Český obranný a bezpečnostní průmysl trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků

 18. 10. 2019      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

České republice chybí kvalifikovaní pracovníci a obranný a bezpečnostní průmysl není výjimkou, souvisí to s nedostatkem technicky vzdělaných lidí, říká prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek.

Valná hromada AOBP 2019
Foto: Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek

Jaké jsou hlavní cíle AOBP a jak vlastně funguje? 

JH: AOBP sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Takto hovoří naše stanovy. Mezi našimi členy nenajdete pouze klasické zbrojovky, ale i výrobce letecké techniky, podniky strojírenského, textilního či chemického průmyslu, společnosti z oboru informačních technologií a kybernetické ochrany, vysoké školy či obchodní firmy. Všechny naše členy spojuje zákazník, kterým jsou ozbrojené složky jak v České republice, tak v zahraničí. Obranný průmysl je jedním z klíčových pilířů obranyschopnosti naší země. Proto je AOBP důležitým partnerem ministerstev obrany, vnitra, zahraničních věcí a průmyslu a obchodu. S těmito ministerstvy máme podepsánu dohodu a spolupráci. Jsme i v těsném kontaktu s Parlamentem České republiky, především s Výbory pro obranu a pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Podpis dohody o spolupráci mezi AOBP a MPO I.
Foto: Podpis dohody o spolupráci mezi AOBP a MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

AOBP je také stěžejním kontaktem pro obdobné zahraniční instituce a asociace. Navíc pomáháme jak českým výrobcům při hledání vhodných zahraničních partnerů, tak firmám z celého světa nalézt u nás vhodné partnery pro spolupráci. Podílíme se na české proexportní politice a prosazujeme exportní zájmy našich členů. Při specializovaných tuzemských a zahraničních veletrzích pomáháme vystavujícím členům se zajištěním čerpání příslušné státní podpory, s administrací, publicitou a propagací. Velmi důležitá je naše podpora výzkumných a vývojových aktivit, kde pomáháme při spolupráci firem doma i se zahraničím. Zajišťuje výměnu informací o tendrech, veřejných zakázkách, nabídkách a poptávkách mezi státními institucemi v celém světě a domácím průmyslem. Je to hodně práce, kterou se snažíme dělat ke spokojenosti všech našich členů.

Jaká je struktura českého obranného a bezpečnostního průmyslu?

JH: Přes 90 % naší produkce směřuje na zahraniční trhy. Máme rozsáhlý obranný průmysl a velmi malou armádu. Proto tak velké množství našich výrobků směřuje do zahraničí. Ale vlastní armáda je pro nás významným partnerem. Nikoliv do objemu, ale pro export je klíčová domácí reference. Výrobci, jejichž produkt nekoupí Armáda České republiky, mají minimální šanci na získání zakázky v zahraničí. Málokterá země na světě má tak velký podíl vývozu, což ukazuje vysokou konkurenceschopnost českých firem. Téměř třetina našeho exportu směřuje do zemí EU, po jedné pětině potom na Střední východ a do Asie.

Jednání se zahraničními partnery
Foto: Jednání se zahraničními partnery

Mezi hlavní odvětví českého obranného a bezpečnostního průmyslu patří především vozidla a letecká technika, následovány střelivem a energetickými materiály, elektronickým vybavením, ručními zbraněmi a výrobními zařízeními a polotovary. Velkou výhodou českého obranného a bezpečnostního průmyslu je rozmanitost jeho odvětví. Najdete u nás výrobky z oblastí letecké techniky, systémů velení a jeho vybavení, komunikačních a radiolokačních systémů, obrněných a jiných vozidel, zbraní, munice, systémů řízení palby, ženijního, chemického a zdravotnického vybavení, vybavení bezpečnostních služeb a další. Naše firmy poskytují služby vývoje, výcviku, opravárenství a obchodu. Tato rozmanitost je unikátní s ohledem na velikost ČR, je ovšem daná historickou tradicí českého obranného průmyslu. 

Jaké jsou hlavní současné výzvy pro obranný a bezpečnostní průmysl? 

JH: Je to především nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Současní zaměstnanci stárnou a zájem mladých je nízký. Specifikem našeho oboru je vysoký podíl výzkumu a vývoje, navíc je potřeba vysoké specializace. Potřebujeme vzdělané a šikovné lidi, především v technických oborech. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků trápí Českou republiku obecně a obranný a bezpečnostní průmysl bohužel není výjimkou. 

Dosti zásadním problémem pro obranný a bezpečnostní průmysl jsou regulační tendence Evropské unie. Mediálně nejznámějšími jsou snaha zakázat používání olova do střeliva či prosadit omezení držení legálních zbraní. Ale existuje celá řada dalších směrnic a direktiv, které ve svých důsledcích vedou investory k převodu zbrojní výroby mimo EU. V současnosti nás nejvíce poškozují tranzitní licence, o které musíme jako stát nemající vlastní námořní přístav žádat sousední země. Odhaduji, že náš export takto přichází o čtvrtinu možných kontaktů. Další aktuální věcí k řešení je příliš široká definice vojenského materiálu a materiálu dvojího použití. A o tom, že se stále nesmyslně licencují vzorky na zahraniční výstavy a tendry se se státem bezúspěšně bavíme už roky. Je toho opravdu dost, co je potřeba řešit.

Společný podnik DICOM
Foto: Společný podnik DICOM

Čím je dnešní český obranný a bezpečnostní průmysl po světě nejznámější?

JH: Český obranný a bezpečnostní průmysl zažívá po světě řadu úspěchů. Z těch posledních bych uvedl úspěchy firmy ELDIS Pardubice na indickém trhu, kde již brzy bude svými radary pokrývat téměř 90 % indického vzdušného prostoru. Česká zbrojovka nedávno oznámila záměr postavit novou továrnu pro výrobu a montáž zbraní v americkém Arkansasu, díky čemuž se v budoucnu může ucházet o dodávky pro americké ozbrojené složky. Ale tím neznámějším po celém světě jsou pasivní sledovací systémy pardubické firmy ERA. Doufejme, že brzy na ni naváže i třeba letoun L39NG z Aera Vodochody. Abychom mohli být známí i dalšími výrobky, musíme dnes hodně investovat do výzkumu a vývoje. Měl jsem možnost seznámit se s projektem vznikajícím ve spolupráci skupiny českých výrobců a laserového centra v Dolních Břežanech. Jestli stát tento projekt finančně podpoří, jsem si jist, že výsledný výrobek v budoucnu naši zemi ve světě proslaví.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP