Armádní pětiboj slaví čtvrtstoletí

 19. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V roce 1946 napadlo francouzského kapitána Henriho Debruse zorganizovat soutěž určenou výlučně pro armádu. Zaujal ho vojenský trénink fyzické zdatnosti u nizozemských leteckých jednotek, který se skládal ze seskoku padákem, pochodu, překonávání překážek a konečně z předvádění bojových operací s lehkými zbraněmi a granáty. Upravená pravidla autorizovaná francouzskou armádou se stala základem pro nový sport a od roku 1950 jsou ve vojenském pětiboji pořádána každoročně mistrovství světa. Do vojenského pětiboje patří střelba z velkorážné nebo malorážné zbraně, překážková dráha NATO, plavání s překážkami, hod granátem na cíl a na dálku a přespolní běh.

motivacni-rev-k-povzbuzeni-a-dosazeni-nejlepsich-vysledkuFoto: Do vojenského pětiboje patří střelba z velkorážné nebo malorážné zbraně, překážková dráha NATO, plavání s překážkami, hod granátem na cíl a na dálku a přespolní běh. (ilustrační foto) | des. Ladislav Čtvrtníček / AČR

Vůbec poprvé startovalo družstvo mužů AČR na závodech v Mnichově v Německu v roce 1992, ale bez většího ohlasu. Situace se však zanedlouho změnila a v roce 1995 se zúčastnili mezinárodního mistrovství Rakouska ve Wiener Neustadtu dva čeští pozorovatelé s cílem získat zkušenosti, zavést vojenský pětiboj do systému vojenských soutěží a založit armádní reprezentaci. Za rok vzniku vojenského pětiboje v Armádě ČR považujeme následující rok 1996. V  tomto roce se družstvo mužů zúčastnilo prvního mezinárodního závodu a  premiérově svého prvního mistrovství světa. Od roku 1997 se pak pravidelně pořádá přebor Armády České republiky mužů i žen a v tomto roce se na svém prvním mistrovství světa představilo také družstvo žen. Od té doby obě družstva reprezentují naši armádu na armádních světových hrách, mistrovstvích světa a vybraných regionálních mezinárodních soutěžích.

Začátky nebyly vůbec lehké

„První velkorážné zbraně jsme dostali darem od rakouské armády, zrovna tak jako první překážky do bazénu, na rozdíl od zbraní tentokrát od nizozemské a  švýcarské armády,“ říká plukovník gšt. Lubomír Přívětivý, vedoucí katedry vojenské tělovýchovy při FTVS UK Praha. „K  přípravě na překážkovou dráhu NATO se mnoho let používala ta pro společné kontrolní cvičení. Dnes je situace naprosto odlišná. Vojenský pětiboj disponuje moderními velkorážnými zbraněmi Tanner a  malorážnými zbraněmi Anschütz, několika sadami překážek do bazénu, byly vyrobeny kovové granáty tak, aby odpovídaly pravidlům, a byly vybudovány tři překážkové dráhy NATO,“ dodává Přívětivý. K největším úspěchům patří vítězství na mezinárodních závodech v Eupenu v Belgii v roce 2015, na domácích mezinárodních závodech před družstvy Dánska a Lotyšska v roce 2016, na mezinárodních závodech v  Mnichově v  témže roce a  řada pódiových umístění na regionálních mezinárodních závodech.

Legendy vojenského pětiboje mají skvělé pokračovatele

„Za 25 let trvání vojenského pětiboje prošlo reprezentací mnoho desítek pětibojařek a  pětibojařů a  těch, kteří startovali alespoň na přeboru armády, bylo ještě mnohem víc,“ pokračuje plukovník Přívětivý. „Není bez zajímavosti, že první přebornicí Armády České republiky byla současná náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MO Blanka Cupáková. Českou armádu reprezentoval také Karel Řehka, současný ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a  informační bezpečnost (NÚKIB). Pětibojařem byl svého času také Petr Milčický, ředitel odboru rozvoje přípravy vojsk sekce rozvoje sil MO. Legendou se stal Jaroslav Matoušek, který nejenže jako první závodník dosáhl v  té době magické hranice 5000 bodů, ale reprezentoval Armádu ČR na více než čtyřech desítkách mezinárodních závodů a  stal se osminásobným přeborníkem AČR. V  současnosti je nejlepší pětibojařkou Martina Skalová ze 42. mechanizovaného praporu (toho času na mateřské dovolené) a pětibojařem Jakub Rozsypal z Vojenské policie.“ Sport v životě vojáka hraje důležitou roli „V životním stylu profesionálního vojáka hraje důležitou roli sport a pojítkem mezi tělesným a  vojenským tréninkem řadového vojáka je vojenský pětiboj,“ zdůrazňuje plukovník Přívětivý. „Vojenský pětiboj přispívá k rozvoji základních pohybových schopností a  pohybových dovedností a  rozvíjí speciální vojenské dovednosti. Jeho závodní pojetí umožňuje využití pozitivní motivace k dosahování vyšší výkonnosti v  oblasti vojenských dovedností a  k  rozvíjení tělesné zdatnosti. I  proto má v podmínkách armády zelenou.“ Postavení, které dnes vojenský pětiboj má, je zásluhou nejen těch, kteří se o něj starají, ale také podpory, kterou dostává od oddělení tělovýchovy sekce rozvoje sil MO a ASC Dukla.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP