Armáda chystá vývoj, výrobu a ověření funkčnosti transportních a vzorkovacích vozidel LOV-V pro tým SIBCRA

 26. 06. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda nedávno projednala resortem obrany připravovanou veřejnou zakázku na projekt zaměřený na vývoj, výrobu a ověření funkčnosti tří prototypů transportních a vzorkovacích vozidel v jedné soupravě pro tým SIBCRA (dále jen „LOV-V“), které umožní komplexní plnění úkolů týmů SIBCRA (Sampling and Identification of Biological Chemical and Radiological Agents), provádějících kvalifikované odběry a transport vzorků obsahujících bojové chemické látky, průmyslové nebezpečné látky, radioaktivní látky a bojové biologické látky. Jedná se o specializovaná vozidla v jedné soupravě (průzkumné, odběrové a velitelské). Předpokládaná hodnota této zakázky je 95 026 000 Kč bez DPH. Termín uzavření smlouvy se předpokládá do 30. června 2022.

IMG_6600Foto: Armáda chystá vývoj, výrobu a ověření funkčnosti transportních a vzorkovacích vozidel  LOV-V pro tým SIBCRA. (ilustrační foto) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Vývojem prototypů transportních a vzorkovacích vozidel LOV-V tak bude zabezpečena schopnost určených jednotek AČR odebírat a transportovat vzorky kontaminované bojovými chemickými látkami (BCHL), průmyslovými nebezpečnými látkami (PNL), radioaktivními látkami (RaL) a bojovými biologickými látkami (BBL) dle požadavků spojenecké publikace NATO AEP-66.

Vývojem prototypů bude AČR schopna plnit úkoly zabezpečení ochrany vojsk v rámci aliance, úkoly chemického zabezpečení aliančních misí, úkoly při řešení havárií chemických a energetických zařízení v míru nebo v případě válečného konfliktu.

Projekt LOV-V je úzce provázán s výsledky vývoje – prototypu soupravy pro odběr a transport vzorků „VZOREK-V“. Prototyp odběrové a transportní soupravy „VZOREK – V“ je v rámci armád NATO jedinečný a je vhodné jeho další etapu řešit v rámci ČR. Jedině vývoj prostředku vzorkovacích a transportních vozidel „LOV-V“ zabezpečí integraci soupravy „VZOREK-V“ na podvozkovou platformu.

V současnosti neexistuje ucelené řešení pracoviště týmu odběru a transportu vzorků splňující všechny požadavky 
ve spojitosti s průzkumem, odběrem, přípravou a transportem CBRN (chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních) vzorků v polních podmínkách.

Jistou alternativou k vývoji by byl nákup transportních a vzorkovacích vozidel od zahraničního dodavatele, přičemž toto řešení představuje riziko, že by nedošlo k naplnění všech požadavků, které AČR klade na nová transportní a vzorkovací vozidla, přičemž ani cenový rozsah tohoto řešení nelze předem predikovat. Ministerstvu obrany ČR rovněž není znám český dodavatel, který by byl schopen transportní a vzorkovací vozidla dodat. 

Po ukončení vývojového projektu se předpokládá nákup dvou souprav LOV-V, tj. max. 6 vozidel, v roce 2026, a dvou souprav LOV-V, tj. max. 6 vozidel, v roce 2027.

Tým SIBCRA, který působí v rámci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, se skládá z 11 osob a jeho cílem je např. odběr podezřelých CBRN materiálů pro potvrzující identifikaci v CBRN polních/mobilních laboratořích, provádění předběžné identifikace nebezpečných materiálů či vojenských průzkumných úkolů související s ochranou proti zbraním hromadného ničení. 

Naši chemici již počátkem tohoto roku obdrželi první várku lehkých obrněných vozidel S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II. Tato vozidla  slouží u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče k plnění odborných úkolů, zejména k provádění radiačního, chemického a nespecifického biologického průzkumu a pozorování a odběru vzorků. Do konce roku 2023 budou těmito vozidly (S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II) vybaveny i další jednotky. Nová vozidla obdrží průzkumná družstva u 7. mechanizované brigády, 15. ženijního pluku, 13. dělostřeleckého pluku a 25. protiletadlového raketového pluku dostanou nová vozidla. Celkem bude Armáda České republiky disponovat 40 páry nových souprav průzkumných lehkých obrněných vozidel CBRN.

IMG_6570Foto: Vozidlo S-LOV-CBRN obsahuje průzkumný robotický podsystém s robotem (na fotografii je vidět v zadní části vozidla) pro dálkový CBRN i vizuální a akustický průzkum blízkého okolí | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

IMG_6601Foto: Interiér vozidla S-LOV-CBRN | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

31. pluk  radiační, chemické a biologické ochrany je jediný specializovaný útvar Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších zadání ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám. Jeho působnost se neodehrává jen na území naší republiky, ale vojáci tohoto pluku úspěšně plnili úkoly také v rámci několika zahraničních misí.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP