Armády ČR by měla získat 2 kolové platformy PODTEO

 16. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem veřejné zakázky, kterou bude projednávat Vláda ČR, je dodání dvou vozidel IVECO M65E19WM 4x4 LMV Chassis-cab + dvou přívěsů kategorie VO2 pro potřeby Armády České republiky. Zadavatelem je státní podnik Vojenský technický ústav a dodavatelem by měla být společnost PRAGA-Export s.r.o.. Předpokládaná hodnota zakázky činí 40 milionů korun bez DPH. Cílem veřejné zakázky je zajištění uvedených vozidel a přívěsů a jejich následné vylepšení a přestavba na radiotheodolit RT20 kolové platformy PODTEO pro jednotky Armády České republiky, a tím zvýšení jejich efektivnosti a zlepšení možnosti spolupráce s ozbrojenými silami dalších členských států NATO. Požadovaná vozidla a přívěsy svými vlastnostmi naplní potřeby jednotek Armády ČR a zajistí naplnění souvisejících standardů.

vtu_podteo_01Foto: Prototyp kolové platformy PODTEO | VTÚPV Vyškov

Výše uvedená zakázka by měla zajistit vyšší efektivnost jednotek Armády ČR a možnost jejich zapojení v rámci spojenecké spolupráce. Konkrétně by tak jednotky hydrometeorologického zabezpečení 13. dělostřeleckého pluku získaly schopnost přenosu dat, čímž by se zvýšily schopnosti mobility a operačního nasazení pro hydrometeorologické zabezpečení jednotek dělostřelectva včetně využití meteorologických zpráv dle standardu NATO k zabezpečení bojových i mírových operací na území i mimo území ČR. Požadované schopnosti by mělo být dosaženo právě úpravou předmětných vozidel a realizací zakázky by tak byl naplněn cíl nepřímé palebné podpory uvedený v Capability Targets 2021. Zároveň by byl naplněn závazek týkající se modernizace armády a přípravy jednotek na společné nasazení, konkrétně alianční cíl týkající se zvyšování schopností dělostřelectva, kdy radiosondážní prostředky budou primárně určeny pro potřebu dělostřeleckých jednotek k vedení přesné palby.

vtu_podteo_02Foto: Prototyp kolové platformy PODTEO | VTÚPV Vyškov

Důvodem realizace výše uvedené zakázky je fakt, že Ministerstvo obrany ČR hodlá s VTÚ, s. p. uzavřít smlouvu na pořízení Kolové platformy pro radiotheodolit RT20 PODTEO, jejímž cílem je pořízení dvou vojenských vozidel Iveco a provedení zástavby radiosondážních prostředků v celkové hodnotě cca 88,7 mil. Kč bez DPH a popsaná veřejná zakázka je k realizaci této smlouvy nezbytná. Jak již bylo napsáno, účelem pořízení uvedených vozidel je vybavení jednotek hydrometeorologického zabezpečení 13. dělostřeleckého pluku kolovým podvozkem pro radiotheodolit RT20 a vybavení daného prostředku radiostanicí AN/PRC-117G, čímž dojde k získání schopnosti přenosu dat a zapojení kolové platformy PODTEO do systému řízení palby oddílu, zvýšení schopnosti mobility a operačního nasazení pro hydrometeorologické zabezpečení jednotek dělostřelectva a dále využití meteorologických zpráv dle standardu NATO k zabezpečení bojových i mírových operací na území i mimo území ČR. V současnosti je převoz radiotheodolitu RT20 u 13. dělostřeleckého pluku řešen vozidly PV3S nebo TATRA 810 a po manuálním složení této soupravy z vozidla se na stanoveném místě souprava RT20 rozvinuje. Tento způsob je zastaralý, časově a fyzicky velmi náročný a absolutně neodpovídá dnešním požadavkům na rychlost (rozvinutí / svinutí soupravy, zahájení sondování atmosféry), dynamiku vedení bojové činnosti a způsob distribuce meteorologických zpráv. Meteorologické družstvo je vybaveno radiostanicí RF-1305, tato radiostanice neumožňuje přenos dat a nelze zapojit meteorologické družstvo do autonomního systému řízení palby. Nové řešení formou trvalé zástavby radio-sondážního prostředku RT20 jako součásti kolové platformy zásadně zvyšuje možnosti její mobility a výrazně zkracuje dobu přípravy prostředku k bojovému nasazení. Zcela odstraňuje potřebu přepravy zařízení v nákladovém prostoru jiného vozidla, manipulaci s jejími částmi při nakládce, vykládce a sestavování částí prostředku před jeho nasazením. Nová varianta zabezpečuje autonomnost prostředku a řeší dosavadní problémy s bezpečnou přepravou provozního plynu, který do současnosti mohl být přepravován pouze vozidlem PV3S, které je vyřazováno z výzbroje Armády ČR. Vybavení systému moderními radiokomunikačními prostředky dále umožní digitální přenos naměřených dat přímo do automatizovaného systému řízení palby (doposud data vkládána ručně), což výrazně přispěje k aktuálnosti zadaných dat, rychlosti výpočtu korekce a rychlosti přesné palby. V neposlední řadě v důsledku nestandardní přepravy soupravy RT20 ve výše uvedených vozidlech a neustálého nakládání a skládaní soupravy dochází k neúměrnému opotřebování radiotheodolitu RT20. V případě nerealizace dané akvizice bude právě probíhající strategická akvizice „Pořízení ASŘP“ degradována, protože meteorologické družstvo nebude mít schopnost předávat meteorologické údaje do výše uvedeného systému automaticky a meteorologická zpráva bude předávána v době digitalizace bojiště hlasem.

Předkládaný nákup vychází z projektu Kolová platforma pro radiotheodolit RT20 „PODTEO“, jehož prototyp byl do resortu obrany zaveden v roce 2020.

vtu_podteo_03Foto: Prototyp kolové platformy PODTEO | VTÚPV Vyškov

Smlouva s dodavatelem se plánuje uzavřít nejpozději do 30. října 2022 a časové vymezení trvání veřejné zakázky bude od října tohoto roku do prosince roku 2024. S dodavatelem, společností PRAGA-Export s.r.o., byly již v minulosti uzavírány zakázky na dodávku vozidel IVECO, neboť se jedná o výhradního zástupce společnosti IVECO pro Českou republiku.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP