Co vědět před vstupem do Aktivní zálohy

 02. 05. 2020      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Vstup do Aktivní zálohy je pro člověka velkým rozhodnutím. Jde ve své podstatě o dobrovolný závazek obětovat část svého pohodlí, času a energie v zájmu bezpečnosti naší země, jejích obyvatel i našeho způsobu života. Služba v Aktivní záloze je mnohdy právě o ochotě tyto oběti podstupovat - Ochotě chybět u rodiny a v zaměstnání, abyste se mohli jako vojáci zdokonalovat, ochotě být připraveni na nasazení při krizových situacích, a ochotě podřídit se striktnímu, psychicky i fyzicky náročnému způsobu vojenského života. Jde zároveň o rozhodnutí, u kterého je dobré mít správné informace, abyste jej mohli učinit co nejlíp. Na to se zaměřuje nejnovější díl televize Aktivní zálohy, AZTV, kterou záložáci sami vytváří.

Titulni_fotka
Foto: Pěší rota AZ, KVV hl.m. Praha, 2015 | 111prapor.cz

V tomto článku, doplněném o video, shrnujeme, co je pro vstup do Aktivní zálohy potřeba splňovat, mít, rozhodnout si, nebo být ochotný udělat.

Video: Co vědět před vstupem do Aktivní zálohy / YouTube

Vstupní požadavky

Naprostým základem pro vstup do Aktivní zálohy je splňování vstupních požadavků:

 • Dovršení 18 let
 • České státní občanství
 • Absolvované středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita),
 • Zdravotní způsobilost (definitivně rozhodně vojenský lékař, v základu jde zejména o to mít všech pět pohromadě, vlastnit všechny údy a mít funkční veškeré smysly)
 • Podepsání prohlášení o nepodporování extrémismu
 • Čistý trestní rejstřík (naprosto, tj. nemít historii ani v opisu RT).
 • Zároveň nesmíte mít jiný aktivní služební poměr (Policie ČR, celníci, hasiči, tajné služby apod.)

Povinnosti

Od Aktivních záložáků se zároveň očekává, že budou ochotní a připravení plnit své služební povinnosti: 

Výcvik
V současné době je jádrem činnosti Aktivních záložáků účast na vojenském výcviku. Na začátku se jedná o Kurz základní přípravy (KZP), který probíhá ve Vojenské akademii Vyškov. Tento základní výcvik trvá šest týdnů, a to vždy od pondělí do čtvrtka (výcvik si lze rozdělit i na 2x 3 týdny, např. kvůli nemožnosti chybět takto dlouho v práci nebo v případě zranění v druhé polovině výcviku).

Po absolvování KZP se pak záložáci u svých útvarů účastní pravidelných vojenských cvičení, kde je instruktoři dále učí to, co potřebují v dané specializaci znát. Ty jsou podle útvaru tři až čtyři do roka, a průměrně na nich záložáci stráví cca 30 dní.

Na výcvik je nahlíženo jako na povinný, ovšem lze se z něj ze závažných (zdravotních, rodinných, pracovních,...) důvodů omluvit. (§12, odst. 3 a 4, §12a odst. 1 Zákona č. 585/2004 Sb., resp. Branný zákon)

Operační nasazení
Česká republika Aktivní zálohu buduje pro to, aby jí měla k dispozici při bezpečnostních nebo jiných krizích nebo v případě potřeby Ozbrojených sil (Samozřejmě, při Válečném stavu nebo Stavu ohrožení státu jsou povoláváni všichni záložáci, tedy nejen ti Aktivní, ale i ti z povinné zálohy ("ti s přísahou"), plus by eventuálně probíhaly i odvody na základě branné povinnosti). 

Povodne
Foto: Česká republika Aktivní zálohu buduje pro to, aby jí měla k dispozici při bezpečnostních nebo jiných krizích nebo v případě potřeby Ozbrojených sil | archiv autora

Přidaná hodnota Aktivní zálohy ovšem je, že je lze povolat i v době míru, do tzv. Operačního nasazení. To mohou být živelné pohromy, průmyslové katastrofy, potřeba ochrany hranic, ale zároveň nemusí jít o nic dramatického. S Aktivními záložáky se v těchto situacích počítá například pro službu pod velením Policie ČR, nebo na podporu zdravotníků či Hasičského sboru v rámci mechanismu civilní obrany. (§1 a 2 Zákona č. 585/2004 Sb., resp. Branný zákon)

Zaměstnání a zaměstnavatelé

Aktivní záložáci jsou většinou lidé v zaměstnaneckém poměru nebo OSVČ. Stát uznává, že několikrát ročně tuto práci opouštějí ve veřejném zájmu, a proto se jim snaží tuto situaci ulehčit. Kromě toho, že záložáci na cvičeních pobírají plat dle svojí vojenské hodnosti, stát taktéž přiznává finanční kompenzaci jejich zaměstnavatelům za dobu, kdy nejsou v práci, popřípadě samotným OSVČ za dobu, kdy nemohou vykonávat svou živnost. Záložákům po odsloužení určitého množství dní během roku je dále přiznáván nárok na zvláštní finanční odměnu. (§ 36, odst. 1., Zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze)

Jako symbolické poděkování a uznání za vůli umožňovat záložákům účast na cvičeních také Náčelník Generálního štábu každoročně uděluje zaměstnavatelům pamětní list.

Termín základního výcviku a výběr jednotky

Vyskov
Foto: Vyškov | autor: Pavel Fric, Wikimedia Commons

Ve Vojenské akademii ve Vyškově probíhá základní výcvik pro záložáky třikrát až čtyřikrát do roka. Jeden z těchto turnusů je standardně přes letní prázdniny, a ten bývá nejvíce zaplněný (proto je dobré se o něj ucházet s co největším předstihem). Informace o přesných termínech Vám rádo poskytne některé z rekrutačních středisek.
Tento výcvik se samozřejmě týká pouze lidí, kteří ještě žádnou vojenskou službou neprošli. Ti, co už nějakou za sebou mají (prošli byli na vojně, prošli dobrovolným vojenským cvičením apod.) jej už podruhé podstupovat nebudou.

Výjimka z Kurzu základní přípravy platí pro některé speciální odbornosti, zejména ze zdravotnického zaměření. Ti absolvují pouze dvoutýdenní výcvik.

A pravděpodobně nejdůležitější rozhodnutí, které musíte učinit, je výběr jednotky, ve které chcete sloužit. Máte jich na výběr přes 50 po celé České republice a armáda hledá lidi na všechny pozice, od pěchoty přes mechaniky, řidiče, ženisty, tankisty, výsadkáře, až po ajťáky a speciální síly. Každý útvar s jednotkou AZ má na svém webu informace o tom, co jejich záložáci dělají, a zároveň jaké jsou případné vstupní požadavky. 

 • Některé specializované útvary požadují u svých záložáků nějakou expertní kvalifikaci (například Agentura zdravotnictví a Odbor biologické ochrany Těchonín hledá lékaře a zdravotníky, některé útvary vyžadují předchozí službu u bezpečnostních sborů, někde zase musíte mít specifickou tělesnou konstituci, apod.)
 • Někde je potřeba projít náročným výběrovým řízením (102. průzkumný prapor, 43. výsadkový pluk, 601. skupina speciálních sil). 
 • Určitě neváhejte se Vámi vybraným útvarům ozvat a zeptat se na podrobnosti. 

Je záhodno si všechna tato specifika dopředu zjistit, a co jde, splnit si ještě před podáním žádosti o zařazení k útvaru a návštěvě rekrutačního střediska (výběrová řízení např. můžete splnit i jako civilisti).

Vyberko Chrudim2
Foto: Výběrové řízení do 43. výsadkového praporu | Facebook 43.vpr

Rekruťák

Cestou na rekruťák začíná Vaše cesta armádní byrokracií :) Momentálně je nápor na rekrutační důstojníky a praporčíky poměrně velký, a proto je dobré mít na paměti několik rad a zásad:

Vždy choďte na domluvené schůzky a nikdy neměňte jakékoliv termíny. Je jich málo, a je na ně nával.

 • Vždy sebou noste veškerou dokumentaci, kterou jste v procesu kdy dostali, stejně jako všechny doklady. Vyhnete se tak tomu, že Vás zbytečně pošlou pryč, protože vám někde neřekli, že něco potřebujete.
 • V armádě máme pořekadlo "Voják se stará, voják má." Komunikujte a starejte se o to, abyste dostali to, co chcete, a aby se Vaše žádost nikde nezasekla. Když se Vám někdo má ozvat a neozve se, nebojte se připomenout.
 • Pokud nějaké rozhodnutí, například zdravotní klasifikace, nedopadne dle vašich představ, můžete využít práva na odvolání a přezkum.
 • A konečně, nic neodkládajte na poslední chvíli. Čím dřív věci začnete řešit, tím větší je šance, že se dostanete na preferovaný Kurz základní přípravy, a že pro Vás bude místo ve Vámi vybrané jednotce.

Přeju hodně zdaru!

 Autor: Adam Čech

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP