Armáda poptává servis a údržbu BVP-2 do roku 2025

 10. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Účelem nedávno vypsaného výběrového řízení je na základě rámcové dohody zabezpečit plnou funkčnost
a provozuschopnost techniky na podvozku BVP využívané v Armádě České republiky a zajistit tak plnou bojeschopnost jednotek AČR na území České republiky a v zahraničních operacích. Opravy a údržba se plánují provádět od roku 2022 do roku 2025 a budou stát 80 milionů Kč včetně DPH.

Bojová vozidla pěchoty BVP-2 tak ve své současné podobě budou, dle všeho, muset sloužit v AČR ještě několik dalších let. Je pak otázkou, jak budou v budoucnosti dostupné např. náhradní díly. V květnu tohoto roku jsme se mimo jiné ptali (celý rozhovor zde) tiskového informačního důstojníka 71. mechanizovaného praporu, kpt. Radka Hampla, jaká je situace v dodávce náhradních dílů na BVP-2 a zdali je jich dostatek i v případě, že se nákup nových BVP opozdí. Odpověď kpt. Hampla zněla následovně: 

„Situace s náhradními díly je zatím celkem udržitelná. Alespoň co se týká těch hlavních, jako jsou pojezdová kola atd. Jsme poslední brigáda na BVP a z předchozí doby je ještě ve skladech dostatek základních zásob, avšak i ty se zmenšují.

Problémy jsou pak spíše u vozidel speciálních, jako je BVP-VPV (vyprošťovací pásové vozidlo), nebo některá modernizované vozidla a jejich modifikace se speciálními nadstavbami, kterých je v armádě málo. Speciální výbava, kterou tyto vozidla mají, není v zásobách armády a už se ani nedají sehnat v civilu, a proto je jejich oprava velice nákladná a zdlouhavá.

Některé díly se musí nechat vyrobit u specializovaných firem. Jaké jsou skutečné stavy v armádních skladech nevím. Většina náhradních dílů je však nedostupná. Veškeré opravy jsou prováděny v omezeném množství právě z důvodu nedodání náhradních dílů.“

1_4728Foto: Účelem nedávno vypsaného výběrového řízení je na základě rámcové dohody zabezpečit plnou funkčnost a provozuschopnost techniky na podvozku BVP využívané v Armádě České republiky a zajistit tak plnou bojeschopnost jednotek AČR na území České republiky a v zahraničních operacích. | Ministerstvo obrany ČR

V rámci výše uvedeného výběrového řízení jsou poptávány služby v oblasti poskytnutí opravy a udržování vojenské techniky na podvozcích BVP Armády České republiky, včetně jejich částí nebo příslušenství. Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude poskytnutí služby spočívající v následujícím provedení:

  • kontrolní prohlídky vozidel (defektace)
  • běžné opravy vozidel v souladu s ČSN 300033 „Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu“, včetně zákonných revizí určených technických zařízení
  • odstranění specifikovaných vad
  • výměny, nebo revizí součásti v soupravě záložních náhradních dílů a příslušenství v případě jejich opotřebení, nebo poškození (netýká se chybějících součástí)
  • běžné opravy samostatných skupin a podskupin a náhradních dílů pro danou techniku, podle technické dokumentace dodavatele, zpracované v souladu s dokumentací výrobce BVP za dodržení všech obecně platných předpisů

Budoucí dodavatel pak musí prokázat svoji kvalifikaci tím, že poskytoval v posledních 5 letech významné služby v oblasti zajištění a provedení minimálně 5 oprav techniky na podvozcích BVP a každá oprava byla realizována ve finančním objemu minimálně 500 000 Kč bez DPH.

Služba bude poskytována průběžně od 1. 1. 2022 a plnění bude ukončeno nejpozději do 30. 11. 2025. Ceny za služby rámcové dohody nepřekročí celkový finanční objem 80 000 000 Kč včetně DPH.

Připomeňme, že 5. listopadu Ministerstvo obrany ČR oznámilo, že expertní komise ukončila posouzení nabídek na dodání 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) z 1.září letošního roku tří potenciálních dodavatelů, tedy BAE Systems s vozidlem CV90, GDELS  s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx. Jednomyslné rozhodnutí komise pak znělo, že: „Nabídky všech tří uchazečů nejsou na základě předložených odpovědí/podkladů hodnotitelné, protože ani jedna nesplňuje všechny požadavky zadavatele. Identifikované nedostatky se týkají například chybějících či nepřesných údajů k technickým vlastnostem nabízených vozidel nebo neúplných informací ke spolupráci s českým obranným průmyslem.“ Původní termín podpisu smlouvy o dodání obrněnců byl přitom plánován na rok 2019.

 „Ze zahájených strategických modernizačních projektů je to jediný, u kterého se nepodařilo do voleb uzavřít smlouvu. Důvodů zpoždění je více, těmi hlavními bylo krácení rozpočtu MO a nemožnost osobních jednání a odkládání testů nabízených BVP kvůli pandemii covid-19. I tak se podařilo projekt dostat do pokročilé fáze a nové vedení resortu by mělo rozhodnout, jaké budou další kroky,“ sdělil našemu magazínu ředitel odboru komunikace MO Jan Pejšek.

O dalším řešení situace ohledně nákupu nových BVP pro AČR tedy rozhodne nové vedení Ministerstva obrany. Každopádně by nové vedení resortu mělo mít na paměti, že nová BVP pro naši 7. mechanizovanou brigádu je zapotřebí pořídit co nejdříve, neboť stávající bojová vozidla pěchoty BVP-2 jsou již zastaralá a pro vykonávání činnosti „těžké brigády“ naprosto nedostačující.

„Nikomu z vás nemusím vysvětlovat, že stará bevka patří do šrotu,“ zdůraznil na letošním velitelském shromáždění náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata. Nicméně i tato technika, dokud nebude nahrazena novou, musí stále sloužit a plnit úkoly. Ještě více to platí u hranického 71. mechanizovaného praporu, který je stále zařazen do Sil rychlé reakce NATO a k případnému nasazení musí být připraven s plně bojeschopnou technikou. Stojí to však značné úsilí.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP