Armáda nakupuje padesát nových speciálních padáků

 03. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Po nedávno vypsaném výběrovém řízení na OXY systémy pro výsadek se opět jedná o nákup techniky potřebné pro seskoky. V tomto případě jde o 50 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 5 kusů maket postroje padáku. Tendr získá společnost plnící všechna kritéria s nejnižší cenovou nabídkou.

padaky_TITFoto: Armáda nakupuje padesát nových speciálních padáků (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Speciální padáky by zřejmě, spolu s nedávno poptávanými kyslíkovými systémy, mohly sloužit pro provádění výsadkových operací pro speciální síly a jednotky hloubkového a speciálního průzkumu. Dalo by se očekávat, že padesátka padáků (včetně maket) bude v rámci požadavku dodána ještě v tomto roce, avšak dodávka je ve specifikaci zadání rozložena až do roku 2026. V zadání je uvedeno, že prodávající zboží kupujícímu odevzdá ve čtyřech etapách následovně:

a)    10 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 1 kus makety postroje padáku uvedených v čl. III. odst. 1. smlouvy v termínu do 14. října 2022;
b)    10 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 1 kus makety postroje padáku uvedených v čl. III. odst. 1. smlouvy v termínu do 13. října 2023;
c)    10 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 1 kus makety postroje padáku uvedených v čl. III. odst. 1. smlouvy v termínu do 15. října 2024;
d)    10 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 1 kus makety postroje padáku uvedených v čl. III. odst. 1. smlouvy v termínu do 15. října 2025;
e)    10 kusů speciálních padáků (včetně výsadkových vaků – systému pro upoutání výstroje a výzbroje) a 1 kus makety postroje padáku uvedených v čl. III. odst. 1. smlouvy v termínu do 15. října 2026.

Ročně tak AČR získá deset nových padáků a jednu maketu. Prodávající musí samozřejmě zboží podrobit vojskovým zkouškám. Ty musí obsahovat provedení kontroly provozní dokumentace, úplnosti sestavy a konstrukčního provedení, zkoušky praktického balení a provedení seskoků s padáky s upoutanou výstrojí a výzbrojí. Veškeré náklady spojené s provozem, údržbou a opravami objektů zkoušek v průběhu VoZk jsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Podmínkou pro zahájení VoZk je předložení „Souhlasu s použitím vojenské letecké techniky ve vojenském letectví“ nebo „Osvědčení o uznání způsobilosti typu vojenské letecké techniky k objektům zkoušek.“ Výjimku tvoří „Speciální padákový komplet Multimission RA-360 COY (SYSTÉM, MMS, RA-360,COY,“ Komplet padákový Hi Glide 380,“ „Komplet tandemový CPS-SOV-3-TS13“ nebo „Komplet tandemový CPS-SOV-3-TS14,“ tedy již zavedené systémy v AČR, kde zkoušky nejsou požadovány.

Důvod pořízení speciálních padáků je jasně specifikován v zadávací dokumentaci. „Padákový komplet je určen k provádění pokračovacího výcviku příslušníků jednotek Armády České republiky provádějících výsadkovou přípravu. Tento komplet umožňuje jeden ze způsobů bojového zasazení příslušníků jednotek provádějících seskoky.“

Padákový komplet pak dle specifikace musí zahrnovat hlavní padák - obdélníkový vrchlík, záložní padák - obdélníkový vrchlík stejných letových vlastností jako u hlavního padáku, nosný postroj padáku s obalem padáku s možností upoutání výstroje a výzbroje, elektronický zabezpečovací přístroj, přenosnou brašnu a výsadkový vak - systém pro upoutání výstroje a výzbroje.

Maketa padáku pak musí zahrnovat nosný postroj, obal padáku, uvolňovače hlavního a záložního padáku, uvolňovač odhozu hlavního padáku a volné konce nosného postroje.

Technické požadavky padákového kompletu jsou pak následující:

  • max. rozměry zabaleného kompletu: výška 650 mm, šířka 450 mm, hloubka 350 mm;
  • hmotnost kompletu pro seskok maximálně 25 kg;
  • počet povolených seskoků minimálně 500;
  • celková životnost na základě technického posouzení v průběhu provozu bez stanovení doby životnosti výrobcem;
  • výstroj a výzbroj výsadkáře musí být upevněna k postroji padáku tak, aby nebránila správné funkci padáku.

Barevné provedení viditelných součástí kompletu je požadováno v neutrálních barvách (zelená, hnědá, černá, šedá, apod.) z důvodu snížení možnosti odhalení při pozorování.

Padák musí zajišťovat správnou funkci při plochách vrchlíku minimálně od 330 ft2 do 365 ft2, seskocích volným pádem, výškách od 500 m/T do minimálně 7 000 AMSL. Doporučená minimální výška pro seskok od 1000 m/T (nucené otevření), doporučená minimální výška pro seskok od 1500 m/T (volný pád). Zatížení vrchlíku výsadkářem a nesenou výstrojí a výzbrojí by mělo být do celkové hmotnosti minimálně 200 kg. Otevření padáku při rychlosti letu letadla minimálně do 350 km/h.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP