Česká zbrojovka Group SE dosáhla v roce 2020 rekordních výnosů

 25. 04. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG nedávno zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2020, kdy v tomto roce zaznamenala rekordní výnosy. CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává CZG zhruba 1670 lidí.

ZCH_7075
Foto: Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. | Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod / CC BY-NC-SA

Výnosy skupiny v roce 2020 dosáhly 6,8 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 14,6 %, a to zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní vyvolanému vysokou poptávkou po produktech CZG především ve Spojených státech. Provozní výsledek hospodaření činil za rok 2020 zásluhou vyšších výnosů 1056,3 mil. Kč, což je o 11,9 % více než v roce 2019. Vnitřní (Underlying) EBITDA  z pokračujících operací dosáhla v roce 2020 výše 1470,7 mil. Kč, tedy o 11,9 % více než před rokem. Počet prodaných zbraní v roce 2020 se v porovnání s rokem 2019 zvýšil o 24,9 % a dosáhl 467 463 prodaných kusů. Výnosy v USA představovaly 66% podíl na celkových výnosech Skupiny v roce 2020, následovány 13,8% podílem výnosů dosažených v Evropě (bez ČR). Česká republika se na celkových výnosech podílela ze 4,8 %. Podíl výnosů z Asie činil 6,2 %, Afrika dodala 5,7 %, ostatní státy světa 6,1 %. Společnost navrhne akcionářům ke schválení výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii.

„Rok 2020 byl významným z mnoha pohledů. Pandemie covid-19 nás vystavila mnoha organizačním a logistickým výzvám. Jsem rád, že mohu sdělit, že jsme všechny úspěšně zvládli a že CZG dosáhla, spolu s uvedením několika nových produktů a silnými objednávkami, historicky rekordních výsledků. To hodně vypovídá o nasazení našich zaměstnanců, síle obchodního modelu a celkové tržní pozici značky Česká zbrojovka,” komentoval to Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. “V loňském roce jsme zaznamenali další důležitý krok v historii Skupiny a úspěšně dokončili veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha. Tímto krokem jsme posílili náš závazek být transparentní a získali prostředky pro další růst CZG, včetně akvizice Coltu, kterou jsme oznámili v únoru 2021 a jejíž dokončení očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku,” dodal Lubomír Kovařík.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, řekl: „Rok 2020 byl pro CZG stěžejním rokem. Naše Skupina rostla ve většině klíčových finančních ukazatelů. Vysoká poptávka zákazníků zejména v USA se odrazila v růstu prodejů a ziskovosti. Těšíme se na rok 2021 a věříme, že dokážeme nadále využívat tržních příležitostí i zásluhou nové akvizice Coltu. CZG je tak ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi stát se skutečným globálním hráčem na trhu se zbraněmi. Našim akcionářům navrhneme výplatu dividend ve výši 7,50 Kč na akcii.”

Výnosy skupiny v roce 2020 vzrostly o 14,6 % na celkových 6,8 miliard korun, oproti 5,9 mld. Kč v roce 2019. Bylo to především zásluhou vyššího počtu prodaných zbraní vyvolaného vysokou poptávkou po produktech CZG na všech klíčových trzích, především ve Spojených státech.  

Z pohledu regionálního rozložení se v roce 2020 výnosy v ČR snížily o 76,0 % na celkových 327,4 mil. Kč. Tento výsledek byl způsoben zejména odkladem dodávek pro Armádu České republiky a také vlivem jednorázové dodávky munice v roce 2019, která se v roce 2020 neopakovala. Další příčinou byl pokles prodejů civilním zákazníkům v důsledku probíhající pandemie onemocnění covid-19 a souvisejícím omezením. Příjmy ve Spojených státech vzrostly v roce 2020 o 49,3 % na hodnotu 4506,7 mil. Kč, především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu. Výnosy v Evropě (vyjma ČR) v roce 2020 vzrostly o 13,6 % na 945,7 milionů Kč. Výnosy dosažené v Africe vzrostly v roce 2020 o 312,4 % na 414,6 mil. Kč, zejména díky velkým dodávkám odběratelům z řad ozbrojených složek. Příjmy v Asii se v roce 2020 zvýšily o 24,8 % a dosáhly výše 390,6 mil. Kč, k čemuž přispěl nárůst prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i civilním zákazníkům.

V uplynulém roce dosáhla Skupina několik významných úspěchů. V květnu 2020 oznámila koupi menšinového podílu ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby AB. V říjnu minulého roku pak CZG završila veřejnou nabídku svých akcií na Burze cenných papírů Praha.

V únoru letošního roku podepsala CZG smlouvu o koupi stoprocentního podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC, jež je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt Manufacturing Company LLC a jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation. Dokončení transakce podléhá schválení příslušnými regulačními orgány a vypořádání se očekává ve druhém čtvrtletí letošního roku.

V souvislosti s výše uvedeným jsme se zeptali přímo prezidenta a předsedy představenstva skupiny CZG, pana Lubomíra Kovaříka, na pár otázek:

1) Nárůst výnosů téměř o 15 % je pro CZG velký úspěch. Můžete prozradit, které produkty z vaší nabídky pomohly k tomuto výsledku?

V loňském jsme prodali 467 463 kusů zbraní, což je o 24,9 % více než v loňském roce. Z toho bylo 305 709 krátkých zbraní neboli pistolí, zbytek, tzn. 161 754, tvořily dlouhé zbraně. Velmi dobře se prodávala rodina pistolí s přímoběžným zápalníkem CZ P-10, samopal Scorpion, lovecká a sportovní malorážka CZ 457 a také útočná puška BREN 2. 

Za hlavní klíč našeho úspěchu považuji to, že dodáváme našim zákazníkům kvalitní a inovativní produkty, které obstojí i na těch nejnáročnějších trzích ozbrojených složek.

2) Jak se daří CZG uspět na zahraničních trzích?

Jak jsem již řekl, důležité jsou pro nás dlouhodobé vztahy založené na zákaznicky orientovaném přístupu společnosti jak k ozbrojeným složkám, tak i k civilním zákazníkům, a samozřejmě také na našem produktovém portfoliu. Jsme exportně orientovaná společnost, naše produkty vyvážíme do více než 90 zemí světa, přičemž v loňském roce 66 % výnosů skupiny představovaly USA, následované Evropou (mimo ČR) s 13,8 % výnosů. Česká republika se na celkových výnosech podílela ze 4,8 %. Podíl výnosů z Asie činil 6,2 %, Afrika dodala 5,7 %, ostatní státy světa 6,1 %.
Co se týče trhu ozbrojených složek, osobně mám velkou radost z vítězství v tendru pro brazilskou vojenskou policii z konce loňského roku, kde uspěly v tvrdé konkurenci naše pistole CZ P-10. Dodávka 11 500 ks pistolí proběhne v první polovině letošního roku. Velice nás také těší pokračující spolupráce s Maďarskem, kde probíhá licenční výroba čtyř našich produktů ve státním podniku Arzenál v rámci projektu přezbrojení všech maďarských ozbrojených sil. Vloni jsme dodali naše produkty také ozbrojeným složkám ve Francii, Rumunsku, Indonésii, Malajsii a dalších zemích. Naše dceřiná společnost 4M Systems byla úspěšná v Keni, když keňská policie objednala 3 000 sad balistických vest a přileb.  

Důležitým prvkem je také náš zbraňový konfigurátor, který jsme spustili v ČR v říjnu 2019 a který nyní již funguje také na Slovensku, v Polsku a v Německu. V době korovirové pandemie, kdy jsou maloobchody pro prodej zavřeny, tvoří konfigurátor významný distribuční kanál v ČR.

3) Jaká je v současnosti spolupráce CZG s AČR?

S AČR uzavřela naše dceřiná společnost Česká zbrojovka, a.s. před rokem rámcovou smlouvu na dodávku ručních palných zbraní a munice v hodnotě až 2,35 miliardy korun. Uzavřená rámcová smlouva tak umožní pořídit do roku 2025 pro vojáky až 39 tisíc ručních zbraní. Při maximálním plnění smlouvy získá armáda v následujících letech více než 16 tisíc útočných pušek BREN 2, přes 21 tisíc pistolí CZ P-10, přes 1600 podvěsných granátometů CZ 805 G1, téměř 100 kusů PDW CZ SCORPION a cvičnou munici. Nákup navazuje na smlouvy z let 2010 až 2016, kdy bylo pořízeno skoro 40 tisíc ručních zbraní od České zbrojovky.

Česká zbrojovka dosud obdržela jednu objednávku v roce 2020 na pušky Bren 2 v ráži 5,56x45 mm a 7,62x51 mm, s optoelektronickými přístroji a příslušenstvím. Česká zbrojovka aktuálně pracuje na splnění této první dodávky. Jsme připraveni plnit další objednávky na základě rámcové smlouvy. 

Zakázka pro AČR je pro nás ujištěním, že děláme naši práci dobře a ozbrojené složky jsou s našimi produkty spokojené. Současně se pro nás jedná o důležitou referenci na světových trzích. 


4) Jak se daří spolupracovat s dalšími členskými zeměmi Aliance? Účastníte se tendrů?

Ze zemí NATO dlouhodobě spolupracujeme s ozbrojenými složkami Maďarska, kde máme podepsanou licenční smlouvu na výrovu čtyř našich produktů na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, v rámci přezbrojení všech maďarských ozbrojených složek. Smlouva předpokládá výrobu až 200 tisíc kusů zbraní.

Současně spolupracujeme i s ozbrojenými složkami Slovenska, kam jsme dodali pistole pro Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže. V loňském roce jsme dodali také pistole pro polskou pohraniční stráž či pistole CZ P-09 a P-10 a samopal Scorpion rumunské Gendarmerii. Pro elitní francouzskou protiteroristickou jednotku GIGN Česká zbrojovka vyvinula na míru zbraň CZ BREN FR.

Co se týká nových příležitostí, situaci na trhu nepřetržitě sledujeme a účastníme se tendrů na zakázky, které korespondují svojí povahou portfoliu našich produktů.

5) Koupí společnosti Colt (Colt Holding Company LLC) jste zvedli zájem fanoušků této legendární firmy o její výrobky u nás. Nabídnete nějaké konkrétní modely na český trh?

Colt je bezesporu ikonická značka. Pistole, revolvery a pušky Colt používají příslušníci armád a ozbrojených složek v mnoha zemích, včetně USA, Kanady, Velké Británie nebo Dánska, stejně jako civilní uživatelé, včetně sportovních střelců a sběratelů, po celém světě. Proto bychom určitě rádi nabídli produkty Coltu i českým zákazníkům. Nejdříve však musíme dokončit akvizici, přičemž celá transakce podléhá schválení regulačních orgánů. Vypořádání se očekává v druhém kvartálu letošního roku.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP