Armáda poptává celkové opravy vozidel Tatra T 815 8x8 Multilift MK.IV

 23. 03. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsané veřejné zakázky je provedení celkových oprav vozidel Tatra T 815 8x8 Multilift MK.IV včetně generální opravy nástavby a zákonných kontrol a revizí, k zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti s cílem maximálního zkrácení doby zprovozuschopnění techniky dislokované na území ČR. Celková maximální cena za opravy pak bude 90 000 000 Kč včetně DPH.

multilift_TIT
Foto: Tatra T 815 Multilift Mk.IV | Ministerstvo obrany ČR

Opravy by měly probíhat v následujícím rozsahu:

  • provedení defektace podvozku techniky s cílem detekovat rozsah vady, potřebu náhradních dílů, stanovit předpokládanou cenu a lhůtu provedení celkové opravy. Defektací se stanoví přesný rozsah celkových oprav, Defektace na celkové opravy nástavby nebude prováděna
  • provedení celkových oprav techniky zahrnující celkovou opravu podvozku, jež spočívá ve výměně vadných nebo opotřebovaných součástí za nové nebo opravené v rozsahu stanoveném defektací a generální opravu nástavby, jež spočívá v úplné demontáži nástavby na díly a součásti, ve výměně vadných dílů a součástí za nové či celkově opravené a v opětovné montáži nástavby včetně obnovení její povrchové úpravy a provedení všech zákonných zkoušek a revizí
  • provedení jiných výše nespecifikovaných servisních činností vedoucích ke zprovoznění předmětné techniky.

Dodavatel musí prokázat patřičnou kvalifikaci splněním základní, profesní a technické způsobilosti.

Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 28. dubna 2022. Plnění této zakázky by pak mělo probíhat nejdříve 1. ledna 2023 a ukončeno by mělo být nejpozději do 30. listopadu 2026.

Nakladač Tatra T 815 Multilift Mk.IV umožňuje nakládku a vykládku kontejneru za vozidlo pomocí adaptéru (H-rámu), např. kontejnerů ISO, případně bez něj, např. materiálu (techniky) uloženého na plošinách typu Flatrack 20´.

Hákový nakladač je hydraulické nakládací, vykládací a transportní zařízení. Veškeré pracovní pohyby hákového nakladače jsou elektrohydraulicky ovládány a řízeny pomocí elektromagnetických ventilů z ručního ovládacího pultu.

Nástavba vozu Tatra T 815 Multilift Mk.IV disponuje jednoramenným hákovým nakladačem pro manipulaci se třemi základními typy kontejnerů:

  • kontejnery ISO 1C, ISO 1CC, případně speciální kontejnery, které jsou opatřeny rohovými kotvícími prvky
  • kontejnery ACTS (Abroll Container Transport System) pro kombinovanou dopravu zhotovených dle normy DIN 30 722
  • plošinové kontejnery (flatracky), na které se přepravovaný materiál upevní pomocí upínacích prvků a to pro všechny tři typy do maximální hmotnosti 16 500 kg

Rychlost nakládky trvá řádově do 33 sekund, přičemž manipulační schopnost je 500 mm pod úrovní terénu.

Základní technická data:

Délka s kontejnerem/bez kontejneru: 9 063/8 630 mm
Šířka bez kontejneru/s nákladem: 2 500/2 620 mm
Výška bez (přes hák)/s nákladem: 3 230/4 140 mm
Světlá výška při celkové hmotnosti: 275 mm
Rozvor/rozchod přední, zadní: 1 650 + 2 600 + 1 320/2 004, 1 772 mm
Převis vpředu/vzadu: 1 475/1 635 mm
Hmotnost – mimo komunikace/na kom.: 35 200/32 000 kg
Hmotnost přípojná: 16 000 kg
Vnější stopový průměr zatáčení: max. 24 m
Nájezdový úhel – vpředu/vzadu: 30/25°
Stoupavost celé soupravy: 35 %
Brodivost: 800 mm
Motor: T3B-928.70, počet válců: 8 do V, objem: 12 667 cm³
Spotřeba paliva silnice/terén: 54 l / 100 km resp. 75 l / 100 km
Max. rychlost s omezovačem: 85 km/h

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP