Armáda poptává celkovou opravu 948 kusů vojenské techniky na podvozcích TATRA T-815

 03. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem rámcové dohody je vymezení podmínek, na základě kterých budou zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na celkové opravy vojenské techniky na podvozcích TATRA T 815, a to všech modifikací dodaných do AČR. Celkem půjde o opravu 948 kusů techniky na podvozku TATRA 815. Opravy vozidel by měly stát 120 milionů korun včetně DPH. 

Konkrétně se bude jednat o opravy automobilů T 815 8VN6x6 v počtu 365 kusů, automobilů T 815 12VN8x8 v počtu 445 kusů a tahačů přívěsů T 815 VT8x8 v celkovém počtu 138 kusů. 

t815_TITFoto: Automobil T 815 8x8 tahač přívěsů | Ministerstvo obrany ČR

Celková oprava má obnovit původní technické vlastnosti skupin, podskupin nebo součástkových celků demontovaných z vozidla a spočívá ve výměně všech vadných nebo opotřebovaných součástí za nové nebo opravené. Součástí celkové opravy je též provedení zákonných revizí a technických kontrol a provedení generálních oprav vybraných hlavních skupin na základě provedené defektace. Použité náhradní díly (ND) musí být shodné s ND použitými ke konstrukci silničních vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválená pro provoz na pozemních komunikacích. Při realizaci služby se nepřipouští použití replik a kopií. 

Opravy se u všech výše uvedených automobilů budou týkat motoru se spojkou, spojovací hřídele, převodovky, navijáku, nápravy, spojovací roury, pérování, řízení, páky a táhla, zvedacího zařízení budky, rámu s příslušenstvím podvozku, budky řidiče a nástavby.

Opravy, které budou poskytovány v jednotlivých letech, by neměly překročit celkový finanční objem 120 000 000 Kč včetně DPH. Opravy by pak měly započít v roce 2022 a poslední požadavek na opravy by měl být předložen nejpozději do 30. 11. 2025. 

Potenciální dodavatelé výše uvedené služby musejí prokázat, že splňují kritéria technické kvalifikace, jako je technické vybavení či opravárenská kapacita, která umožňuje provádět služby na min. 4 vozidlech současně nezávisle na prováděných opravách pro jiné subjekty. Případný uchazeč musí také doložit, že v posledních 5 letech poskytoval významné služby v oblasti zajištění a provedení oprav vojenské techniky minimálně v celkovém finančním objemu 20 000 000,- Kč bez DPH, z toho minimálně 5 oprav vojenské techniky na podvozcích TATRA T-815 a každá oprava byla realizována ve finančním objemu minimálně 500 000,- Kč bez DPH.

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Ačkoliv je výše uvedený tendr jistě důležitý, ještě důležitější je pak časem v rámci modernizace vojenskou techniku na podvozcích TATRA T 815 nahradit novými typy Tatra Force (T 815-7).

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP