Česká armáda rozšiřuje své schopnosti v detekci bezpilotních prostředků

 25. 07. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Moderní bezpilotní systémy hrají v současných podmínkách stále významnější roli. Snadná dostupnost a jednoduchost použití bezpilotních prostředků různých kategorií však přináší zároveň i riziko jejich zneužití. Na tuto skutečnost upozorňují také poznatky z aktuálních ozbrojených konfliktů. Schopnost včasné detekce takové hrozby dává klíčovou převahu a možnost vůči ní efektivně působit. Proto ani Armáda České republiky tuto oblast nepodceňuje a považuje ji za velmi významnou. Koncem dubna proběhlo cvičení CW Trial (Continuous Wave), do kterého se zapojilo několik specializovaných jednotek Armády ČR s různými typy bezpilotních prostředků a dva komplety VERA-NG.

vera_TITFoto: Radarový systém VERA-NG | ERA Pardubice / CC BY-NC-ND

V  rámci realizace dodávky nového pasivního systému DPET (Deployable Passive ESM Tracker) pro Armádu České republiky je jednou z nově nabývaných schopností detekce prostředků využívajících signálů se spojitou nosnou vlnou (CW – Continuous Wave) využívanou především v oblasti datových komunikací. Tu využívají jak bezpilotní prostředky (UAS  – Unmanned Aerial Systems), tak i moderní radiokomunikační zařízení. Spojitá vlna bývá stále častěji doménou i radarových systémů. „Testování schopností detekce CW prostředků systémem DPET dodávaným firmou ERA a. s. se uskutečnilo koncem letošního dubna v rámci cvičení CW Trial v prostoru Nepolisy a ve Vojenském újezdu Libavá,“ říká pplk. Lukáš Macek a dodává, že cílem testování bylo především ověření požadovaných schopností deklarovaných ze strany výrobce. Z dřívějších měření vyplynulo, že systém VERA-NG spadající do kategorie DPET je schopen detekovat a vést UAS na vzdálenost desítek kilometrů.

V rámci cvičení při týdenním testování v reálném prostředí s využitím bezpilotních prostředků zavedených v české armádě se tato skutečnost potvrdila. Zapojeny byly bezpilotní prostředky kategorie „MICRO“ a „MINI“ zavedené v  AČR, ale i  komerční UAS (DJI MAVIC) a zároveň byla testována i schopnost detekce a lokalizace bojištního radiolokátoru SQUIRE a výškoměru vrtulníku MI-171Š. „Při samotném testování byly prováděny jak samostatné lety jednotlivých prostředků, tak souběžné létání různých druhů UAS, kdy byla mimo jiné testována schopnost detekce a rozlišení bezpilotních prostředků vedených systémem DPET souběžně. Všechny bezpilotní prostředky byly pasivním systémem detekovány ihned po startu a  vedeny po celou dobu letu,“ konstatuje pplk. Lukáš Macek. „Pro nás bylo zásadní, že technologie pasivních systémů se v rámci testů ukázala jako jednoznačně perspektivní řešení pro detekci a sledování bezpilotních prostředků“. Armáda České republiky tak dodávkou systému DPET rozšíří své schopnosti včasné detekce hrozeb v podobě bezpilotních prostředků. Ve spolupráci s výrobcem budou probíhat i další testy jako součást přípravy na provedení vojskových zkoušek DPET v roce 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP