Armáda představila projekt dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol

 15. 06. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky postupně mění způsob komunikace. V souladu se změnami ve způsobu prezentace připravila nový projekt, který má oslovit mladou generaci netradičním způsobem. Jedná se o dobrovolné vojenské cvičení, které se zaměřuje na studenty posledních ročníků středních škol. Jeho cílem je představit plnoletým chlapcům a dívkám armádu, její fungování a principy, na kterých je postavena. Letošní nultý ročník, který vytvoří základ pro pravidelné akce tohoto typu, proběhne od 22. července do 14. srpna ve čtyřtýdenním letním kurzu. Dějištěm této akce se stane prostor 4. brigády rychlého nasazení v Žatci a 7. mechanizované brigády v Hranicích. Dobrovolného vojenského cvičení by se mělo účastnit zhruba 130 plnoletých studentů, které armáda oslovila na středních školách, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Studenti budou procházet standardním rekrutačním procesem.

Foto: Armáda připravila nový projekt, který má přilákat víc mladých uchazečů | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Armáda připravila nový projekt, který má přilákat více mladých uchazečů | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Nový armádní projekt představili kromě náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky a jeho 1. zástupce generálporučíka Miroslava Hlaváče také vedoucí oddělení rozvoje teritoriálních sil a aktivní zálohy odboru obranných příprav Sekce plánování schopností MO ČR plukovník Václav Hřebec a zástupkyně náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR plukovnice Michaela Trněná. Představení projektu se také formou online spojení zúčastnili velitel Pozemních sil AČR generálmajor Roman Náhončík, zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Miroslav Vybíhal a zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovník Martin Hajduch. 

Foto: Dobrovolné vojenské cvičení se zaměřuje na studenty posledních ročníků středních škol | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Dobrovolné vojenské cvičení se zaměřuje na studenty posledních ročníků středních škol | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Jak uvedl generál Řehka, projekt poprvé aktivně oslovuje mladou generaci touto formou. Zástupci armády od této akce očekávají, že se podaří rozšířit pozitivní vnímání armády a zároveň se zlepší povědomí o vojenské službě. „Má to ale i vedlejší benefity. Tím, že zvyšujeme odolnost společnosti, se rozšiřují zálohy. Ale opravdu ten zásadní cíl je aktivně oslovit mladou generaci a přiblížit jí vojenskou službu,“ sdělil náčelník generálního štábu.

Nejedná se o zcela novou myšlenku, inspiraci je možné hledat v zahraničí, například v Polsku, kde tento projekt již úspěšně běží. Letošní ročník je podle generála Řehky potřeba vnímat jako nultý. Armáda si tak projekt vyzkouší a bude ho postupně zdokonalovat tak, aby tento typ oslovení fungoval dlouhodobě. Pozitivním faktem je, že již dnes je letošní kurz plně obsazen. V rámci projektu byly také osloveny partnerské školy obou brigád, například v Mostě.

Armádě jde mimo jiné o to, aby zjednodušila rekrutační proces, proto také plánuje odbavení v místech konání výcviku, a to během jednoho týdne. Výstroj a vše potřebné pro výcvik studentům dodá armáda, stejně jako je tomu v případě standardního dobrovolného cvičení. Účastníkům bude také poskytnuto ubytování a stravování.

Generálmajor Roman Náhončík pak v rámci své řeči představil strukturu samotného výcviku. „Vycházeli jsme z osnov, které se používají pro dobrovolné vojenské cvičení tak, jak tomu je ve Vyškově. Některé věci jsme upravili, něco jsme navýšili, něco jsme ubrali. Myslím si, že ten výcvik bude atraktivní. V pondělí začínají zdravotní prohlídky. Abychom věděli, kolik lidí bude moci nastoupit,“ uvedl velitel Pozemních sil AČR.

Každý ze studentů dostane služné ve výši 15 000 Kč, a pokud absolvuje celý kurz, obdrží dalších 15 000 Kč. Celkově tak získají 30 000 Kč za jeden měsíc.

Na problém, že má armáda s náborem problémy a nezvládá přijímat dostatek nováčků, aby splnila strategický cíl 30 000 vojáků v roce 2030, upozornila jak ministryně obrany Jana Černochová, tak náčelník generálního štábu genpor. Řehka. Faktem je, že v posledních letech se armáda rozrostla jen o 200 až 600 lidí ročně, což je málo. „Potřebovali bychom nabírat a mít čistý přírůstek 1 000 vojáků ročně. Proto otevřeně říkám, že pokud se něco nezmění a neposuneme se, tak se to nestihne,“ sdělil ve své řeči generál Řehka, který zároveň dodal, že stále věří v pozitivní vývoj. Tomu mohou dopomoci např. přípravy změn určitých zákonů a ve hře je i řada různých projektů, které by měly potenciální službu v armádě mladým lidem zatraktivnit.

„Snahou je, aby to byl pro studenty maximálně využitý čas, aby ten výcvik byl co nejvíc atraktivní. Samozřejmě s tím, že standardně splňuje všechny nároky na to, jak má vypadat základní výcvik. Chceme, aby se neztrácel čas zbytečnou administrativou a studenti nemuseli jezdit někam centrálně fasovat věci. Chceme, aby studenti cítili, že byl pro ně výcvik přínosem a zajímavou zkušeností,“ řekl dále k novému projektu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Generál Hlaváč pak doplnil svůj předpoklad, že se podaří vyzkoušet potřebné zkrácení byrokratické cesty. „My víme, že to je jeden z našich problémů. Když chce někdo vstoupit do armády, tak trvá půl roku, než my ho přijmeme,“ uvedl Hlaváč. Civilní firmy jsou podle něj schopny přijímat zajímavé zaměstnance v řádu dnů, což by mělo být pro armádu inspirací.

Foto: Snahou je, aby to byl pro studenty maximálně využitý čas, aby byl výcvik co nejvíce atraktivní.  | Armáda ČR
Foto: Snahou je, aby to byl pro studenty maximálně využitý čas, aby byl výcvik co nejvíce atraktivní. | Armáda ČR

Pokud pak studenta-absolventa tento kurz dobrovolného vojenského cvičení osloví a bude chtít dále pokračovat ve službě v armádě, nabízí se mu možnost dalšího vzdělání v systému stipendijních programů. „Pokud je to student třetího ročníku a studuje obor, který je využitelný pro armádu a je jmenovaný v rámci stipendijního programu, tak samozřejmě není problém,“ uvedla k tématu plk. Trněná a doplnila, že armáda má zájem např. o studenty průmyslových škol se zaměřením na IT nebo dopravu a veřejnou správu. „Jsou to jak výuční obory, tak maturitní obory. A teď aktuálně pracujeme na rozšíření programu. Pracujeme s tím, jakou má armáda poptávku,“ dodala Trněná.

Pro CZ DEFENCE pak generál Hlaváč uvedl, že tento způsob oslovení mladé generace chce armáda přenést i na učňovské školy: „Teď se snažíme získat středoškoláky v těch specializacích, které potřebujeme. Není to ale jenom o tom, že je chceme získat. My se chceme otevřít, aby bylo vidět, že armáda vypadá jinak. Chceme ukázat, že se armáda za těch 30 let změnila.“

„Kdyby se toto povedlo dobře zvládnout, tak to podle mě bude mít i obrovské společenské benefity. Budeme mít lidi, kteří si něco vyzkoušeli, něco se naučili a jsou odolnější. Vyzkoušeli si práci v týmu, nějakou formu disciplíny, jsou připravenější třeba i na krizové situace, absolvují zdravovědu, topografii nebo pohyb v terénu. Myslím si, že tohle má potenciál a pozitivní efekt na společnost. Vlastní pozitivní zkušenost, kterou sdílím se svým okolím, je pak nejlepší referencí,“ uvedl pro CZ DEFENCE generál Řehka.

Pro armádu je nábor klíčovým parametrem pro naplnění koncepce výstavby armády, kdy strategickým cílem je mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy do roku 2030. V současnosti má armáda necelých 24 000 příslušníků.

Foto: Generál Řehka potvrdil nutnost zefektivnit nejen rekrutaci nových vojáků z povolání, ale také zajistit udržitelnost stávajících vojáků v rámci jednotlivých odborností a vybraných lokalit.  | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Pro armádu je nábor klíčovým parametrem pro naplnění koncepce výstavby armády, kdy strategickým cílem je mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy do roku 2030. | Armáda ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP