Armádní muzeum Žižkov se rodí do nové podoby. Podívejte se do něj už teď

 03. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armádní muzeum Žižkov, které bylo stavěno v letech 1927-1932 jako součást Památníku osvobození, prochází od roku 2018 zásadní rekonstrukcí. Ta má být dokončena letos na podzim. Ředitel Vojenského historického ústavu, brigádní generál Aleš Knížek, a ředitel Odboru muzeí, plukovník Michal Burian, vás v následujícím videu nechají nahlédnout do rekonstruovaných prostor a ukáží i průběh prací při tvorbě expozic.

Video: Armádní muzeum Žižkov se rodí do nové podoby. Podívejte se do něj už teď | VHÚ / YouTube 

Šest krátkých videoprocházek vás zavede do prostor v závěrečné fázi rekonstrukce. V první se podíváte s ředitelem VHÚ nejprve do nového foyer pod nádvořím s proskleným stropem. Zde je vybudován nový vchod do muzea s recepcí, šatními skříňkami a obchodem, přibyl tu i nový výtah, který návštěvníky doveze do kavárny v nejvyšším patře. V dalších prostorách pod nádvořím je zázemí pro školní skupiny a přednáškové sály.

15Foto: Dokončování zcela nového vstupu do Armádního muzea pro návštěvníky | VHÚ

Ve druhém videu vám generál Aleš Knížek ukáže nádvoří, které bylo původně tvořeno souborem budov VHÚ a nyní je zastřešeno a budovy spojeny. Vznikl tak multifunkční prostor vhodný pro pořádání shromáždění, akcí a výstav.

7-1Foto: Nově zrekonstruované původní nádvoří s novým zastřešením | VHÚ

Generál Knížek k tomu dodává: „Těším se na to, až na podzim roku 2022 tady, v tomto krásném zastřešeném nádvoří, slavnostně otevřeme dobudovanou celou novou expozici Vojenského historického ústavu Armádního muzea a uvedeme tuto budovu v život stejně, jak to udělali naši předchůdci v roce 1932.“

11Foto: Nově realizovaná původní výmalba z roku 1929 včetně původního repasovaného osvětlení v horním foyer | VHÚ

V dalších videoprocházkách navštívíte výstavní sály nebo prostory horního a dolního slavnostního foyer, která jsou uvedena do původního stavu včetně v národních barvách vyvedených stropů, mosazných krytů radiátorů nebo prvorepublikových světel. Plukovník Michal Burian vám představí jednotlivé prostory výstavních sálů v prvním patře, přízemí i podzemí. Odkryje také detailně expozici, která zde vzniká a týká se celých našich dějin od 6. století až do současnosti.

V prvním patře se tedy budete moci seznámit třeba s érou Přemyslovců a Lucemburků, husitstvím, válkami s Turky nebo s třicetiletou válkou. Najdete zde i tzv. klenotnici, kde budou vystaveny unikáty ze sbírek VHÚ, například palné zbraně vyrobené pro Marii Terezii nebo Františka Josefa. V přízemí pak vzniká rekonstrukce zákopu z 1. světové války, dále zde v sálech naleznete třeba expozici meziválečného Československa i Československa v ohrožení a následnou mobilizaci v roce 1938.

Sály v suterénu a v podzemí přináší například nové expozice Mnichovské dohody, protektorátu, 2. světové války a našich jednotek na východní a západní frontě i středním východě. Potom se expozice věnuje třeba perzekuci v 50. letech, vzniku Československé lidové armády, vstupu do Varšavské smlouvy, dění v roce 1968 nebo normalizaci. Poslední sál vás seznámí s listopadem 1989, rozdělením Československé federace a vznikem Armády České republiky. Velká část tu bude také věnována zahraničním operacím naší armády.

V souvislosti s rekonstrukcí Armádního muzea Žižkov jsme se zeptali ředitele VHÚ, pana generála Aleše Knížka, na pár otázek:

knizek1V3A1124A-kopie-682x1024
Foto: Brigádní generál Mgr. Aleš Knížek | VHÚ

Jak jste spokojen s probíhající rekonstrukcí Armádního muzea Žižkov? Jde zatím vše podle plánu? 

Se současným stavem rekonstrukce ústřední budovy Vojenského historického ústavu Praha - Armádního muzea Žižkov jsem velmi spokojen. Stavební práce téměř končí, přicházejí práce na samotných expozicích. Jejich příprava bude velmi náročná a budou se jí věnovat všichni odborní pracovníci VHÚ. Nicméně hlavní část bude ležet na bedrech pracovníků Odboru muzeí VHÚ, na kurátorech jednotlivých sbírek.

Práce bude náročná z hlediska logistického a také bude vyžadovat pečlivou ruční práci. Chystáme se umístit 6 500 – 7 000 sbírkových předmětů, což je vysoký počet. Jednotlivé expozice budou návštěvníkům přibližovat naše vojenské dějiny od šestého století až po současnost, po novodobé mise Armády České republiky. Je to mimořádný úkol, který před námi stojí.

Do jaké míry ovlivnila pandemie COVID-19 rekonstrukci budovy?

Ovlivnila ji především z časového hlediska. Nicméně nikdy – to je nutné zdůraznit – nedošlo k zastavení stavebních prací. Díky flexibilitě subdodavatelů a především díky hlavnímu stavbyvedoucímu firmy Metrostav, panu inženýru Kochovi, se podařilo i v těch největších lockdownech pokračovat - byť v omezené míře. Harmonogram jsme tedy neprodlužovali. Za to patří velký dík všem, kteří stavební práce prováděli. 

Co se Vám osobně v rámci rekonstrukce líbí nejvíce a na jaké novinky se mohou návštěvníci těšit?

Na to je široká odpověď. Co je podle mě klíčové: rozšířili jsme výstavní plochu z 1 350 metrů čtverečních na 5 000 metrů čtverečních, tedy více než trojnásobně. Zároveň jsem rád, že se podařilo různé části budovy dostat do těch podob, jaké měly v meziválečné době, při otevírání v roce 1929. Mohu jmenovat například horní i dolní slavnostní foyer, doplnění původních ateliérových oken v budoucí kavárně, a co je velmi důležité: zachovali jsme 85 % původní fasády. Za to patří dík kolegům z Národního památkového ústavu, kteří nám v tomto směru velmi pomohli.

Dalším významným prvkem je zastřešené nádvoří. Vytvořili jsme velký multifunkční prostor, vhodný pro pořádání různých společenských či kulturních akcí, pro slavnostní události, také pro pořádání výtvarných či fotografických výstav.

Muzeum získává poprvé v historii svoji kavárnu. Ta je jedinečná především díky svému výhledu. Je odtud vidět velké panorama Prahy - nedaleké Staré a Nové Město, Karlín, Malá Strana a Hradčany, spatřit lze také Strahov, rozhlednu na Petříně, rovněž severní část Prahy – Prosek, Ďáblice atd. Ke kavárně patří i velká otevřená terasa, kde bude možné posedět v slunečných a teplejších dnech. Nepochybujeme, že právě toto místo bude patři k velmi vyhledávaným a oblíbeným.

9Foto: Detail zrestaurovaného ateliérového okna v kavárně | VHÚ

Abychom mohli rozšířit výstavní plochy, museli jsme vybudovat nový hlavní návštěvnický vstup do muzea. Vstupovat se bude rovnou do podzemí, odtud bude návštěvník veden po jednotlivých částech muzea. Expozice budou naplněny jak historickými předměty, tak novými technologiemi, hlavně z oblasti audiovize. K velice atraktivním prvkům bude bezpochyby patřit velký zákop z první světové války, kde na návštěvníky dolehne jeho atmosféra vizuálně i zvukově.

29Foto: Interaktivní zákop v expozici 1914-1918 | VHÚ 

Novinek a dalších překvapení je samozřejmě mnohem více, ale to si necháváme až na samotné otevření. Je plánováno na podzim roku 2022.

Zdroj: VHÚ, Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP