Armáda nakupuje nejmodernější meteorologické a měřící systémy

 28. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda poptává pozemní letecké meteorologické senzory a automatizovaný meteorologický pozorovací informační a měřící systém, tedy systém AWOS. Systémy budou využívány zejména v Pardubicích, nicméně smlouva hovoří i o Praze, dá se tedy předpokládat, že půjde o letiště Praha – Kbely, kde sídlí 24. základna dopravního letectva.

awos_TITFoto: Systém AWOS bude zabezpečovat chod v jakémkoliv počasí a provozu, které umožňuje bezpečné vzlety a přistání a předávání příslušných informací a dat těm, kteří si je vyžádají, tedy obvykle leteckému personálu a pilotům. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Automatizovaný meteorologický pozorovací informační a měřicí systém AWOS je určen pro sběr, zpracování, zobrazování a on-line distribuci meteorologických dat a informací z jednotlivých meteorologických senzorů rozmístěných v letištním prostoru a jejich verifikaci stanovištěm Hydrometeorologické služby AČR na leteckých základnách vzdušných sil. Systém byl pořízen již dříve a nyní se pořizuje další zařízení tohoto typu. Díky nákupu systému byla provedena nutná generační, technická a technologická obměna klíčových meteorologických komponent. Zavedením systému AWOS navíc došlo ke splnění požadavků ICAO na instalaci meteorologických senzorů a čidel v bezpečnostní zóně vzletu a přistání. Přestože se nejedná o zbraňové systémy, je potřeba a smysl využívání systémů AWOS nesporný.

Obsahem nedávno vypsaného výběrového řízení je pořízení Systému AWOS včetně specifikovaného senzorového vybavení a jeho instalace a montáž v lokalitě LKPD Správy letiště Pardubice. Systém AWOS musí být instalován v prostoru Letištního stanoviště letových provozních služeb a v bezpečnostní zóně vzletové a přistávací dráhy LKPD dle požadavků ICAO na základě schválené projektové dokumentace zpracované držitelem osvědčení k těmto činnostem.

Pojďme se podívat, co takový systém musí obsahovat. Požadované parametry a složení Systému AWOS jsou následující:

  • duální centrální řídící jednotku s instalovaným APV AWOS a prvky datové komunikace
  • zařízení sběru informací z meteorologických senzorů
  • pracovní stanici meteorologického pozorovatele s instalovaným APV AWOS na stanovišti LSLPS (Letištní stanoviště letových provozních služeb)
  • pracovní stanici technického dohledu s instalovaným APV stanovišti LSLPS
  • panelové displeje pro přímé zobrazení měřených meteorologických dat na stanovišti LSLPS

Systém AWOS musí umožnit sběr, zpracování a distribuci meteorologických informací z meteorologických senzorů stávající meteorologické stanice (klimatologická stanice) v národním formátu CLIDATA uvedeném v Metodickém předpisu Českého hydrometeorologického úřadu. CDU musí umožnit samostatné zpracování a zobrazení měřených meteorologických veličin na samostatných panelových displejích na pracovišti leteckého meteorologa - pozorovatele, leteckého meteorologa – synoptika, řídícího letového provozu TWR a řídícího přistání (APP). Podsystém zpracování, zobrazení a distribuce meteorologických dat musí k přenosu dat mezi jednotlivými senzory a jednotkou CDU využít stávající datovou komunikační infrastrukturu.

V rámci výše uvedeného výběrového řízení se nezapomnělo na řešení případných poruch systému. Systém AWOS musí umožnit v případě poruchy nebo chybné funkce čidla vizuální a akustickou indikaci stavu a manuální zadání náhradních dat operátorem (letecký meteorolog – pozorovatel) na pracovní stanici. Tím bude zabezpečen chod a to v jakémkoliv počasí a provozu, které umožňuje bezpečné vzlety a přistání a předávání příslušných informací a dat těm, kteří si je vyžádají, tedy obvykle leteckému personálu a pilotům.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP