Se správnými lidmi půjdeme třeba do pekla, říkají vojáci aktivní zálohy z Mnohonárodního bojového úkolového uskupení Slovensko

 05. 01. 2024      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Mnohonárodní bojové uskupení Slovensko (MN BG SVK), které vzniklo na jaře 2022 jako součást snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině, má ve své sestavě doposud největší počet vojáků aktivní zálohy v historii Armády České republiky. Zeptali jsme se proto tiskového a informačního důstojníka kontingentu kpt. Martina Vaňourka, jak se vojáci aktivní zálohy v rámci aktuální 3. rotace MN BG SVK uplatnili. 

Foto: MN BG SVK vzniklo na jaře 2022 jako součást snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině | MN BG SVK
Foto: MN BG SVK vzniklo na jaře 2022 jako součást snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině | MN BG SVK

Na jakých konkrétních pozicích a jak se uplatnili vojáci aktivní zálohy na štábu MN BG SVK?

Pokud jde o štáb, tak v podřízenosti náčelníka štábu MN BG SVK byl zařazen voják v aktivní záloze, který je v mírovém životě zařazen na funkci zástupce velitele mechanizovaného praporu a dále vykonává funkci „poradce ministryně obrany v otázkách týkajících se aktivní zálohy“. Spolupráce s ním byla opravdu přínosná, výše uvedený byl zařazen na pozici výcvikového důstojníka, kde se aktivně podílel na plánování, provedení, koordinaci a vyhodnocení certifikačního cvičení STRONG COHESION 2023. U příslušníků aktivní zálohy je často vidět nadšení pro práci, lásku k armádě a proaktivnost, nicméně je často patrné, že procesy, které mají profesionální vojáci zautomatizované, jsou pro aktivní zálohy částečně „cizí“. Není to v žádném případě špatně, ani kritika, ale všechno chce trénink, tak jako ve všech oblastech života.

Foto: Vojáci aktivní zálohy sloužící na štábu mnohonárodního praporu se zapojili do dárcovství krve | MN BG SVK
Foto: Vojáci aktivní zálohy sloužící na štábu mnohonárodního praporu se zapojili do dárcovství krve | MN BG SVK

Byly vojáky aktivní zálohy obsazeny i další pozice ve štábu MN BG SVK?

Vůbec poprvé došlo k zařazení i do prvku National Support Element (NSE). Co se týče předpokladů pro tuto pozici, měl by mít člen aktivní zálohy všeobecný přehled o logistice v armádě, popř. znát jednotlivé principy  jejího fungování. To znamená znát procesy pořizování materiálu a služeb, umět se orientovat v této problematice, aktivně pracovat na PC minimálně v rozsahu MS Office a ovládat anglický jazyk z důvodu komunikace s mezinárodními prvky. Vybraný nadporučík se skutečně osvědčil, jelikož splňoval všechny uvedené požadavky. Byl ochoten naslouchat a učit se novým věcem. Nějakou dobu mu trvalo, než pochopil jednotlivé procesy pořizování majetku a služeb v zahraniční operaci, ale dá se říct, že  fungoval plnohodnotně jako ostatní členové prvku NSE. 

Foto: Část příslušníků aktivní zálohy v rámci MN BG SVK byla zařazena u velitelské roty | MN BG SVK
Foto: Část příslušníků aktivní zálohy v rámci MN BG SVK byla zařazena u velitelské roty | MN BG SVK

Takže má smysl do budoucna nabízet pozice dalším vojákům aktivní zálohy na NSE?

Rozhodně, ale v případě začleňování vojáků aktivní zálohy do struktury prvku NSE je nutné jednotlivé osoby skutečně pečlivě vybírat. Jak již bylo řečeno, mělo by se jednat o záložáky se základní znalostí a povědomím o fungování logistiky v armádě. Bezesporu zařazení na NSE je vhodné zejména pro příslušníky aktivní zálohy, kteří jsou služebně zařazeni na útvarech logistiky. Po dobu přípravy do mise a působení v misi je dobré jim zřídit účty ŠIS (štábní informační systém, pozn. redakce) a ISL (informační systém pro logistiku, pozn. redakce), aby uměli plnohodnotně ovládat a pracovat v jednotlivých systémech. Pouze v případě splnění všech těchto kritérií má smysl začleňovat aktivní zálohy v určité míře do struktury prvku NSE. 

Jak se dařilo vojákům aktivní zálohy u mechanizované roty?

Za celé operační nasazení prošlo službou u mechanizované roty pět příslušníků aktivní zálohy, kteří byli zařazeni na funkci střelců. Byli zde jedinci velmi iniciativní a snaživí. Jistá míra nedostatků v taktice se dala očekávat, jelikož ji v porovnání s profesionálními vojáky nedělají tak často. Obecně lze konstatovat, že operační nasazení u bojových jednotek lze doporučit o délce šesti měsíců, protože po prvních třech měsících je kolektiv již dostatečně stmelen a připraven na certifikační cvičení, které přichází v polovině operačního nasazení, tedy paradoxně v době, kdy dochází k rotaci aktivní zálohy, která je vyslána na tři měsíce. Příchod nové rotace vojáků aktivní zálohy před samotnou certifikací už není tak snadný. Nový voják se nestihne dostatečně secvičit s týmem a už by ani nemusel tak snadno zapadnout do kolektivu. 

Foto: Vojáci aktivní zálohy cvičili s vozidly BVP-2 | MN BG SVK
Foto: Vojáci aktivní zálohy cvičili s vozidly BVP-2 | MN BG SVK

A co ostatní roty mnohonárodního praporu?

Pokud jde o tříměsíční délku operačního nasazení vojáků v aktivní záloze, pak je tato doba u roty logistiky nebo velitelské roty (mimo průzkumné čety) optimální. Zde si službou prošlo sedm příslušníků aktivní zálohy.  

Působili v rámci kontingentu příslušníci aktivní zálohy také na pozicích lékařů?

Ano, v průběhu mise se ve dvou tříměsíčních cyklech vystřídali dva lékaři, kteří jsou skutečně příslušníky aktivní zálohy. V obou případech se v našem kontingentu lékař aktivní zálohy výborně osvědčil. Obecně se považuje působení aktivní zálohy jako velmi vhodné a v oblasti  zdravotnictví je  v podstatě  naprostou nutností. Pokud bych měl být konkrétnější a více popsat požadavky, pak lékař ROLE 1 by měl mít minimálně kmenovou zkoušku z klinického oboru (VPL, interna, chirurgie či anesteziologie), pokud je v týmu přítomen další lékař s atestací. Jinak musí mít atestaci. Výhodou jsou zkušenosti získané z ordinace a dalších činností praktického lékaře a práce se zavedeným informačním systémem PC doktor. Začleňování aktivní zálohy do ROLE 1 je i v budoucnu žádoucí a proběhne i v  další rotaci, která nás bude střídat v lednu příštího roku.

V nedávném rozhovoru pro CZ DEFENCE jste uvedl, že v kontingentu je i voják aktivní zálohy z Velitelství informačních a kybernetických sil. Jaké on našel uplatnění?

Tento voják aktivní zálohy se zavázal ke službě na celých šest měsíců, takže měl dostatek času se bez větších obtíží začlenit do týmu a byl vnímán jako jasný přínos pro jednotku. V průběhu nasazení probíhalo v rámci jednotky mezi ním a vojáky z povolání vzájemné obohacování o zkušenosti a znalosti. Byla také patrná určitá rivalita, která však neměla na fungování jednotky znatelný negativní dopad. Naopak soupeřivost  ve zdravé míře je vítaným prostředkem v rámci celkové motivace. V neposlední řadě byla neocenitelnou výhodou jeho jazyková vybavenost v podobě perfektní znalosti angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. Konkrétně angličtinu a němčinu daný voják v aktivní záloze bohatě uplatnil při komunikaci se spojeneckými jednotkami v rámci celé řady cvičení. 

Co si jednotliví vojáci v aktivní záloze ze zahraniční operace odnášejí?

Tak na prvním místě jsou to nové zkušenosti, a nejeden z nich přiznává splnění životního snu. V neposlední se jedná o zkoušku, jaké to je být vojákem na plný úvazek a zjištění, jak to v armádě funguje. Někteří získají vojenský řidičský průkaz. Záložáci pak často získají také nová přátelství. 

Co považovali vojáci v AZ v rámci své služby v MN BG SVK za nejsložitější?

Především to bylo proniknutí do systému fungování armády, který se od toho civilního světa liší v mnoha  směrech. Jednotlivé procesní kroky nemají zcela, jak se říká, v krvi, jak však konstatovali, chtějí být přínosem, nikoliv překážkou a bylo tak na každém z nich, jak se s touto situací vyrovná a začne působit na novém místě v zahraniční operaci. 

Zopakovali by si vojáci aktivní zálohy službu v zahraniční operaci poté, co získali zkušenost v rámci MN BG SVK? 

V naprosté většině se shodují, že ano, avšak rádi by po získaných zkušenostech zde na Slovensku zkusili nasazení i v jiných zemích. V neposlední řadě doporučují, aby se do zahraničních operací hlásili i další jejich kolegové, kteří mají ze svého služebního místa, na kterém jsou zařazeni, patřičné zkušenosti a odborné znalosti. Měli by mít odslouženo alespoň tři roky.  

Co přinese vojákům z povolání a AČR jako takové služba vojáků v aktivní záloze v zahraničních operacích?

Doposud nebyla možnost vyslání příslušníků aktivní zálohy do zahraničních operací v takovém rozsahu, jako to umožňuje mise na Slovensku. Právě proto se řada z nich  přihlásila, aby získala představu a zkušenost, co operační nasazení v zahraničí přináší. Motivace k nasazení aktivní zálohy je ve své podstatě oboustranná, jak ze strany vojáků aktivní zálohy, tak armády. Tato příležitost ukáže, do jaké míry je aktivní záloha využitelná v zahraničních operacích, jaké to má klady a zápory, a to nejen pro samotné vojáky aktivní zálohy, ale hlavně pro armádu. Rozsáhlejší nasazení aktivní zálohy ukázalo i na nedostatky, které se budou muset legislativně upravit. To je ale přirozený vývoj.

Foto: Ve výcviku nebyl rozdíl mezi profesionály a záložáky | MN BG SVK
Foto: Ve výcviku nebyl rozdíl mezi profesionály a záložáky | MN BG SVK

Jak hodnotí profesionální vojáci, kteří přímo s vojáky aktivní zálohy spolupracovali v rámci zahraniční operace, jejich celkovou připravenost a úroveň?

Hodnocení jsou velmi rozdílná a budou předmětem služebního hodnocení každého z nich. Říká se, že mezi profesionálními vojáky a aktivní zálohou u nás v republice panuje jistá rivalita. Mnohdy jsou vojáci aktivní zálohy médii prezentováni jako dokonale vycvičení a připravení vojáci, ale skutečnost je úplně jiná. Tady jasně hovoří časové možnosti výcviku profesionálního vojáka a vojáka v aktivní záloze. Největší výhodu vojáků v aktivní záloze lze shledat v jejich motivaci, odhodlání plnit stanovené úkoly a snaze učit se novým věcem. Bezesporu se ukázalo, že jsou pozice, na kterých jsou vojáci v AZ na stejné úrovni jako profesionální vojáci, ale též se ukázalo, že na řadě míst měli určité nedostatky. Ostatně i toto je záměrem mise – prověřit si klady a zápory v otázce připravenosti záložáků na všech stupních, na kterých byli nasazeni, řešit zjištěné nedostatky a posunout se tak dál. 

Mohli vojáci v aktivní záloze nějakým způsobem získat příslušné zkušenosti již před přípravou na zahraniční operaci?

Příprava do zahraniční operace trvá zpravidla šest měsíců, kde si vojáci osvojí nově nabyté znalosti a postupy. S ohledem na časové možnosti vojáků aktivní zálohy je toho času o něco méně. V neposlední řadě jsou pak připravené jednotky hodnoceny v rámci závěrečného výcviku před vysláním do zahraniční operace. Navíc řada z nich se ještě připravovala individuálně s cílem nezklamat. 

Jsou, či budou vojáci v aktivní záloze v rámci MN BG SVK nasazováni jako samostatné celky, nebo budou vždy integrovaní (např. v družstvech) mezi vojáky z povolání?

Se zapojením záloh do zahraničních misí se i nadále počítá, ale armáda musí vycházet z toho, kolik záložáků je ochotno se do mise zapojit, projít předepsanou přípravou a v neposlední řadě získat podporu v rodině a u svého zaměstnavatele. Toto je otázka dalšího vývoje a hledání správné cesty v rámci optimálního nasazování a využívání vojáků aktivní zálohy. 

Jaká jsou největší úskalí služby vojáků aktivní zálohy na zahraničních operacích?

Pokud pomineme požadavky na odbornou připravenost vojáků v aktivní záloze, pak jde zpravidla o získání podpory od svého zaměstnavatele, který musí pečlivě zvážit, zda si uvolněním svého zaměstnance nenaruší chod své firmy. V neposlední řadě je to pak i podpora rodiny, ale to je stejné jako u vojáků z povolání. Příslušníci aktivní zálohy zatím nemají takové benefity za zahraničních operacích jako vojáci z povolání. Chybí například pět dní služebního volna po nasazení trvajícího déle než devadesát dní či nemožnost čerpání dovolené. To jsou všechno zjištění, které bude potřeba vyřešit, aby se systém budování záloh podařilo ještě více rozběhnout. 

Jaké jsou pro vojáky v AZ sloužících na zahraničních operacích benefity?

Benefitem je například veliká příležitost pro sportování, kterému se mohou věnovat ve svém volném čase. Může se např. jednat o kondiční běh, posilování nebo plavání. V neposlední řadě je velkým benefitem finanční ohodnocení, které může být pro vojáky aktivní zálohy velmi motivující. Každý voják v aktivní záloze, stejně jako jeho kolega profesionál, mimo služného dostává vyplacen zahraniční příplatek, který je měsíčně několik desítek tisíc korun, v závislosti na hodnosti hodnosti. 

Hlásí se na zahraniční operace pouze vojáci v aktivní záloze, kteří slouží u bojových útvarů nebo se mohou přihlásit i záložáci z jednotek u KVV?

Doposud se nám do misí hlásí vojáci aktivní zálohy zařazení v útvarech pozemních sil, jako je 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda. Dále se zapojili vojáci aktivní zálohy z Agentury vojenského zdravotnictví a Velitelství informačních a kybernetických sil. Je to dáno především tím, že tyto zahraniční operace staví bojové útvary, které po personální stránce tuto možnost nabízejí primárně ve svých jednotkách. To ale neznamená, že se nemůže přihlásit voják aktivní zálohy z jednotek Velitelství teritoriálních sil, pěších rot, které jsou primárně určeny k plnění úkolů zajišťování obrany a ochrany území krajů a vnitřní bezpečnosti České republiky. Pokud bude pro zájemce nalezeno vhodné místo odpovídající jeho vojenské odbornosti a vzdělání, pak mohou požádat ředitele konkrétního Krajského vojenského velitelství, kde je voják aktivní zálohy zařazen, o souhlas s vysláním do zahraniční operace. 

Foto: Základ vojáků aktivní zálohy v MN BG SVK tvořili příslušníci mechanizované roty AZ z Bučovic | MN BG SVK
Foto: Základ vojáků aktivní zálohy v MN BG SVK tvořili příslušníci mechanizované roty AZ z Bučovic | MN BG SVK

V lednu dojde k další rotaci, kdy operační úkol převezme 4. ÚU AČR. Jaký počet vojáků aktivní zálohy bude nasazen?

Jádro mnohonárodního praporu je stavěno na bázi 71. mechanizovaného praporu z Hranic, který má ve své struktuře mechanizovanou rotu aktivní zálohy. Do mise se nyní připravuje jedenáct vojáků aktivní zálohy z této jednotky, kteří budou zařazeni na podřízených rotách. Dále tuto skupinu vojáků aktivní zálohy doplní dalších jedenáct příslušníků aktivní zálohy z jiných útvarů. Konkrétně se jedná o sedm vojáků z tankové roty aktivní zálohy 73. tankového praporu z Přáslavic, jednoho vojáka z mechanizované roty aktivní zálohy 74. mechanizovaného praporu z Bučovic a jednoho vojáka z mechanizované roty aktivní zálohy 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Dále jde o dva specialisty, jednoho ze Skupiny kybernetických a informačních sil a druhého z Agentury vojenského zdravotnictví, kteří budou zařazeni na velitelství Mnohonárodního praporu. Celkem se připravuje do následujícího 4. ÚU AČR dvaadvacet příslušníků aktivní zálohy.            

Foto: kpt. Martin Vaňourek, tiskový a informační důstojník MN BG SVK | MN BG SVK
Foto: kpt. Martin Vaňourek, tiskový a informační důstojník MN BG SVK | MN BG SVK

Na závěr poslední otázka. Zazněla ze strany vojáků aktivní zálohy nějaká slova, která vám utkvěla v paměti?

Jistě. Se správnými lidmi půjdeme třeba do pekla…

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP