CPSS - česká speciální bojová jednotka určená pro vedení informačních a psychologických operací

 07. 01. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Centrum podpory speciálních sil (CPSS) je bojová jednotka v přímé podřízenosti Ředitelství speciálních sil. Jednotka zahájila svou činnost dne 1. 7. 2016 a posádkovým městem je Olomouc. Hlavními úkoly této jednotky je vedení informačních a psychologických operací a poskytování bojové podpory operátorům 601. skss v rámci Úkolových uskupení speciálních sil. V případě bojové podpory se jedná o široké spektrum palebné i další taktické podpory zasazených prvků Speciálních sil při různých taktických činnostech se zaměřením na ofenzivní činnost.

ngs-cpss_05
Foto: Vojáci bojového prvku Centra podpory speciálních sil při výcviku | army.cz

Účelem jednotky je zajistit pro 601.skss bojovou podporu, a to například formou zajištění vnějšího kordonu, palebné podpory, zajištění konvoje při infiltraci nebo exfiltraci, nebo v případě potřeby poskytnutí QRF.
Jako takový je tedy CPSS strukturováno, vybavováno, a jeho příslušníci vybíráni a cvičeni s cílem dosáhnout optimálních výsledků při společném plnění bojových úkolů s 601.skss.

Centrum podpory speciálních sil je přímo podřízeno Ředitelství speciálních sil MO, které také odpovídá za jeho výstavbu. Naplňování útvaru silami a prostředky je postupné a má podobu dlouhodobějšího charakteru. CPSS, s místem dislokace v posádce Olomouc, svým vznikem zabezpečí rozšíření schopností a kapacit speciálních sil (SpecS) a AČR.

ngs-cpss_07
Foto: Vojáci bojového prvku Centra podpory speciálních sil při výcviku | army.cz

Speciální síly jsou samostatný druh sil, který poskytuje České republice vysoce flexibilní a efektivní strategický nástroj v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti. Jsou tvořeny Ředitelstvím speciálních sil (ŘeSpecS), které zabezpečuje velení a řízení a jeho podřízenými útvary. Jsou schopny provádět celé spektrum speciálních operací: speciální průzkum, ofenzivní činnost, podporu a vliv ve všech geografických a klimatických podmínkách

Součástí speciálních sil AČR je Ředitelství speciálních sil (ŘeSpecS) a 601. skupina speciálních sil (601.skss). Nově je v přímé podřízenosti ŘeSpecS zřízena jednotka Centrum podpory speciálních sil (CPSS). Pro zvýšení mobility a podpory speciálních operací vyčleňují vzdušné síly vrtulníkovou jednotku, tzv. Letecký odřad speciálních operací (LOSO).

30729673_2105252526462141_9208935522196520960_o
Foto: Vojáci bojového prvku Centra podpory speciálních sil při výcviku | FB CPSS

Výběrové řízení do CPSS

V prvních kolech výběrových řízení dochází k selekci příslušníků pro zařazení do bojové části CPSS. Bojová část se  skládá z několika čet lehké pěchoty a čety palebné podpory. Působnost příslušníků uvedených čet je postavena na uplatňování úkolů přímé bojové, nebo palebné podpory při plnění úkolů spojených s podporou speciálních operací.

Video: Centrum podpory speciálních sil (CPSS) / YouTube

U příslušníků, kteří uspějí ve výběrových řízeních se očekává, že budou ve velmi krátké době zařazeni do přípravy k operačnímu nasazení společně s příslušníky 601.skss.

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP