Přímý nákup munice činí z STV GROUP významného partnera AČR

 09. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Společnost STV GROUP a.s. je již tradičním dodavatelem munice pro Armádu České republiky, což potvrzuje i nedávný nákup střel a motorů do minových vrhačů MV-3 pro účely obrany České republiky a plnění úkolů v zahraničních operacích. Tento nákup, v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun, byl na základě uzavřeného výběrového řízení řešen napřímo.

mv3_01Foto: Minový vrhač MV-3 | Ministerstvo obrany ČR

Jelikož STV GROUP a. s. disponuje řadou střel pro vrhač MV-3, byla udělena výjimka z § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně byl využit bod v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona ust. § 29 písm. Tím získala společnost rozsáhlou zakázku bez soutěžení. Celkový finanční objem dodávek zboží na základě uvedené dohody po dobu její platnosti činí maximálně 484 000 000,- Kč včetně DPH, tedy bezmála půl miliardy korun. Za tuto částku získá armáda střely 122-KS PTMi-D1M, 122-KS-PTMi- Sig, 122-KS PTMi- Cv, 122-IKS PTMi-D1 a motory PG-9-IU. Střel budou řádově stovky kusů, motorů až 2000 kusů. Podívejme se, jaké jsou možnosti zaminování prostor a s jakým rozsahem.

Minové vrhače MV-3, které naši armádní ženisté používají, umožňují zřizování protitankových minových polí na dálku pomocí kontejnerových střel z odkrytých i zakrytých palebných postavení ve vzdálenostech 500 až 3 000 m po skocích 500 m, přímou a nepřímou střelbou spodní skupinou úhlů 15 ° až 40 ° za všech podmínek, ve kterých se vede bojová činnost. Konstrukce minového vrhače umožňuje zřízení palebného stanoviště a střelbu z terénu nebo z ložné plochy středního terénního automobilu a jeho ruční přemísťování v terénu na krátké vzdálenosti obsluhou.

Minový vrhač má tři raketnice, do kterých se zasouvají neřízené rakety s kontejnerem, který obsahuje 4 protitankové miny. Při střelbě se využívají všechny raketnice (střelba salvou), ale odpalovací přístroj také umožňuje jednotlivou střelbu. Velikostí hustota zřízeného minového pole závisí na počtu vypálených salv, rozvinutí vějíře raketnic a dálce minování. Například jednou salvou (12 min) lze zřídit minové pole o hustotě 0,2 a ­délce 60 m3.

priloha-bez-nazvu_0_719Foto: Minový vrhač MV3 na korbě vozidla Tatra | Ministerstvo obrany ČR

Minový vrhač MV-3 není velkokapacitním zatarasovacím prostředkem. Pro zřizování minových polí na vzdálenost vyšší než 2 500 m se navíc zvyšuje spotřeba střel. Podle konkrétní bojové situace se při použití minových vrhačů volí jedno vyčkávací a dvě až tři palebná postavení. Palebná postavení musí zabezpečovat možnost zřízení minového pole (zaminovaného prostoru) v požadovaném úseku. Pokud je to možné, volí se taková palebná postavení, aby bylo možno zřizovat minová pole od minimální po maximální dálku střelby.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP