochrání produkt, umožňuje lehkou manipulaci v terénu a často vyžaduje i certifikaci. Z těchto důvodů naše služby a produkty využívají výrobci obranného a leteckého průmyslu, kteří využívají produkty NEFAB, jako např. SAAB, AIRBUS, THALES, a další. Další reference jsou z armád západní Evropy, v České republice např. od společností ZEVETA a ERA.

Foto: NEFAB vyrábí multimateriálové obalového řešení, které ochrání produkt a umožňuje lehkou manipulaci v terénu. | NEFAB
Foto: NEFAB vyrábí multimateriálové obalového řešení, které ochrání produkt a umožňuje lehkou manipulaci v terénu. | NEFAB

A jak to celé funguje? Koncový zákazník poskytne 3D model produktu, informace o citlivých částech, informace o počtu plánované produkce, logistickém toku a další požadavcích. Designéři NEFAB připraví návrh řešení, následně je vyroben vzorek. Ten se může otestovat v interních ISTA testovacích laboratořích (běžné vybavení je kompresní test, pádový test, klimatická komora, vibrační plošina, FEA). Pak přichází odsouhlasení zákazníkem a produkce. Speciálním požadavkem může být i certifikace obalu, např. pro explozivní látky. Ve vlastním portfoliu má NEFAB více jak 700 typů již certifikovaných obalů.

Primárně obal musí ochránit produkt během všech manipulací, transportu a tím eliminovat reklamace a škody. Dalším kritériem je, aby se obal optimalizoval pro typ přepravy (tzn. pro námořní a pozemní dopravu maximálně využit prostor v návěsu, respektive kontejneru, naopak pro leteckou dopravu je účelné mít obal s nízkou hmotností). Vše je s cílem maximálně využít dopravní kapacitu a snížit transportní náklady. Obal nesmí prodlužovat čas na zabalení a vybalení, protože všichni výrobci cílí na maximální efektivitu. Kvůli rostoucím cenám nájmů komerčních a skladových ploch je nezbytné, aby byl rozložitelný a zabral menší skladovou plochu. To se dá jednoduše optimalizovat několika způsoby, které NEFAB nabízí.

Zdroj: AOBP, SATOP