BAE Systems věří, že její CV90 MkIV je jedinou realistickou alternativou pro českou armádu

 12. 07. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Ačkoli se proces výběru nových bojových vozidel pro českou armádu „zasekl“ na mrtvém bodě, BAE Systems pokračuje v jednáních se svými průmyslovými partnery v České republice. Věří, že je potřeba být připraven na to, až padne rozhodnutí, jak se zakázkou dále. A nebojí se říct, že CV90 MkIV je v rámci tendru na BVP pro českou armádu jedinou reálnou alternativou plně odpovídající požadavkům České republiky, dostupnou v potřebném čase, v předpokládaném rozpočtu a s adekvátními náklady na provoz a správu.

CV90Foto: BAE Systems věří, že její CV90 MkIV je jedinou realistickou alternativou pro českou armádu | BAE Systems

Vozidlo je vyzkoušeno sedmi evropskými armádami, prošlo bojovou praxí na několika frontách, a velmi dobře si vedlo také během intenzivního testování českou armádou. Nepředstavuje navíc problém z hlediska budoucí logistiky – protože se pohodlně vejde na stávající zařízení pro přepravu, kterými česká armáda disponuje, není problém přepravovat jej po železnici, na silnici či letadly. 

Principy, na kterých BAE Systems svou nabídku pro Českou republiku dlouhodobě staví, se nemění. Pro tuzemský trh nabízí výrobu a vývoj vozidel v České republice, v úzké spolupráci s odborníky ze Švédska. BAE Systems v ČR nechce budovat další montovnu, ale chce se zaměřit na spolupráci s vysokou přidanou hodnotou, která může být tolik potřebnou vzpruhou pro český obranný průmysl, ať se již jedná o státní podniky nebo o soukromý sektor. Podpořit chce také inovace v tomto sektoru – již dnes spolupracuje s českou akademickou obcí (ČVUT), mimo jiné na zajištění kybernetické bezpečnosti pro BVP CV90. Strategií BAE Systems je pomoci ČR transformovat se z montoven na mozkovny, které budou vyhledávaným partnerem předních světových společností. O potenciálu ČR a místních lidí přitom v BAE Systems nepochybují. A chtějí tak jen pomoci s příležitostmi. 

„Průmyslová spolupráce pro nás není jen smontování vozidla z dodaných dílů, ale skutečné zapojení českého průmyslu do výroby, a také vývoje vozidla ve všech jeho variantách. Chceme do České republiky přenést i náročnější činnosti, věříme ve schopnosti českých techniků a odborníků, a jsme připraveni jim pomoci dosáhnout vyšší úrovně technického vzdělání v rámci spolupráce,“ řekl již dříve Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Hägglunds. 

Zájem má přitom BAE o spolupráci nejen na produkci určené pro místní trh, ale díky novým zakázkám z posledního roku také na produkci pro další evropské země – české podniky a jejich experti by se tak mohli podílet na vývoji a produkci CV90 pro globální trh. 

Suverenita pro českou armádu pro budoucí servis a další rozvoj BVP 

BAE Systems navíc garantuje plnou suverenitu pro českou armádu. Je připravena předat podklady pro vlastní výrobu, servis a vývoj vozidel pro budoucí potřeby české armády. „Zkušenosti BAE Systems ukazují, že suverenita každé armády je nesmírně důležitá a začíná tím, že vybavení, které vlastní, zvládne sama nejen spravovat, ale také dále rozvíjet,“ vysvětluje Tommy Gustafsson-Rask. Proto spolu s vozidly dodává BAE Systems kompletní dokumentaci, takzvané blueprints, a „učí“ s nimi pracovat nové uživatele. Česká armáda tak získá veškeré technické informace k tomu, aby mohla sama vozidla dále rozvíjet a spravovat. To je velmi důležité. Protože to například umožňuje vyrábět si náhradní díly, nebýt závislý na žádném jiném státě, ani na žádné soukromé společnosti ve strategické správě tak významné vojenské výbavy. To vše se také odráží v nastavení průmyslové spolupráce BAE.

Tommy MkIV, 5Foto: Tommy Gustafsson-Rask, generální ředitel BAE Systems Hägglunds | BAE Systems

Jedinečná nabídka pro Českou republiku: globální bitevní laboratoř pro bojová vozidla pěchoty 

V rámci jednání navíc společnost BAE Systems přichází s ideou vybudovat v České republice Globální bitevní laboratoř, která by sloužila jako výcvikové a vývojové centrum pro všechny dnešní uživatele strojů CV90 z celého světa. Česká republika by tím získala skutečně výlučné postavení při vývoji ozbrojených sil budoucnosti. BAE Systems věří, že se jedná o jedinečnou příležitost zdokonalit technické schopnosti platformy CV90, a to díky znalostem a dovednostem českých odborníků a spolupráci mezi akademickou sférou a českým průmyslem. „Chtěli bychom vybudovat středisko pro bojová vozidla, které by navrhly a postavily české subjekty. Středisko pro inovace bojových vozidel se může stát centrem budoucího vývoje strojů CV90 pro celou globální komunitu jejich uživatelů,“ popisuje generální ředitel společnosti Tommy Gustafsson-Rask. 

Čeští vojáci by se navíc mohli ocitnout ve velmi exkluzivní společnosti. BAE Systems sdružuje všechny uživatele CV90 MkIV v takzvaném „User Clubu“ – tedy společenství armád, které toto vozidlo mají ve své výbavě. Vojáci by tak mohli být součástí skupiny, která sdílí zkušenosti, spolupracuje na vývoji, podílí se na strategiích a taktikách, cvičí spolu. V tzv. „User Clubu“ se také v případě potřeby sdílí náklady na další vývoj. To nemůže nabídnout nikdo jiný. Přitom tato forma spolupráce přináší neuvěřitelnou přidanou efektivitu v nasazení vozidel a zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost posádky.

Realistická nabídka s garancí od švédské vlády

CV90 MkIV od BAE Systems je fakticky jediné z vozidel v českém tendru na BVP, které je prověřené bojem. A je to také jediná realistická nabídka splňující požadavky české armády s garancií včasného dodání, ověřenou formou vyspělé průmyslové spolupráce, a ověřením zeměmi Evropy a členskými státy NATO. Navíc s garancí a podporou švédské vlády, včetně nabídky unikátního modelu finanční podpory pro realizaci, která přinese lepší práci s cash flow a fakticky nižší výslednou cenu. „Jsme přesvědčeni, že pokročilé schopnosti nabízeného stroje CV90 MkIV jsou pro českou armádu nejlepší volbou, a to jak z hlediska ochrany vojáků, tak budoucnosti ozbrojených sil země a jejího zbrojního průmyslu,“ uzavírá Tommy Gustafsson-Rask, výkonný ředitel společnosti BAE Systems Hägglunds.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP