Fórum a výstava Future Forces 2024

 21. 10. 2020      kategorie: Fórum a výstava FFF 2024
Přidat na Seznam.cz

15. ročník mezinárodního fóra a výstavy obranných a bezpečnostních technologií Future Forces proběhne ve dnech 16. - 18. října 2024 na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

FFF2024_CZ

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů ozbrojených a bezpečnostních sborů, státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj spolupráce v rámci NATO, EU a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Program zahrnuje mezinárodní výstavu, konference, workshopy, panelové diskuse, bilaterální jednání i oficiální zasedání odborných pracovních skupin NATO, jejichž členové se aktivně zapojují do programu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

Ve třech výstavních halách představí své produkty a služby přes 200 vystavovatelů. Prezentovány budou nejnovější simulační a výcvikové technologie, letecká i pozemní technika, bezpilotní, bezosádkové a autonomní prostředky, ruční i těžké zbraně, osobní ochranné vybavení a taktická výstroj, komunikační prostředky, řešení kybernetické ochrany, prostředky pro speciální jednotky a mnoho dalšího. Armáda ČR, Policie, Hasičský záchranný sbor a Vězeňská služba v rámci svých expozic představí nejnovější zavedenou výzbroj, výstroj a vybavení. 

Součástí interaktivního programu budou prezentace a živé ukázky vystavovatelů, cvičná střelnice UTM, či Live Hacking Zóna.

ODBORNÉ PANELY

Odborné panely, konference a workshopy se budou věnovat například kybernetické obraně a bezpečnosti, ochraně kritické infrastruktury, vnitřní bezpečnosti a odolnosti státu, využívání umělé inteligence, komunikačním systémům a systémům velení a řízení (C5ISTAR), disruptivním technologiím a inovacím, výcviku pilotů, rozvoji pozemních sil, rozvoji vzdušných sil, vojenskému a krizovému zdravotnictví, CBRN, či modelování a simulacím pro autonomní systémy.

PRACOVNÍ SKUPINY NATO

Součástí programu FFF jsou rovněž oficiální zasedání pracovních skupin NATO, jejichž členové se aktivně účastní výstavy i odborných panelů. Zaměření pracovních skupin koresponduje s tematikou FFF. Především se jedná o oblast vybavení, výstroje a výzbroje sesednutých vojsk, vojenské zdravotnictví, CBRN či neletální prostředky. Účastníci a vystavovatelé mají jedinečnou možnost získat informace o aktuálních a budoucích potřebách aliančních ozbrojených sil, jakožto i prezentovat nabízené či vyvíjené technologie členům pracovních skupin, kteří stanovují takticko-technické požadavky na zaváděné prostředky a technologie.

NETWORKING

Projektu FFF se tradičně účastní čelní představitelé vlády a Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy, mezinárodních organizací, ozbrojených a bezpečnostních sborů, vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Zahraniční účastníci a oficiální delegáti přijíždí z více než 60 zemí světa.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FFF 2024

 • Future Forces Exhibition
 • Oficiální zasedání pracovních skupin NATO
 • Future Forces Conference
 • Future Air Force Panel
 • Future Land Forces Panel
 • Future of Cyber Conference & Live Hacking Zóna
 • CBRN & Medical Conference
 • Homeland Security Conference
 •  Dismounted Soldier Systems Panel
 • Disruptive Technologies & Defence Innovation Panel
 • Defence Interests in Space Panel
 • C4ISTAR Panel
 • NATO M&S COE MESAS '24 - Modelling & Simulation for Autonomous Systems Conference

OHLÉDNUTÍ ZA FFF 2022

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP