Ivo Heinz: Když necvičíte rok a půl, tak se to na připravenosti vojáka projeví

 30. 06. 2021      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Po přestávce způsobené pandemií koronaviru se vracejí k normálu odkládaná cvičení Aktivních záloh (AZ). Jedna z nejstarších jednotek AZ patří k 72. mechanizovanému praporu Armády České republiky a její cvičení proběhlo od soboty 12. června do pátku 18. června v Přáslavicích a také ve Vojenském prostoru Libavá. Když se zeptáte velitele AZ kpt. Ivo Heinze na jeho celkové hodnocení výcviku, odpoví: „Byl jsem docela překvapený, že mezi těmi, co na cvičení přijeli, bylo fakt nadšení a dobrá morálka. Měli perfektní přístup. Líbila se mi i domácí příprava, protože všichni záložáci měli svoje domácí a studijní úkoly.“ Kpt. Ivo Heinze jsme se zeptali na podrobnosti nedávného cvičení i celkový současný stav bojové připravenosti Aktivních záloh po přerušení výcviku.

10525393_444719069002902_702787647816297071_oFoto: Kpt. Mgr. Ivo Heinz (vlevo), zástupce velitele 72. mpr (AZ) | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Pane kapitáne, můžete nejdřív přiblížit, jak probíhalo nedávné cvičení?

Covid bohužel promluvil do původního harmonogramu cvičení, který byl plánován v září předchozího roku. Plán byl postupně povolávat jednotlivé odbornosti. Všechna ostatní cvičení ale ze známých důvodů odpadla, proto byly povolány na toto cvičení jenom mechanizované čety – takže jen 56 lidí. Cvičení proběhlo od 12. do 18.června a na vojáky čekalo hned několik úkolů. 

Poučení na začátku střelebFoto: Poučení na začátku střeleb | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Můžete nám představit kompletní program cvičení?

Musíme si uvědomit, že před nástupem záloh na cvičení je potřeba vyřešit spoustu administrativy, zdravotní prohlídky, bezpečnost práce atp. Na tuhle úředničinu padla celá sobota. V neděli bylo tzv. „sušení zbraní“, to je manipulace se zbraní bez střelby. Nacvičují bezpečnostní stereotypy, přebíjení v různých polohách, změny poloh, ale nestřílí se. Potom následoval noční přesun. Šlo se 20 kilometrů. Vojáci měli za úkol nejen překonávat případný strach, ale zejména si uvědomit, že při přesunu v noci, i když jdou po cestách, mohou zabloudit. A jednomu družstvu ze 6 se to také téměř „povedlo“. Celé pondělí se nacvičovala taktika, střílelo se cvičnou municí. Opakoval se pohyb po bojišti, patrolování, reakce na nástřel. Na této části přípravy se projevilo i počasí. Proto byly ordinovány odpočinky v podobě spojovací přípravy. V úterý byly ostré střelby. Všechny zbraně se musely znovu nastřelit. Střelby byly dynamické s přebíjením a se změnou polohy.

Střelby z pistole
Foto: Střelby z pistole | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Vojáci stříleli z pistole, z útočné pušky, z kulometu a ti, kteří ho mají přidělený, i z RPG. Tady bylo vidět, že si ze začátku někteří nebyli jistí s manipulací. Ve středu a ve čtvrtek se nacvičovala opět taktika. Tentokrát již měli vojáci nějaký námět, tedy velitel družstva dostal úkol, cíl, trasu, kudy má projít. Během trasy došlo k napadení a družstvo na to muselo odpovídajícím způsobem reagovat, opětovat palbu, stáhnout se, podat hlášení. V noci jsme trénovali noční vidění. Zálohy si vyzkoušely maskování včetně případných rizik, kdy stačí bliknutí čelovkou nebo zapálená cigareta a takový voják je vidět na kilometr.

Vyhodnocení výsledků střelbyFoto: Vyhodnocení výsledků střelby | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Cvičilo se v extrémním počasí. Jak se to projevilo na přípravě vojáků?

Počasí se ukázalo jako hodně limitující. Leckde bylo přes 30 stupňů ve stínu. Vlastně si vojáci na vlastní kůži vyzkoušeli pobyt a pohyb v extrémních podmínkách a s tím spojené potřeby, jako je například pití. To byl také oříšek pro velitele, aby měli pitný režim pod kontrolou. I přes kontroly se však stalo, že jeden voják při cvičení zkolaboval právě proto, že nepil a porušil tak vlastně daný rozkaz. 

Vydávání úkolůFoto: Vydávání úkolů | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Měly možnost cvičit Aktivní zálohy s profesionály?

V době cvičení byl vyveden do terénu celý prapor. V prostoru kolem nás se proto profesionální vojáci pohybovali. Naše spolupráce spočívala v tom, že jsme měli k dispozici instruktory na určité činnosti. Prapor pak měl svůj samostatný výcvikový plán. K propojení záloh a praporu nedošlo, protože standardní výcvik profesionálů probíhá na mnohem vyšší úrovni, během covidu toho tolik nezameškali.

Jaká další cvičení v letošním roce ještě Aktivní zálohy čekají?

Pokud jde o naší jednotku v Přáslavicích, tak další cvičení nás čekají v červenci. A to velitelská příprava, kde se zaměříme na dovednosti velitelů, aby dokázali vést střeleckou a taktickou přípravu a zvládnutí rozhodovacího procesu velitele. Pak ještě bude štábní nácvik, kde budou AZ zařazení na štábu praporu. Další cvičení bude v září, tam bude celá rota. Měli bychom se zaměřit na tzv. „černou taktiku“, tedy boj v zastavěných oblastech. Mechanizované čety budou cvičit, ženisté jim s tím budou pomáhat a ostatní odbornosti budou zdokonalovat svoje schopnosti. Minometná četa s minometnou baterií, spojaři se spojovací četou, průzkum s průzkumnou četou. V prosinci by pak měl být další štábní nácvik, kdy se bude plánovat další rok.

Snímek z nočního vidění
Foto: Snímek z nočního vidění | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

Co ostatní jednotky Aktivní zálohy?

Všechny jednotky Aktivních záloh by měly v průběhu tohoto období až do konce září cvičit. Minimálně jedenkrát. V září proběhne velké cvičení „Odolné Česko“, jehož parametry se dolaďují. Toto cvičení bude mít několik etap a bude společné pro profesionální vojáky i vojáky v Aktivní záloze.

Jak moc se podle Vás pandemie koronaviru projevila na schopnostech a připravenosti vojáků v Aktivní záloze?

Museli jsme se vším začít od začátku. Pokud je voják v záloze čtvrtým nebo pátým rokem, tak ví, co má dělat se zbraní, chvilku si s ní zacvičí a ví, co má dělat. Samozřejmě ve střelbě už se to projevilo, bylo potřeba zbraně znovu „nastřelit“. Bylo potřeba si všechno znovu projít a osvěžit. Tohle žádná teoretická příprava nenahradí. V okamžiku, kdy si v rámci e-learningu poslechnete např. přednášku o tradicích československých legií, je to výborné, ale v pohybu po bojišti vám to nepomůže. Ale jak jsem uvedl v úvodu našeho rozhovoru, záložáci mě příjemně překvapili svým nasazením, morálkou a nadšeným přístupem. To se pak dá vše rychleji dohnat. 

Závěrečná fotkaFoto: Závěrečná skupinová fotografie | Aktivní zálohy 72. mechanizovaného praporu / Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP