CZ DIALOGY

Chrudimské zálohy drilovaly výsadky i ostré střelby

 09. 08. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Doupovské hory se staly od 2. srpna sedmidenní základnou pro 46 příslušníků 4. výsadkové roty Aktivní zálohy 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Tentokrát bylo cvičení zaměřeno na bojové střelby družstev, aeromobilní operace a denní i noční ostré střelby.

01_4393
Foto: Komplexního výcviku se v Doupovských horách zúčastnilo 46 příslušníků 4. výsadkové roty AZ 43. výsadkového praporu Chrudim | Jana Deckerová, army.cz

Pro příslušníky 4. výsadkové roty Aktivní zálohy (AZ) chrudimských výsadkářů to bylo letos již třetí cvičení. Jeho hlavním cílem byla především příprava na bojové střelby družstev, záložníci si ale vyzkoušeli i aeromobilní operaci, která patří k nejefektivnějším v rámci výsadkových jednotek. Je nutné si uvědomit, že výsadkem z vrtulníku bojový úkol pro výsadkáře teprve začíná a jeho splnění závisí na spolupráci celé jednotky.

03_3670
Foto: Určení místa přistání pro vrtulník pomocí dýmovnice | rtm. Jakub Školník, army.cz

Ostré střelby, výsadky z vrtulníku i léčky

„Abychom v rámci cvičení nedrilovali jen nácvik na bojové střelby, připravili jsme pro ně i taktickou část – tentokrát vysazení vrtulníkem do terénu, po němž následoval přesun. Celou noc strávili venku a jejich úkolem bylo připravit léčku, která pak proběhla v ranních hodinách,“ říká náčelník skupiny přípravy AZ 43. výsadkového praporu nadporučík Pavel Kinc. Cvičení se zúčastnili i tři nováčci, kteří byli začleněni do družstev mezi záložníky, kteří již mají několik cvičení za sebou. Díky předávání vlastních zkušeností pomohou nováčkům rychleji takzvaně zapadnout do jednotky.

04_3511
Foto: Po přistání vrtulníku je nutné se co nejrychleji „nalodit“ na palubu | rtm. Jakub Školník, army.cz

Žádné cvičení se neobejde bez tréninku taktiky, střelby a bez bojových drilů. Vše se přitom kombinuje tak, aby byl výcvik komplexní. Výsadkové zálohy tento týden absolvovaly ostré střelby, a to jak denní, tak noční. Mnozí si přitom přístroje nočního vidění vyzkoušeli úplně poprvé.

05_3391
Foto: Záložníci na palubě vrtulníku MI-171Š před vysazením | rtm. Jakub Školník, army.cz

Cílem je příprava na realitu bojové situace

„Cvičení vždy připravujeme tak, aby bylo zátěžové, a to jak po fyzické, tak i po stránce psychické,“ informuje nadporučík Kinc. „Cílem je přiblížit je realitě bojové situace. Jedná se především o omezení spánku, udržování jednotky v napětí, že kdykoliv může dojít k vydání nového bojového rozkazu.“

08_2188
Foto: Rychlost výsadku umožňuje osádce vrtulníku co nejrychlejší opuštění prostoru | Jana Deckerová, army.cz

Po každé větší akci následuje vyhodnocení instruktorů 43. výsadkového praporu, kteří jsou součástí každého družstva po celou dobu cvičení. Hodnocení probíhá i v terénu, kde se úkol plnil, dokud všichni mají vše v čerstvé paměti a mohou si zpětně své chyby uvědomit. Každý den je pak zakončen poradou, kdy se vyhodnocují předchozí aktivity, a probíhá detailní příprava na následující den.

11_1869
Foto: Po vysazení se musí jednotka co nejrychleji stáhnout do úkrytu a připravit se na další plnění úkolu | Jana Deckerová, army.cz

„Zasazení této jednotky do profesionální, k 43. výsadkovému praporu, si dovedu představit naprosto reálně. Někteří záložníci, kteří jsou tady od roku 2017, kdy jednotka vznikla, již mají základní penzum znalostí, které by měly dostačovat k tomu, aby výsadková záloha mohla být zařazena mezi profesionální jednotku a byla využita v rámci některého cvičení chrudimského 43. výsadkového praporu,“ dodává nadporučík Pavel Kinc.

14_649
Foto: Součástí cvičení byly i střelby družstev a střelecká příprava jednotlivců | rtm. Jakub Školník, army.cz

Do konce roku čeká příslušníky 4. výsadkové roty AZ ještě jedno cvičení. V plánu je také výsadkový kurz pro ty, kteří jím už prošli a po roce si ho opět musí zopakovat. Tím by se završila jedna četa výsadku a jednotka by tak měla pětadvacet příslušníků výsadkové zálohy.

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP