Armáda chystá nákup dělostřeleckých min s prodlouženým účinným dostřelem pro minomet ANTOS-LR

 31. 05. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany ČR nedávno vypsalo veřejnou zakázku na nákup dělostřeleckých min pro minomet ANTOS-LR v celkové hodnotě téměř 41 milionů Kč, kterou ve středu projedná vláda. Dodavatelem pak bude Vojenský technický ústav s.p.

Předmětem zakázky jsou dodávky 2 druhů minometné munice ráže 60 mm, konkrétně 1 000 kusů osvětlovacích a 1 000 kusů dýmových dělostřeleckých min s prodlouženým účinným dostřelem pro zavedený minomet ANTOS-LR. Tyto miny jsou vyrobené podle schválených technických podmínek a výstupů z řešitelského úkolu projektu výzkumu a vývoje předmětné munice MINA SMK – 60 mm minometný náboj dýmový a MINA ILL – 60 mm minometný náboj osvětlovací v rámci programu „Rozvoj ozbrojených sil České republiky“, které byly ukončeny vojskovými zkouškami a dokumentem o zavedení v roce 2021.

antos_TIT
Foto: Předmětem zakázky jsou dodávky 2 druhů minometné munice ráže 60 mm, konkrétně 1 000 kusů osvětlovacích a 1 000 kusů dýmových dělostřeleckých min s prodlouženým účinným dostřelem pro zavedený minomet ANTOS-LR. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Předpokládaná hodnota zakázky je 33 884 000 Kč bez DPH (40 999 640 Kč s DPH). Tato cena byla stanovena na základě průzkumu trhu ze září 2021 a výstupů z úkolu projektu výzkumu a vývoje. Termín uzavření smlouvy byl stanoven do 15. června 2022 a následný smluvní vztah pak bude trvat do 15. října 2023.

Cílem zakázky je doplnit zásoby munice pro zabezpečení bojové činnosti a zajistit tak zásoby munice pro výcvik vojsk na čtyřleté výcvikové období. Nezbytnost realizace této veřejné zakázky tedy spočívá v potřebě zajistit stanovené zásoby předmětné munice k udržení vysoké připravenosti jednotek a zásoby munice pro zabezpečení obrany České republiky, plnění úkolů resortu obrany v zahraničních operacích a úkolových uskupeních, a to i s ohledem na zhoršující se mezinárodní bezpečnostní a politickou situaci. Bez realizace této veřejné zakázky by byla připravenost a bojeschopnost vojsk ohrožena.

VTÚ s.p. je přímým výrobcem výše zmíněné pořizované munice i zavedeného minometu ANTOS-LR, pro který je munice určena a je duševním vlastníkem schválených technických podmínek, podle kterých bude realizována výroba a provedeno státní ověřování jakosti.

VTÚ, s.p. již munici ráže 60 mm armádě v minulosti dodával, a to v letech 2015 a 2016 a v letech 2019 až 2021.
Tehdy byla pořízena munice v celkovém objemu 84,1 mil. Kč. U této munice nebyla uplatněna žádná reklamace, zboží bylo dodáváno v požadované kvalitě.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP