Armáda nakupuje kyslíkové systémy pro výsadkáře

 23. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda připravuje pro výsadkáře nákup dvanácti kyslíkových systémů, které se skládají z kyslíkové masky pro výsadkáře s příslušenstvím, kyslíkové láhve pro seskok s příslušenstvím, kyslíkové láhve pro před-dýchání s příslušenstvím a dodávku 1 plnícího zařízení (vysokotlaký kompresor) s příslušenstvím. Součástí je také školení včetně přeměření obličejů kvůli správnému doléhání masky. Vybavení by mělo sloužit pro provádění výsadkových operací , například typu HAHO (High-Altitude High Opening), pro speciální síly a jednotky hloubkového a speciálního průzkumu.

oxy_01Foto: Armáda připravuje pro výsadkáře nákup dvanácti kyslíkových systémů (ilustrační foto) | Armáda Spojených států amerických (United States Army) / CC BY-NC-ND

Kyslíková maska je určena k dodávce kyslíku výsadkáři provádějícímu seskoky padákem v prostředí s fyziologicky nedostatečným obsahem kyslíku ve vzduchu. Pořizovaná komodita je požadována se systémem umožňujícím připojení k balistické přilbě stanoveného typu (OPS-CORE). Velikostní sortiment je požadován na základě provedeného měření určených operátorů.

OXY systémy budou sloužit vojákům při výsadcích. Jde o standartní techniku, která se využívá zejména při seskocích z větší výšky, což však není podmínkou. Své nabídky mohou dodavatelé posílat do konce března. Poté bude vybrána nejlepší nabídka, tedy ta, co plní všechna zadaná kritéria a parametry a zároveň bude mít nejnižší cenu.

V rámci obecných technických požadavků na celkový kyslíkový systém pro výsadkáře nesmí tento omezovat výsadkáře při provádění seskoku, jednotlivé části systému musejí být vzájemně kompatibilní a životnost jednotlivých částí systému musí být minimálně 15 let.

Kyslíkový systém pak musí zahrnovat systém dodávky kyslíku, který se skládá z kyslíkové masky pro výsadkáře, kyslíkové láhve s reduktorem tlaku pro seskok a propojovacích hadic a kyslíkovou láhev s reduktorem tlaku pro před-dýchání na palubě letadla.

V rámci obecných požadavků na kyslíkové masky musejí tyto zajišťovat nepřetržitou dodávku kyslíku dle ČOS 168 003 v průběhu před-dýchání a celého seskoku z tlakové láhve (typ PHAOS nebo SOLR). Dále musí být zajištěno připojení upínacího systému na boční raily balistické přilby (typ OPS-CORE) a komunikace přes radiostanici (typ PRC-148) prostřednictvím náhlavní soupravy PELTOR.

Funkce kyslíkové masky musí být zaručena při teplotách v rozmezí od – 50 °C do + 70 °C a při relativní vlhkosti vzduchu odpovídající těmto teplotám, což znamená, že všechny použité materiály musí zaručovat funkčnost masky při jejím používání při výše uvedených teplotách a relativní vlhkosti při od 0 % do 100 %. Deklarovaná výška pracovního prostředí pak musí být 0 až 10 000 m nad hladinou moře (AMSL).

Součástí výběrového řízení je také požadavek na zaškolení,  který je specifikován následovně:

  • zabezpečení a provedení školení pro max. 5 účastníků;
  • školení v rozsahu max. 5 pracovních dní;
  • rozsah školení: používání jednotlivých komponent systému; údržba jednotlivých komponent systému; oprávnění k provádění školení dalších uživatelů.
  • místo provedení školení: ČR
  • požadavek na vystavení certifikátů absolventům školení opravňující je v používání a údržbě systému, a v provádění školení dalších uživatelů (Train the Trainer).

Doufejme tedy, že se podaří pro výsadkáře jmenované OXY systémy zakoupit v požadované kvalitě a výhodné ceně.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP