Od nového roku se obnoví polní výcvik jednotek aktivní zálohy

 22. 12. 2021      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Výcvik aktivní zálohy i profesionálů bude veden za stejných podmínek. Tedy ve skupinách s omezeným počtem osob a za definovaných hygienických opatření. Vojáci budou pravidelně testováni tak, aby se maximálně snížilo riziko přenosu nemoci COVID-19.

Na výcvik budou povoláváni ti záložníci, kteří splňují podmínku „O“ (plného očkování), nebo „N“ (prodělaná nemoc). V případě, že bude záložník s neúplným očkováním, bude povolán s tím, že bude při nástupu vyžadován „T“ (platný PCR test). Ti, kteří nesplňují požadované podmínky, nebudou na cvičení povoláni.

83333577_2957689650931466_8043048215697686528_nFoto: Od nového roku se obnoví polní výcvik jednotek aktivní zálohy | Ministerstvo obrany ČR

Polní výcvik aktivní zálohy byl pozastaven v listopadu, kdy se začala opět zhoršovat epidemiologická situace a vládní nařízení omezila hromadné aktivity. Armáda musela omezit výcvik na nezbytně nutný, vyslala vojáky opět do nemocnic, aby posílila lékařský personál. Do té doby stihlo odcvičit plánovaný praktický výcvik 80 % záložníků. Polní výcvik byl v listopadu a v prosinci nahrazen on-line studiem. 

„Výcvik aktivní zálohy je pro nás stejně důležitý jako výcvik vojáků z povolání. E-learningovým výcvikem jsme v loňském a letošním roce reagovali na hygienická opatření a pozastavení praktického výcviku. Využili jsme příležitosti alespoň k doplnění teoretických znalostí záložníků. V příštím roce budeme klást důraz především na praktický výcvik,“ uvedl generálmajor Miloslav Lafek, ředitel Sekce plánování schopností MO.

Proočkovanost profesionálních vojáků je aktuálně 88%.

Pravidelná cvičení jsou pro (nejen) vojáky v aktivní záloze velmi důležitá a jakákoliv delší absence je pak na připravenosti vojáka vidět, jak nám v minulosti potvrdil v rámci rozhovoru kpt. Mgr. Ivo Heinz, zástupce velitele 72. mpr (AZ).

Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP