Budoucnost speciálních sil a jejich místo v AČR

 01. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti. Podívejme se na tyto schopnosti v kontextu zájmů České republiky, ale i skutečného efektivního nasazení sil po celém světě, zejména pak v protiteroristické operaci Barkhane na území Mali, Nigeru a Čadu.

cpssFoto: Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti. | army.cz

Speciální síly jsou tvořeny Ředitelstvím speciálních sil, které zabezpečuje velení a řízení a jeho podřízenými útvary. Jsou schopny provádět celé spektrum speciálních operací: speciální průzkum, ofenzivní činnost, podporu a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách. Součástí speciálních sil AČR je Ředitelství speciálních sil a 601. skupina speciálních sil. V přímé podřízenosti byla zřízena jednotka Centrum podpory speciálních sil, která zahájila svou činnost 1. 7. 2016. Pro zvýšení mobility a podpory speciálních operací vyčleňují vzdušné síly vrtulníkovou jednotku, tzv. Letecký odřad speciálních operací. 

Nástupce bývalého ředitele, generála Koláře, plukovník gšt. Ladislav Rebilas objasnil účel, ale i podstatu speciálních sil AČR a jejich významnou roli. „Vojenským žargonem bych řekl, že si stále hledáme své místo ve tvaru. Nemyslím to nijak dramaticky, dokonce bych řekl, že je to přirozenost speciálních sil i v kontextu mezinárodního prostředí. Speciální síly vždy byly a  nepochybně budou specifickou složkou, která si bude hledat své opodstatnění ve srovnání s ostatními druhy sil, jejichž určení je zřejmé již z názvu. Speciální síly svou podstatou nezapadají nikde a zároveň všude. Jejich předurčením je plnit specifické a v mnoha případech citlivé úkoly zpravidla spojené s vysokou mírou fyzického či politického rizika, které nejsou schopny plnit ostatní druhy sil. Právě tato hranice je velmi těžce definovatelná a závisí silně na zkušenostech, schopnostech a odvaze osob, které o jejich použití rozhodují. Kdybych to měl shrnout, postavení speciálních sil bude vždy tak silné, jak silný bude zájem tento nástroj použít. Z tohoto pohledu nám štěstí přeje, a to zejména díky přístupu současného náčelníka Generálního štábu, který alespoň dle mého názoru pochopil principy použití speciální sil a jejich specifika. Právě s jeho podporou se daří nejen úspěšně integrovat speciální síly do struktury AČR, ale také vzdělávat vedení armády v této oblasti. To považuji z  pohledu naší budoucí existence jako nezbytnost. Dobrým začátkem je pochopení, že speciální síly ostatním složkám nekonkurují, ale doplňují celkové schopnosti naší armády,“ uvádí ředitel Ředitelství speciálních sil MO plukovník gšt. Ladislav Rebilas.

Speciální síly mají aktuálně vládou a parlamentem schválený mandát v protiteroristické operaci Barkhane na území Mali, Nigeru a Čadu do 60 osob. Skutečný počet nasazených vojáků nelze z důvodu bezpečnosti zmiňovat, bude se ale lišit dle vývoje situace v místě plnění operačního úkolu.

Hodnotit působení našich vojáků je zatím předčasné. Jak si fakticky povedou a jaké zkušenosti přinesou, bude ředitelství hodnotit průběžně. Zatím lze hodnotit spolupráci při cvičeních s partnerskou francouzskou jednotkou a to více než kladně. A to je dobře, jelikož právě Francie tuto koaliční operaci vede. Speciální síly jsou připraveny působit v  této operaci i za horizont roku 2022, pokud to bude vedením státu vyžadováno. Samozřejmě mají své kapacitní limity, ale ty jsou již zohledněny v konceptu operace, aby byla zaručena dlouhodobější udržitelnost. Pokud to ale vyplyne z  požadavku mise, nelze samozřejmě vyloučit případný podíl dalších složek naší armády.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP