Armáda přejde na jednotné vybavení puškami CZ BREN 2 do roku 2025

 28. 03. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Sněmovní výbor pro obranu vzal nedávno v rámci své 43. schůze na vědomí „Informaci o zakázkách na ruční zbraně“, přednesenou ministrem obrany Lubomírem Metnarem, kterého doplnil náměstek pro vyzbrojování Lubomír Koudelka.

Historicky jde o proces sahající až do roku 2009. Od té doby se naše armáda snažila novými nákupy o sjednocení systémů tak, aby odpovídalo vybavení rážemi NATO. Kvůli finančním možnostem resortu v různých obdobích tak došlo k obměně nejprve u jednotek AČR, které se podílely na plnění úkolů v zahraničních operacích, nebo v úkolových uskupeních v rámci sil NATO. Podle prezentace ministra pořízení dalších nových pušek v ráži NATO bylo a je prováděno se záměrem vyzbrojit profesionální jednotky AČR stejným typem ručních zbraní (CZ BREN 2, CZ – P10). Zbraně pořízené v předchozím období (CZ 805,  CZ 805 MC, CZ 75 SP-01 Phantom) budou využity u jednotek aktivních záloh a jako operační záloha. Jde tedy o to sjednotit všechny druhy zbraní do jednoho jednotného systému tak, aby byl kompatibilní s požadavky vybavení složek NATO, uvádí materiál Ministerstva obrany.

e0ae6f60b3f864efa9f328e661fc9a54
Foto: Útočná puška CZ BREN 2 ve službách AČR | Ministerstvo obrany ČR

Náměstek Koudelka doplnil, že důležitým faktorem je také podpora české zbrojní výroby. Tomu také odpovídal způsob výběru zbraňových systémů. Finální výběr útočné pušky CZ BREN 2 není jen referencí pro českého výrobce Česká zbrojovka Uherský Brod, ale jedná se také o důležitou podporu českého průmyslu jako takového. Investovaná částka se totiž vrátí do českého rozpočtu hned 3x. Jako DPH, odvody daní zaměstnanců výrobce a další platby subdodavatelů. Důležitým momentem je také udržení pracovních pozic zaměstnanců.  Podobným způsobem postupují i další státy aliance. Jako příklad takového referenčního nákupu uvedl náčelník generálního štábu AČR, generál Aleš Opata, případ výběrového řízení na útočné pušky  Heckler & Koch v Německu. 

Jak probíhá naplňování tohoto tendru, nám sdělil tiskový mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek: „Ministerstvo obrany ČR pořizuje ruční zbraně od ČZUB v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou, která byla podepsána v roce 2020 a platí do roku 2025. Umožňuje pořídit 39 tisíc ručních zbraní za maximální částku 2,8 mld. Kč.“

Dosud byla odeslána jedna objednávka v roce 2020. Na jejím základě bude v roce 2021 do Armády ČR dodáno 1 704 ks útočných pušek CZ BREN 2 v ráži 5,56x45 mm s podvěsným granátometem, optoelektronickými přístroji a příslušenstvím a 242 ks pušek CZ BREN 2 v ráži 7,62x51 mm, s optoelektronickými přístroji a příslušenstvím (tzn. pušek pro přesnou střelbu). Letos a v následujících letech pak budou následovat další objednávky. Na rok 2021 je v rámci uzavřené víceleté rámcové dohody na ruční zbraně naplánováno nejvíce finančních prostředků a tedy i největší plnění.

Zadání výše uvedené zakázky (Zadání veřejné zakázky na pořízení ručních zbraní výjimkou ze zákona a to podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb.) v roce 2018 zkoumal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to na základě námitky konkurenční společnosti. Výsledkem pak bylo rozhodnutí z ledna 2020, kdy byla námitka zamítnuta, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

I když toto zkoumání znamenalo téměř roční zpoždění, plnění této veřejné zakázky nakonec Úřad umožnil. K tomu Jan Pejšek doplnil: „Antimonopolní úřad obě podání (konkurenční společnosti) zamítl a dal MO za pravdu, že je možné kupovat do armády již zavedené ruční zbraně českého výrobce napřímo s využitím platné výjimky ze zákona. Jelikož až do ukončení řízení na ÚOHS ale platil zákaz uzavření smlouvy, zpozdil se podpis (a současně i možnost objednávat a dodávat) téměř o rok.“

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP