Armáda chystá dostavbu muničního skladu pro leteckou základnu Náměšť nad Oslavou

 15. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Již zítra by měla vláda projednat návrh Ministerstva obrany na dostavbu muničního skladu v Kladerubech pro leteckou základnu Náměšť nad Oslavou za celkovou částku 519,608 milionu Kč bez DPH.

Předmětem veřejné zakázky je dostavba stávajícího muničního skladu pro leteckou základnu Náměšť nad Oslavou dle standardů NATO, kdy bude vybudováno celkem 14 temperovaných železo-betonových objektů typu „Igloo“ pro skladování letecké munice, z toho 5 objektů bude vyčleněno pro potřeby NATO a 9 pro potřeby Armády České republiky. Součástí stavby bude i výstavba plochy 420 m2 pro volné skládkování cca 28 ISO kontejnerů a rekonstrukce stávajících objektů muničního skladu.

iglooFoto: V rámci realizace veřejné zakázky bude vybudováno celkem 14 temperovaných železo-betonových objektů typu „Igloo“ pro skladování letecké munice. (ilustrační foto) | United States Air Force

Stavba je financovaná z Programu bezpečnostních investic NATO, v rámci čehož má zadavatel, tedy resort obrany, povinnost provést výběr dodavatele podle pravidel této mezinárodní organizace. Realizací zakázky dojde k naplnění požadovaných schopností definovaných strategickým velitelstvím NATO v souboru schopností číslo CP 9A1385 „Defensive and Offensive Air Assets in SACEUR´S AOR“.

V rámci vyhlášené mezinárodní veřejné soutěže byly resortu obrany doručeny tři nabídky s nabídkovou cenou od 519,608 mil. Kč do 571,525 mil. Kč bez DPH.  Dne 19. 10. 2021 ukončila činnost komise pro posouzení a hodnocení nabídek s tím, že doporučila Ministerstvu obrany přijmout nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 519.607.968,74 Kč bez DPH, tj. 628.725.642,18 Kč včetně DPH. (Metrostav a.s.). Tím však dochází k navýšení původně předpokládané hodnoty zakázky (419,011 mil. Kč bez DPH) o 100,6 mil. Kč. Tento nárůst odpovídá současnému extrémnímu nárůstu cen stavebních prací a predikci jejich vývoje v období realizace stavby, tj. v letech 2022 až 2025. Navýšení celkových nákladů veřejné zakázky bylo schváleno MF ČR dne 22. 12. 2021 a Investičním výborem NATO dne 10. 12. 2021.

Jako možné alternativní řešení přichází v úvahu výběr dodavatele formou užšího řízení, čímž by však došlo k porušení pravidel NATO pro čerpání finančních prostředků z NSIP. České republice by tak vznikla povinnost vrátit autorizované prostředky NATO ve výši 7.068.880 eur. Dále by byla poškozena reputace České republiky jako spolehlivého člena Aliance respektujícího své závazky vyplývající z Washingtonské smlouvy.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy je do 31. 3. 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP