Čeští vojáci v Lotyšsku úspěšně zvládli cvičení Silver Arrow

 26. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Od 5. do 13. září se konalo v Lotyšku certifikační cvičení bojového uskupení eFP Battlegroup (eFP BG) Silver Arrow, které prověřilo schopnosti jednotek rychle a efektivně spolupracovat při plnění úkolů. Zesílená pontonová četa, která je v Lotyšsku součástí eFP BG pod velením španělské ženijní roty, splnila všechny stanovené úkoly.

Zesílená pontonová četa tentokrát během cvičení nezřizovala žádné přepraviště, nicméně ženisté z Bechyně plnili celou řadu jiných úkolů. Vševojskový výcvik, kterým vojáci procházeli v uplynulých několika měsících, se naplno zúročil třeba při plnění úkolů strážního zajištění logistického prvku v týlu sestavy. Organizátoři cvičení v oranžových vestách rozehrávali různé situace a vyvolávali různé incidenty, např. dělostřelecký přepad, a následně hodnotili reakci jednotky. Jednou z deklarovaných schopností ženijní pontonové čety je také schopnost působit jako sesedlá pěchota. „Jednou v noci jsme dokonce dostali rozkaz posílit slovinské průzkumné družstvo, které střežilo levý bok sestavy eFP BG. Díky noktovizorům, kterými je každý voják vybaven, to pro nás nebyl problém,” popisuje průběh cvičení velitel čety poručík O. B.

bann_60Foto: Cvičení Silver Arrow | eFP BG Litva / Ministerstvo obrany ČR

Certifikačního cvičení Silver Arrow se zúčastnili také tři čeští důstojníci působící v Lotyšsku rámci štábu eFP BG a dva důstojníci 1. úkolového uskupení GBAD eFP Litva (Ground Based Air Defence – pozemní protivzdušná obrana). Obdobné certifikační cvičení Iron Wolf se také uskuteční v říjnu v Litvě.

Nejrozsáhlejší cvičení v Lotyšsku: Namejs 2021 

Silver Arrow bylo cvičením na úrovni brigádního velení a je součástí letošního nejrozsáhlejšího vojenského cvičení na území Lotyšska Namejs 2021. To začalo 30. srpna a bude probíhat až do 3. října. Na cvičišti Ādaži a na dalších místech Lotyšska nyní trénuje své bojové schopnosti více než 9 000 vojáků. Do cvičení jsou kromě armády zapojeny i další bezpečnostní složky Lotyšska, zdravotnická záchranná služba, místní samosprávy i soukromé podniky. Kromě výcviku jsou pořádány také akce pro veřejnost, na kterých se prezentují i čeští vojáci.

archiv-efp-bg-litva-_5_Foto: Silver Arrow bylo cvičením na úrovni brigádního velení a je součástí letošního nejrozsáhlejšího vojenského cvičení na území Lotyšska Namejs 2021. | eFP BG Litva / Ministerstvo obrany ČR

Do cvičení Namejs 2021 se zapojil i podpůrný prvek českého kontingentu (NSE – national support element) a krátce po ukončení cvičení Silver Arrow provedl nácvik evakuace základny. NSE se přesunul do 180 km vzdáleného města Saldus, kde rozvinul záložní místo velení a navázal spojení se zbytkem kontingentu a Českou republikou.

archiv-efp-bg-litva-_19_Foto: Silver Arrow bylo cvičením na úrovni brigádního velení a je součástí letošního nejrozsáhlejšího vojenského cvičení na území Lotyšska Namejs 2021. | eFP BG Litva / Ministerstvo obrany ČR

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP