Celoarmádní Soutěž průzkumných hlídek ovládli borci ze 102. průzkumného praporu

 31. 08. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Po ročním odkladu způsobeném epidemiologickou situací letos v rámci IX. ročníku na start Soutěže průzkumných hlídek vyběhlo 18. čtyřčlenných družstev. Kromě dvou týmů ze slovenského praporu ISTAR z Prešova a družstev pořádajícího 102. průzkumného praporu Prostějov, se do klání zapojily i čtyřčlenné hlídky 41. mechanizovaného praporu Žatec, 42. mechanizovaného praporu Tábor, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 71. mechanizovaného praporu Hranice, 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, 74. mechanizovaného praporu Bučovice, 13. dělostřeleckého pluku Jince, 31. pluku radiační a chemické a biologické ochrany Liberec, 43. výsadkového pluku Chrudim a studenti oboru velitel průzkumných jednotek z Univerzity obrany v Brně. Účastníky byli též dva pozorovatelé z britského průzkumného praporu Household Cavalry Regiment z Bulfordu. Pojďme se na průběh Soutěže průzkumných hlídek, která probíhala 4 dny, podívat podrobněji.

Den první

Na odpoledním nástupu soutěžních hlídek promluvil velitel 102. průzkumného praporu pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník, který přivítal všechny účastníky a zdůraznil, že na pomyslné startovní čáře stojí elitní výběr „průzkumáků“ z české i slovenské armády. „Přeji Vám všem hodně sil, myslete na své zdraví a očekávám, že se celá soutěž ponese v duchu fair-play, kolegiality a smyslu pro soutěž“, zakončil velitel svůj proslov.

nastupFoto: Nástup vojáků v rámci zahájení Soutěže průzkumných hlídek | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Hlavním cílem soutěže je prověřit schopnosti a dovednosti příslušníků průzkumných jednotek napříč armádou při plnění bojového úkolu. Čekalo na ně v průběhu čtyř dnů 23 komplexních disciplín rozmístěných ve VVP Libavá, přičemž hned několik bylo nachystaných k plnění v noci. To vše na trase čítající minimálně 100 km pěších přesunů náročným terénem. Pokud tedy chtěly hlídky pomýšlet na úspěch, musel každý člen týmu prokázat mimořádnou fyzickou připravenost, psychickou odolnost a perfektní spolupráci.

Letošním námětem soutěže bylo působení československých dobrovolníků rozmístěných po vojenských základnách ve Velké Británii, kde museli projít náročným výcvikem pro zasazení na okupovaném území. Tento výcvik pak simulovaly disciplíny 1. a 2. dne soutěže, které prověřily připravenost vojáků k plnění specifických úkolů. Týmy postupně procházely stanoviště ženijních, střeleckých, zdravotních, lezeckých a topografických dovedností. Vše bylo navíc proložené vyčerpávajícími přesuny a zpestřením v podobě vojenského plavání. Druhé dva dny soutěže pak simulovaly reálný výsadek do Protektorátu Čechy a Morava. Jejich náplň byla především záškodnická činnost, pozorování, noční orientační běh, střelby a pokračující přesuny.

Všem hlídkám byl zkontrolován materiál a v 16:00 se odstartovalo 10 km dlouhým zrychleným přesunem s veškerým materiálem do srubového tábora, který letos plnil roli výcvikového kempu.

presunFoto: Všem hlídkám byl zkontrolován materiál a v 16:00 se odstartovalo 10 km dlouhým zrychleným přesunem s veškerým materiálem do srubového tábora. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Zde dostaly hlídky další instrukce. Po setmění vyrazily k prvním soutěžním disciplínám, a to v pořadí, v jakém doběhly z přesunu. Čekala na ně noční střelba z pistole, překonání vodní překážky a na závěr prvního dne ještě soutěžící museli nachystat jímku na nálož.

strelby_nocFoto: Noční střelby | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Je nutné připomenout, že všechny úkoly plnili nejen s vlastní výstrojí a výzbrojí, ale také s výsadkářským kontejnerem s doplňujícím vybavením, který představovala 40 kg těžká kláda.

kladaFoto: Všechny úkoly vojáci plnili nejen s vlastní výstrojí a výzbrojí, ale také s výsadkářským kontejnerem s doplňujícím vybavením, který představovala 40 kg těžká kláda. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

dobeh_1denFoto: Doběh do srubového tábora po 10 km dlouhém zrychleném přesunu s veškerým materiálem. Tábor letos plnil roli výcvikového kempu | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

První soutěžní den tak pro hlídky skončil kolem druhé hodiny ráno a v harmonogramu měli již jen odpočinek a ošetření materiálu.

Den druhý

Druhý den se vojáci ve výcvikovém kempu probudili do sychravého rána. Soutěžní hlídky využily po nočních disciplínách pár hodin odpočinku k nabrání čerstvých sil. Ve stanovený čas byli pak všichni sbalení a vyrazili k rozchodišti, kde si každý tým vylosoval první kontrolní bod. Poté je čekalo plnění specifických úkolů na jednotlivých stanovištích, rozmístěných v téměř dokonalém kruhu. Počasí ve VVP Libavá opravdu nezklamalo a celý den hlídky bičoval studený déšť a nárazový vítr.

Zejména u disciplíny vojenské lezení byl déšť a vítr faktorem, se kterým se muselo počítat. Na soutěžící si pořadatelé přichystali kolmou stěnu, se čtyřmi trasami na vrchol. Pro každého člena týmu byla určena jedna trasa. Vojáci se po krátkém poučení ihned vydali vzhůru. Kromě klasického lezení po skále také zdolali provazový žebřík, „indiánský“ žebřík, síť a visutou kládu.

lezeniFoto: Kromě klasického lezení po skále vojáci také zdolali provazový žebřík, „indiánský“ žebřík, síť a visutou kládu. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Po dosažení nejvyššího bodu „ferratového výstupu“ se musel každý z týmu pustit šikmým slaněním na protější břeh řeky Bystřičky. V údolí řeky pak ještě hlídky procházely mlýnským náhonem vytesaným ve skále, kde se hladina vody postupně zvyšuje a strop snižuje.

brodeni
Foto: V údolí řeky pak ještě hlídky procházely mlýnským náhonem vytesaným ve skále, kde se hladina vody postupně zvyšuje a strop snižuje. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Ačkoliv disciplína nebyla bodovaná, její nesplnění se penalizovalo připočtením 30 minut k celkovému času, téměř všichni se tak rozhodli brodění podstoupit, a to i přes nepohodlí v podobě neseného batohu s vybavením.

Nepříznivé povětrnostní podmínky prověřily i střelecké dovednosti družstev. V duchu výcviku na základnách ve Velké Británii musely hlídky prokázat schopnost ovládat útočnou pušku, pistoli i samopal, při střelbě z různých střeleckých poloh a za pohybu.

strelba_01Foto: V duchu výcviku na základnách ve Velké Británii musely hlídky prokázat schopnost ovládat útočnou pušku, pistoli i samopal, při střelbě z různých střeleckých poloh a za pohybu. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

strelba_02Foto: V duchu výcviku na základnách ve Velké Británii musely hlídky prokázat schopnost ovládat útočnou pušku, pistoli i samopal, při střelbě z různých střeleckých poloh a za pohybu. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Nejen střelba, ale i dovednost postarat se o zraněného kolegu je nedílnou součástí portfolia „průzkumáka“, což u soutěžících prověřila další stanoviště, kde měli vojáci za úkol pohotově ošetřit figurínu s namaskovanými zraněními a na improvizovaných nosítkách ji pak soutěžící museli v časovém limitu dopravit na bezpečné místo.

ranenyFoto: Vojáci měli za úkol pohotově ošetřit figurínu s namaskovanými zraněními a na improvizovaných nosítkách ji pak museli v časovém limitu dopravit na bezpečné místo. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Poslední z výčtu hodnocených disciplín byl nácvik zničení cíle. Každý tým si dle vlastních výpočtů nachystal časovou roznětku tak, aby stihl odběhnout do bezpečné vzdálenosti, než imitovaný výbuch „zničil“ připravené minomety. 

minometFoto: Každý tým si dle vlastních výpočtů nachystal časovou roznětku tak, aby stihl odběhnout do bezpečné vzdálenosti, než imitovaný výbuch „zničil“ připravené minomety. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Teprve po splnění všech připravených úkolů a „cvaknutí“ průběžných kontrolních bodů do karty týmu se hlídky mohly přesunout do výcvikového tábora. Zde přišel zasloužený odpočinek, který však neměl dlouhého trvání. Výsadek na okupované území Protektorátu Čechy a Morava byl očekáván každou hodinou…

Den třetí

Motory burácí a hlídky mají jen několik vteřin na to, aby nasedly na Tatry. Koncová světla mizí v dálce a těsně před půlnocí přichází dlouho očekávaný moment výsadku na okupované území Protektorátu. Vojáci seskakují z korby transportního vozidla a okamžitě se přesouvají z dohledu možného nežádoucího pozorovatele do hloubi lesa. Nyní využijí všechny dovednosti a znalosti z dvoudenního výcviku a přetaví je v dokonalé splnění přidělených úkolů. 

První disciplína třetího dne soutěže byl noční orientační běh. Soutěžící museli co nejrychleji posbírat informace z místa zasazení, jež byly rozmístěné v podobě 42 kontrolních bodů na ploše cca 10 km čtverečných. Časový limit byl neúprosný, pro odpočinek nebyl prostor. Ti nejrychlejší se dostali do místa bivaku nad ránem. Když první paprsky slunce prosvítaly ranní mlhou, byli už opět nachystaní k pochodu. 

„Evropa a celý svět musí vidět, že v této osudné chvíli existují Češi a Slováci, kteří se nepoddali a nepoddají. Proto, drazí přátelé, jsme v boji, a v tomto boji zůstaneme až do konce“, zněl z radiostanice hlas Edvarda Beneše. Závodníci naslouchali se zatajeným dechem, nejen kvůli atmosféře celého sdělení, ale též pro splnění úkolu.

depeseFoto: Závodníci naslouchali se zatajeným dechem, nejen kvůli atmosféře celého sdělení, ale též pro splnění úkolu. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Pro plný počet bodů byl totiž nutný doslovný přepis poselství, spolu se zachycením šifry pro budoucí komunikaci. Ještě než vojáci opustili stanoviště, obdržela každá hlídka jedno jízdní kolo – nejčastější dopravní prostředek vysazených desantů. Toto jízdní kolo, ačkoliv postrádalo šlapky, bylo při správné úpravě pro závodníky vítaným pomocníkem. 

koloFoto: Ještě než vojáci opustili stanoviště, obdržela každá hlídka jedno jízdní kolo – nejčastější dopravní prostředek vysazených desantů. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Po zachycení depeše týmy vyrazily na přesun, který byl v polovině rozdělen další disciplínou. Prostor vodní plochy dával tušit, že opět půjde o její překonávání. Tentokrát se však v ideálním případě soutěžící ani nenamočili. Vojáci a veškerý nesený materiál včetně jízdního kola byl naložen na člun a za pomoci nataženého lana bylo vše ručně přitaženo na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů.

clunFoto: Vojáci a veškerý nesený materiál včetně jízdního kola byl naložen na člun a za pomoci nataženého lana bylo vše ručně přitaženo na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

clun_02Foto: Vojáci a veškerý nesený materiál včetně jízdního kola byl naložen na člun a za pomoci nataženého lana bylo vše ručně přitaženo na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Další disciplína nebyla vzdušnou čarou daleko, avšak týmy musely překonat značné převýšení. Únava a desítky kilometrů v nohách už začínaly být znát a soutěž v této době opustily dva soutěžní týmy. Ostatní pokračovali dál, překonali zátaras, vrhem hvězdice zneškodnili stráže a pomocí cvičné výbušniny zlikvidovali tanky, které ohrožovaly domácí odboj. Následoval závěrečný přesun do cílového prostoru.

tankFoto: Soutěžící za pomoci cvičné výbušniny zlikvidovali tanky, které ohrožovaly domácí odboj. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

tank_02Foto: Soutěžící za pomoci cvičné výbušniny zlikvidovali tanky, které ohrožovaly domácí odboj. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Po setmění byly hlídky ve skrytu na pozorovacím stanovišti, kde ve stanoveném čase vypracovaly schéma pozorování. Deník pozorování vojáci doplnili pohybem techniky, která se na Velké Střelné pro tuto příležitost objevila.

Den čtvrtý

VVP Libavá od rána skrápěl  intenzivní déšť. Půda tak byla podmáčená a batohy byly čím dál tím těžší. Týmy však nepohodu nevnímaly a soustředily se jen na plnění závěrečných úkolů. Zbývalo jen vydržet, nezranit se a mobilizovat zbývající zásoby sil. Poslední soutěžní den začal na střelnici, kde se na start  jako první postavil tým, který byl v průběžném pořadí poslední. 

Na střelnici čekala týmy disciplína se scénářem přepadu střeženého prostoru za účelem získání zpravodajských dokumentů. Týmy se rozdělily na poloviny, jedna dvojice vyšplhala na pozorovací věž, druhá pak čekala v průzkumném vozidle Kajman, skrytém nedaleko. Z věže se následně ozývala střelba likvidující stráže a obsluhu lafetovaného kulometu na vozidle nepřítele. Následně dvojice nouzově opustila věž slaněním. Pro druhé dva členy týmu ve vozidle Kajman šlo o smluvený signál, a ti vyrazili vpřed. Nejprve vedl palbu na terče spolujezdec ve směru jízdy, poté další člen hlídky za řidičem. Po zneškodnění pak vojáci vyběhli do prostoru bunkru, kde vedli palbu na terče simulující poslední stráže. Následně ukořistili zpravodajský dokument, se kterým se zrychleně přesunuli mimo prostory střelnice.

kajmanFoto: Nejprve vedl palbu na terče spolujezdec ve směru jízdy, poté další člen hlídky za řidičem. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Jakmile v bezpečném prostoru rozšifrovali obsah sdělení, vyrazili skrze dva kontrolní body do úplného cíle soutěže. Cílová rovinka byla, stejně jako na minulém ročníku, zakončená na ploše vedle posádkového domu armády ve městě Libavá. Zde byla již tradičně nachystaná poslední komplikace v podobě dvou přepravních kontejnerů spojených sítí. Někdo se pouštěl do sítě po hlavě, jiný postupoval obezřetněji. Všichni však tuto poslední překážku zdolali během pár okamžiků.

sitFoto: Soutěžící překonávají již tradičně nachystanou poslední komplikaci v podobě dvou přepravních kontejnerů spojených sítí. | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

V cíli  na soutěžící čekala většina vojáků ze zabezpečení soutěže společně se zástupci velení zúčastněných útvarů, včetně několika dalších významných hostů. Pozvání přijal například zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Ing. Pavel Kolář, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS, nebo bývalý zástupce velitele Opavského pluku plk. gšt. v záloze Ing. René Sabela. Všichni se postarali o výbornou atmosféru pro doběhnuvší vojáky, kteří jako smluvené znamení splnění úkolů vztyčili vlajku České republiky, v případě hostů z Prešova pak vlajku Slovenské republiky.  Závěrečný akt symbolizoval úspěšné vymanění se z područí protektorátního zřízení.

vlajkaFoto: Vojáci jako smluvené znamení splnění úkolů vztyčili vlajku České republiky | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Velitel 102. průzkumného praporu, pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník, jmenovitě vyzdvihl obrovský podíl nrtm. T. J., který již několikátý ročník koncept soutěže navrhnul a na jehož kreativitě stála velká část námětů a disciplín. Upřímné poděkování z úst velitele mířilo také ke všem, kteří se podíleli na zabezpečení hladkého průběhu soutěže. 

Vojáci 102. pzpr opět potvrdili perfektní připravenost, vycvičenost motivaci a vůli zvítězit. Šest vyslaných týmů obsadilo 1. až 5. a 7. místo.

vitezoveFoto: Členové vítězných skupin (1. až 3. místo) s velitelem 102.pzpr, pplk. gšt. Ing. Pavlem Hriníkem | 102.pzpr / Ministerstvo obrany ČR

Průzkumáci z Prostějova mezi sebe pustili jen kolegy ze 43. výsadkového pluku Chrudim, kteří se umístili na krásném 6. místě. Ačkoliv Soutěž průzkumných hlídek má jen jednoho vítěze, nemá žádné poražené. Každý účastník si sáhl na dno svých sil a samotné úspěšné dokončení soutěže je tak bráno jako vítězství. Níže uvádíme celkové konečné výsledky letošní Soutěže průzkumných hlídek:

1. tým 102.pzpr "Steel"
2. tým 102.pzpr "Chalk"
3. tým 102.pzpr "Tin" 
4. tým 102.pzpr "Potash"
5. tým 102.pzpr "Barium"
6. tým 43.vp "Calcium"
7. tým 102.pzpr "Sulphur"
8. tým 44.lmopr "Spelter"
9. tým 41.mpr "Iridium"
10. tým 42.mpr "Clay"
11. tým OSSR "Zinc"
12. tým 13.dp "Silver A"
14. tým OSSR "Bioscop"
13. tým 71.mpr "Carbon"
15. tým UNOB "Bronse"
16. tým 74.mpr "Silver B"
17. tým 31.pRCHBO "Bivouac" DSQ
17. tým 72.mpr "Antimony" DSQ

Zdroj: 102. průzkumný prapor

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP