Galvion získal významnou smlouvu NSPA na dodávání balistických bojových přileb NATO

 29. 06. 2024      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Společnost Galvion na trhu existuje teprve 5 let, avšak navazuje na dobře známou značku Revision Military s více než dvaadvacetiletou historií. Galvion vyvíjí především špičkové sofistikované přilby, včetně různého příslušenství, které byly dodány do armád a dalších složek ozbrojených sil Velké Británie, Nizozemska, Dánska, Norska, Finska, Švédska, Německa, Polska, Kanady či USA. O společnosti Galvion, jejím portfoliu produktů a zákaznících jsme hovořili se Senior viceprezidentem Tactical Head Solutions Richardem Coomberem.

Foto: Galvion získal významnou smlouvu NSPA na dodávání balistických bojových přileb NATO | Galvion
Foto: Galvion získal významnou smlouvu NSPA na dodávání balistických bojových přileb NATO | Galvion

Můžete nám blíže představit historii vzniku společnosti Galvion?

V roce 2002 byla založena firma Revision Military, kdy základem jejího portfolia byly ochranné brýle. V průběhu let jsme významně rozšířili své zaměření o systémy pro ochranu hlavy, power & data management a integrované systémy. V roce 2019 jsme pak učinili strategické rozhodnutí, prodali divizi ochranných brýlí Revison s tím, že zbývající divize budou pokračovat pod novým názvem Galvion. Posláním Galvionu je poskytování řešení, která zvyšují celkovou agilitu a schopnost přežití moderního vojenského a taktického operátora. Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme moderní systémy ochrany hlavy a řešení správy napájení a dat, která poskytují rychlejší, lehčí a chytřejší konektivitu vojáků než kdykoli předtím.

Čím se Galvion odlišuje od ostatních výrobců přileb?

Galvion bude vždy poskytovat absolutně nejlepší řešení pro své zákazníky, což vyžaduje skutečné pochopení požadavků našich stávajících i potenciálních budoucích zákazníků. Posledních 15 let evoluce přileb přinesla výrazná zlepšení ochrany, a to jak prostřednictvím lehčích materiálů, příslušenství určených k ochraně obličeje či rozšířené úrovně ochrany před různými hrozbami. V příštích 10 letech pak očekáváme exponenciální rozvoj v oblasti integrované správy napájení, správy dat a pokročilé analýzy dat, které budou součástí systémů přileb. 

Věříme, že přilba musí být mimo jiné i platformou pro integraci různých datových systémů. Proto se, stejně jako na zdokonalení designu, pohodlí a ochrany samotné přilby, soustředíme také na vývoj a integraci technologií, které zvyšují schopnost přežití vojáka.

Náš přilbový systém musí bez ohledu na materiál a design, nabízet svým uživatelům optimální pohodlí při současném splnění požadavků na ochranu, což je rozhodující pro zajištění maximální efektivity vojáka. Musí také nabízet optimální základ pro přidání příslušenství a integraci dalšího vybavení.

Galvion proto investoval miliony dolarů do vybudování nejmodernější laboratoře Warfighter Lab, která disponuje pokročilými možnostmi sledování lidského výkonu a efektivity.

U armády často probíhá vývoj nových produktů tradiční metodou pokus-omyl. Jedná se o koncept prototypu, kdy se produkt předá uživatelům, ti s ním běhají a testují ho a následně shromáždí nějakou zpětnou vazbu. Obvykle je reakce na produkt velmi subjektivní a nepříliš vědecká. 

Naše laboratoř Warfighter Lab je navržena tak, aby získávala vědecké výsledky, které můžeme porovnávat, analyzovat a použít na základě skutečného výkonu při používání, na rozdíl od tvrzení vojáků „co bylo lepší“, „co bylo pohodlné“ nebo "co bylo nestabilní."

Subjektivní zpětnou vazbu tak můžeme porovnat s daty a následně říci: váš pocit týkající se nestability vidíme i na základě svých dat, která nám zároveň ukazují, proč tomu tak je. Poté mohou naše týmy produktových inženýrů a expertů zavést smysluplnou změnu, která ve finále pomůže vojákům na bojišti. 

Poznatky, které nám tato unikátní laboratoř poskytuje, jsou v oboru jedinečné a neocenitelné, protože přilby se neustále vyvíjejí – od původně čistě pasivní ochrany k aktivním integrovaným systémům.

Kdo vše patří mezi zákazníky společnosti Galvion?

Jsme globální společnost a dodali jsme již více než 1,8 milionu přileb, i pro nejnáročnější vojenské jednotky světa. Jsme velmi hrdí na to, že dodáváme velké objemy našich systémů přileb do spřátelených zemí, jako je Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Německo, Polsko, Kanada či Spojené státy. Naše přilby byly navíc vybrány týmy speciálních vojenských a policejních jednotek po celém světě.

Foto: Přilby byly mimo jiné vybrány také týmy speciálních vojenských a policejních jednotek po celém světě | Galvion
Foto: Přilby byly mimo jiné vybrány také týmy speciálních vojenských a policejních jednotek po celém světě | Galvion

Koncem roku 2022 jste získali rámcovou smlouvu Agentury pro podporu a zásobování NATO (NSPA). Můžete nám tento akt více přiblížit?

Rámcová smlouva se týká naší vlajkové lodi Batlskin Caiman®, což je balistická přilba s příslušenstvím a byla nám udělena po rozsáhlých uživatelských zkouškách provedených vedoucí zemí, Norskem a pod dohledem NSPA. Smlouva nabízí zjednodušený způsob zadávání zakázek pro jakoukoli zemi NATO, která si přeje nákup prostřednictvím NSPA, a dosud si tento proces vybralo Norsko, Finsko, Švédsko a Polsko.

Foto: Přilba Caiman v konfiguraci pro NSPA | Galvion
Foto: Přilba Caiman® v konfiguraci pro NSPA | Galvion

Systém Batlskin Caiman® se dodává v pěti velikostech a je vybaven nejnovějším upínacím systémem a výstelkou APEX™, který je intuitivně nastavitelný a umožňuje individuální přizpůsobení potřebám uživatele. Je to platforma, která kombinuje ochranu, rozšiřitelnost o další doplňky a celkově nižší hmotnost (i s příslušenstvím systém váží pouze asi 1 kg). Přilba Caiman® je přizpůsobitelná pro vysoce dynamické operace, s možným příslušenstvím pro konkrétní mise (hledí, chránič čelisti, potahy na přilbu apod.), a stále se rozšiřujícím seznamem různých komponent, které jsou dostupné prostřednictvím rámcové smlouvy.

Zmínil jste příslušenství. O co přesně se jedná?

Platforma Caiman® byla od začátku specificky navržena tak, aby zahrnovala různé příslušenství a komponenty, které rozšiřují možnosti systému. Zavázali jsme se podporovat naše uživatele tím, že jim poskytneme tu nejkomplexnější platformu přileb. V této souvislosti jsme nedávno oznámili náš program Batlchk™, jehož prostřednictvím spolupracujeme s vybranými respektovanými průmyslovými partnery na navrhování či výrobě pasivního a aktivního příslušenství, které lze integrovat do naší platformy Caiman®, samozřejmě se zachováním klíčových vlastností systému, co nejnižší hmotnosti, vyvážení, eliminace nebezpečí zachycení helmy o větve atd. a ochrany životního prostředí. 

Mezi pasivní komponenty, které v současné době nabízíme, patří například brašny na vybavení, výstelky do chladného počasí, držáky NVG, dýchací masky a speciálně přizpůsobené potahy na přilby s inteligentním vedením kabelů. 

Aktivní komponenty, které fungují jako jednotlivé položky nebo jako součást podsystému Caiman®, pak zahrnují bojovou ID a IR optiku, taktická světla, napájecí systémy, ochranu sluchu, NVG a termovizi. Naši vybraní uživatelé již s námi spolupracují na vývoji další generace moderních integrací, včetně aplikací zpracování dat zabudovaných do přilby, aplikací pro správu bojiště a komunikaci mezi vojáky či brýlí pro noční vidění.

Jaká je filozofie podpory a služeb společnosti Galvion?

I ty nejmodernější systémy jsou použitelné pouze tehdy, jsou-li dlouhodobě provozuschopné a servisovatelné. Naše filozofie zahrnuje závazek prodloužit životnost systému prostřednictvím tzv. spirálových upgradů a prodloužit tak životnost přilby díky pravidelné údržbě, opravám a renovacím. Věříme, že naše přilby musí být provozuschopné po celou dobu jejich životnosti. 

Vzhledem k tomu, že naše evropská uživatelská základna neustále roste, zřizujeme výrobní uzel také v Gdaňsku v Polsku, který doplní naši stávající kancelář pro mezinárodní spolupráci ve Spojeném království. 

Protože chceme našim globálním partnerům poskytovat ty nejlepší služby spojené s regionálními operacemi (logistika, dodavatelský řetězec, školení atd.), bylo naše rozšíření na evropský kontinent nezbytným krokem. V novém závodě budou mimo jiné udržovány zásoby pro zkrácení dodavatelského řetězce. Závod v Gdaňsku bude také schopen upgradovat, renovovat a udržovat helmy, které jsou již v provozu, aby byla zajištěna jejich trvalá funkčnost. Helmy tak mohou být zkontrolovány, renovovány, mohou být upgradovány modernější výstelkou, může být přidán napájecí systém pro NVG a následně mohou být doručeny zpět do určeného logistického centra nebo jednotky. Vidíme to jako výhodu pro obě strany: jak pro zadavatele nákupu, kteří chtějí dosáhnout maximální hodnoty produktu po celou dobu jeho životnosti, tak i pro samotné uživatele, kterým budou prováděny pravidelné upgrady přileb za účelem většího pohodlí, stability a efektivního bojového nasazení.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP