Česká střelecká veřejnost a reálný dopad směrnice EU omezující držení zbraní

 09. 12. 2019      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Soudní dvůr EU v úterý zamítl žalobu České republiky proti směrnici omezující držení zbraní. Unijní norma podle soudu není diskriminační a neporušuje ani další unijní zásady, jak ČR namítá. Soud to uvedl v tiskové zprávě. Podívejme se, jaká reálná omezení tato směrnice přinese a co to pro současné držitele zbraní znamená. 

Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky s vyšší kapacitou navrhla komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni hlasy většiny členských zemí i poslanců. Nutno podotknout, že Česká republika byla od počátku proti. Námitka se týkala zejména zásahu do práv vlastníků legálně držených zbraní. Česká republika proto podala žalobu, která žádala zrušení směrnice. Požadavek podpořily také Polsko a Maďarsko. Soud ovšem považuje námitky za neopodstatněné. Orgány EU podle soudu nepřekročily přijetím směrnice své pravomoci, ani nezasáhly do práv vlastníků zbraní.

shutterstock_605965226
Foto: Norma zakazuje některé poloautomatické zbraně či zásobníky s vyšší kapacitou | Shutterstock

Již dříve tuto směrnici představil tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec. Podívejme se tedy na některé nejvýraznější body a uveďme si, zda jde o skutečně výrazný zásah do práv legálních vlastníků zbraní či nikoliv. Dlužno poznamenat i snahu o vytvoření střeleckých spolků, které by v případě potřeby mohla Česká republika využít v kolektivní obraně České republiky. O to se snažil právě ve spojení s tehdejším ministrem vnitra Chovancem Martin Stropnický v roce 2017. Veřejnosti byla předkládána i potřeba osvěty, ke které slouží kupříkladu i projekt POKOS, tedy příprava občanů k obraně státu. Vojáci navštěvují školy, vysvětlují účel armády, ale i děti seznamují s vojenskou technikou, zbraňovou technikou a ne zřídka kdy jsou děti vedeni ke střeleckým začátkům díky střelbě ze vzduchovek. Nicméně k věci. Co se skutečně stane se současným stavem zbraní, práv k držení a nošení zbraně?

Co bude nově podléhat registraci?

- poplašné a signální zbraně
- znehodnocené zbraně
- reprodukce historických zbraní, pokud jednoranné a dvouranné zbraně, takzvané předovky

Nová pravidla pro civilní použití zakazují krátké poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než dvacet nábojů a dlouhé poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než deset nábojů. Zakázané budou také dlouhé střelné zbraně, které mají skládací či teleskopickou pažbu a které jde proto snadno ukrývat. Záležet pak bude také na úřednících, jelikož je známé, že někteří nahlíží na různé typy zbraní rozdílně. Příkladem je Škorpion EVO, který se prodává s třicetiranným zásobníkem. Ovšem zcela běžné typy pistolí, například CZ-75, Glock 17 aj. až na výjimky nedisponují takovým zásobníkem, takže zde až na mizivé procento nadšenců s upraveným zásobníkem s patkou pro zvětšení kapacity se nikoho nedotkne.

Co bude zakázáno a jak si to lze vyložit?

- poloautomatické zbraně upravené z původně automatických
- poloautomatické zbraně umožňující bez nového nabití vystřelení
  a) více než 21 ran (nábojů) v případě krátkých zbraní
  b) více než 11 ran (nábojů) v případě dlouhých zbraní
- poloautomatické zbraně se sklopnou nebo teleskopickou pažbou (opěrou), pokud jsou kratší než 60 centimetrů

shutterstock_602914358
Foto: Neprošel nápad komise na úplný zákaz „nejnebezpečnějších poloautomatických zbraní“, včetně všech z rodin AK-47 a AR-15 a zákaz soukromých sbírek útočných pušek | Shutterstock

Neprošel nápad komise na úplný zákaz „nejnebezpečnějších poloautomatických zbraní“, včetně všech z rodin AK-47 a AR-15 a zákaz soukromých sbírek útočných pušek. Nebyl přijat ani návrh Komise na omezení zásobníků také pro krátké poloautomatické zbraně jen na deset nábojů. Zde je tedy otázkou, co oblíbená útočná puška SA-58 takzvaná Kosa, zbraně typu UZI atp. Bude dost záležet na tom, jakým způsobem byla zbraň uvedena do provozu. Zbraň, která se dostala do registru jako áčková, tam problém bude. To bude zejména právě UZI a další dovozy ve velkém. SA-58, 858 aj.nikoliv.

Přísnější budou důvody k udělení výjimky, na jejímž základě mohou být vlastněny nejnebezpečnější střelné zbraně, střelecké veřejnosti známé tako jako áčkové zbraně. Mezi takové důvody patří národní obrana či ochrana kritické infrastruktury. To se opět dotkne jen mizivého množství střelců. Vlastník, tedy střelec používající takovou zbraň pro sport bude muset doložit účasti pořádané oficiálním střeleckým svazem, nebude tedy stačit potvrzení o závodech na nejbližší, spřátelené střelnici, jak by někoho mohlo napadnout.

shutterstock_1095156770
Foto: Do pistolí dáme maximálně dvacetiranný zásobník, do pušky desetiranný | Shutterstock

Toto byl výčet nejpodstatnějších změn. Když si to shrneme, do pistolí dáme maximálně dvacetiranný zásobník, do pušky desetiranný. Klony rodiny AR a AK budou i nadále k dispozici pro širokou veřejnost, ale bez sklopné pažby. Nejistý bude osud zbraní typu UZI, kde se do registrů dostala zbraň zprvu jako full auto, poté došlo k předělání. Naopak, zřejmě bez potíží budou útočné pušky Československé výroby SA-58, takzvaná Kosa a její platformy 858 aj. Nově bude třeba přihlásit signální a poplašné pistole, znehodnocené zbraně a také perkusní jedno a dvouranné předovky.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP