Protipovodňové zábrany tentokrát vojáci AZ stavěli v Dubči

 10. 10. 2021      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Koncem září pořádá Magistrát hl. m. Prahy již pravidelně na březích Vltavy cvičení výstavby protipovodňových zábran. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji pandemie Covid-19 se tentokrát toto cvičení nekonalo v blízkosti řeky, ale na cvičném polygonu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. 

Cvičení „Voda 2021“ mělo letos dvě fáze, kdy 1. října prováděly výstavbu protipovodňových zábran vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů a 2. října pokračovala jednotka vojáků aktivní zálohy Armády ČR. Celkově se cvičení zúčastnilo 130 osob. 

4) instalace stahovacích tyčí, autor kpt. Sofie HalíkováFoto: Instalace stahovacích tyčí | kpt. Sofie Halíková

V pátek od sedmi hodin ráno až do dvaceti hodin měla jednotka sboru dobrovolných hasičů postavit protipovodňové hrazení ve tvaru bazénu o obvodu 70 metrů a prověřit jeho těsnost. Vodu do tohoto bazénu napustili pomocí hadic z nedalekého Lítožnického rybníka, čímž si procvičili i dálkovou dopravu vody na vzdálenost téměř 1 kilometru. 
Po splnění úkolu odčerpali vodu zpět do rybníka a provedli demontáž protipovodňového hrazení. Na průběh výstavby se přijel podívat i primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib v doprovodu ředitelky odboru bezpečnosti JUDr. Markéty Štalmachové.

6) zkouška těsnosti z plošiny, autor kpt. Sofie HalíkováFoto: Zkouška těsnosti | kpt. Sofie Halíková

V sobotu ráno v devět hodin dorazilo na místo šestnáct vojáků aktivní zálohy (AZ) pěší roty při Krajském vojenském velitelství hl. m. Praha pod vedením řídícího cvičení za Armádu ČR majora Ing. Petra Valtery a velitele pěší roty kapitána Ing. Petra Hamanna. 

„Při tomto cvičení chceme obnovit schopnost jednotky ve výstavbě protipovodňových zábran.  Velitelský sbor zdokonalit v řízení činnosti a organizaci práce na přiděleném úseku výstavby, u vojáků AZ zlepšit orientaci v dokumentaci i uložení prvků v kontejnerech,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha plukovník gšt. Ing. Marián Margai.

14) vojáci AZ při práci,  autor mjr. Petr ValteraFoto: Vojáci AZ při práci | mjr. Petr Valtera

Před zahájením samotné výstavby absolvovali vojáci AZ školení BOZP, poučení o poskytnutí první pomoci a dostali nezbytné ochranné pomůcky jako rukavice a přilby. Po otevření prvního kontejneru s díly na výstavbu protipovodňového hrazení si nejprve museli pečlivě prostudovat technický plánek. 

Každý kontejner nese informaci jaký úsek je v něm uložen a kolik kontejnerů je na tento daný úsek výstavby potřeba. Všechny díly jsou v kontejneru popsány a barevně označeny. Za odborného dozoru zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy během tří hodin postavili vojáci AZ plánovanou protipovodňovou zábranu.

15) vojáci AZ připevňují slupici,  autor mjr. Petr Valtera
Foto: Vojáci AZ připevňují slupici | mjr. Petr Valtera

Po splnění úkolu vojáci AZ demontovali zábrany a uložili je na určené místo. Pracovníci Správy služeb hl. m. Prahy budou muset použité díly nejprve očistit, ošetřit a zkontrolovat, případně vyměnit pryžové těsnění. Teprve pak se mohou jednotlivé komponenty uložit zpět na své místo do kontejneru, aby byly připraveny k dalšímu použití. 

V dubečském areálu je uskladněno 130 kontejnerů s mobilními prvky protipovodňové ochrany, které zajistí 7 z celkových 20-ti kilometrů protipovodňových opatření v Praze. Jak mi ukázala vedoucí oddělení mimořádných událostí Ing. Denisa Kroužková, každý kontejner je označený číslem a názvem úseku kam patří.

18) vojáci AZ pokládají hradidla,  autor mjr. Petr Valtera
Foto: Vojáci AZ pokládají hradidla | mjr. Petr Valtera

Po předchozích zkušenostech s povodněmi je pokrytá téměř celá Praha, ať už to jsou pevné zábrany, přírodní valy nebo tyto mobilní protipovodňové zábrany. Kromě kontejnerů je zde připravena i potřebná manipulační technika (vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny, atd.) pro vykládání materiálu z kontejneru, ale i technika (jeřáby a nákladní vozidla) pro nakládání kontejnerů na přepravníky.

Podle slov Ing. Denisy Kroužkové odvedli v sobotu vojáci AZ výbornou práci. Všichni si je moc chválili, protože byli šikovní a velmi pečliví. Na závěr tak můžeme říct, že při cvičení „Voda 2021“ nám složky IZS opět ukázaly, jak skvěle umí spolupracovat. A také, že vojáci AZ jsou vždy připraveni jim pomoci. Přesto je důležité opakovaně procvičovat zásahy při krizových situacích, aby rychlost a efektivita zásahu byla co nejlepší a předešlo se tak zbytečným ztrátám na majetku a životech.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP