Armáda nakupuje nové tahače s návěsem pro převoz materiálu a vojenské techniky

 28. 07. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Celkem pět souprav s celkovou hmotností do 110 tun chce Armáda České republiky pořídit na dvě etapy, a to do konce tohoto roku a do konce listopadu 2023. Zřejmě i s ohledem na nepříznivý vývoj cen a ze zkušeností z výběrových řízení na samohybné houfnice a radiolokátory chce armáda po dodavatelích informace o rizicích spojených s dodávkami v delším časovém horizontu.

2--prvni-kusy-bvp-2-byly-z-rancirova-do-klatov-prepraveny-v-cervenci_autor-cetar-zbynek-machFoto: Armáda České republiky chce pořídit celkem pět souprav s celkovou hmotností do 110 za účelem nahrazení zastaralé techniky novou a pro zajištění moderní a bezpečné přepravy materiálu a vojenské techniky v rámci útvarů AČR při plnění jejich úkolů. | Ministerstvo obrany ČR

Předmětem nedávno vypsané veřejné zakázky je nákup pěti návěsových souprav, z nichž každá se skládá z tahače a nízkoložného hydraulicky nuceně řízeného speciálního návěsu s celkovou max. hmotností do 110 tun, za účelem nahrazení zastaralé techniky novou a pro zajištění moderní a bezpečné přepravy materiálu a vojenské techniky v rámci útvarů AČR při plnění jejich úkolů.

Armáda vedla před zahájením zadávacího řízení předběžné tržní konzultace formou marketingového průzkumu, a to elektronickou komunikací e-mailem. V rámci předběžných tržních konzultací bylo osloveno celkem 9 dodavatelů, a to MercedesBenz Trucks Česká republika s.r.o., Scania Czech Republic s.r.o., VLADYKA, s.r.o., Volvo Group Czech Republic s.r.o., MAN Truck&Bus Czech Republic s.r.o., DAF Trucks CZ, s.r.o., RENAULT TRUCKS, Iveco Truck Centrum, s.r.o. a Zrůst Trailers, s.r.o. Uvedení dodavatelé byli osloveni za účelem získání informací týkajících se jejich nabídky tahačů a návěsů, technických parametrů, cen a doby dodání po uzavření kupní smlouvy. Požadované údaje poskytli dva dodavatelé (a to VOLVO a VLADYKA), kteří byli následně požádáni o doplnění informací o možnostech dodání v letech 2022 až 2024 a o rizicích spojených s dodávkami v delším časovém horizontu (jako zejm. o rizicích finančního nadhodnocení, kurzových změn, změn výrobních a kapacitních možností apod.).

Celková hmotnost jedné soupravy musí být max. 110 tun.  Souprava musí dále splňovat výšku max. 3,50 m (železniční most v Hranicích) a délku max. 18 m. Soupravy mají být dodány v jednotné barvě khaki ČSN 5450 nebo v odpovídající barvě stupnice RAL.

Tahač by měl mít dieselový motor, s výkonem min. 470 kW, splňující emisní normu EURO 6 v aktuálně platném vydání. Převodovka je požadována automatická s hydrodynamickým retardérem nebo intardérem, s brzdným účinkem pro soupravu o hmotnosti 110 tun a minimálním počtem 12 převodových stupňů vpřed a 2 vzad. Podvozek má mít pohon 6x4 včetně vzduchového pérování všech náprav podvozku.

Návěs bude určen pro přepravu materiálu a techniky AČR (včetně přepravy tanku T-72M4 CZ). Požadován je 5-tinápravový návěs se všemi hydraulicky nuceně řízenými nápravami s rozvory 4 x 1500 – 1560 mm, s nosností minimálně 50 tun, s hlavní ložnou roztahovací plochou o délce rovné ložné plochy 10 metrů s možností prodloužení o 6,5 metrů. Šířka ložné plochy by pak měla být minimálně 2 750 mm.

Minimální požadovaná doba životnosti tahače je 25 let nebo 300 000 km. Minimální doba životnosti návěsu má být 20 let nebo 250 000 km.

Dodávky návěsových souprav jsou naplánované na roky 2022 a 2023. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

Pořízení návěsových souprav je logické a s ohledem na vývoj cen má smysl.

Zdroj: nen.nipez.cz

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP