Základním tématem zasedání Vojenského výboru NATO v Praze bude nepochybně stav připravenosti Aliance k řešení současných bezpečnostních výzev

 21. 06. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Hlavním cílem letošního výjezdního zasedání Vojenského výboru NATO v Praze, které proběhne od 13. do 15. září 2024, bude diskuse na klíčová témata související s aktuální bezpečnostní situací v Evropě, implementace závěrů ze Summitu NATO s důrazem na rozvoj schopností v souladu s konceptem podpory hostitelským státem a proveditelnost obranných plánů Aliance. Pro politické vedení ČR to bude příležitost představit „národní pohled“ na společnou obranu Aliance. Česká republika bude hostit výjezdní zasedání na svém území poprvé v historii (např. Slovensko hostilo výjezdní zasedání již dvakrát, a to v říjnu 2005 a v září 2010).

Foto: Resort obrany se připravuje na výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze | Shutterstock
Foto: Resort obrany se připravuje na výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze | Shutterstock

Vojenský výbor NATO (Military Committee) je nejvyšší vojenský orgán NATO, který poskytuje vojenská stanoviska a doporučuje politickým orgánům NATO opatření, která považuje za nezbytná pro společnou obranu. Výbor je složený z náčelníků generálních štábů členských států, kteří jsou na velitelství NATO trvale zastoupeni svými stálými vojenskými představiteli. Současným předsedou Vojenského výboru NATO je od června 2021 nizozemský admirál Rob Bauer. Předsedou výboru je tradičně bývalý náčelník Generálního štábu jednoho ze spojeneckých ozbrojených sil. V minulosti (od června 2015 do června 2018) tuto významnou pozici zastával český armádní generál a nynější prezident ČR Petr Pavel. Vojenský výbor NATO zasedá ve formátu stálých vojenských zástupců členských zemí vícekrát týdně, a na úrovni náčelníků Generálních štábů zpravidla třikrát za rok. Kromě dvou jednání v Ústředí NATO v Bruselu se jednou ročně koná výjezdní zasedání v některé z členských zemí Aliance. Hostitelskou zemí pro letošní rok bude právě Česká republika.

Výjezdní zasedání představuje prestižní zasedání, které svým významem přesahuje čistě vojenský půdorys, protože má širší vojensko-politický dosah. Mimo Ústředí NATO se organizuje zejména kvůli možnosti seznámení se se společností, kulturou a historií dané země, kdy se hlavní účastníci akce v doprovodu svých partnerů nebo partnerek setkávají s vrcholnými politickými činiteli hostitelské země, účastní se koncertu nebo jiné kulturní akce, případně navštěvují nejvýznamnější kulturní, přírodní nebo historické památky.

Mezi hlavní účastníky vrcholných zasedání patří zejména předseda a místopředseda Vojenského výboru NATO, náčelníci Generálních štábů a jejich stálí vojenští představitelé jak Aliance, tak i partnerských zemí, oba strategičtí velitelé: vrchní velitel Spojeneckých sil v Evropě (Supreme Allied Commander in Europe - SACEUR) a vrchní velitel Spojeneckých sil pro transformaci (Supreme Allied Commander Transformation -  SACT), generální ředitel Mezinárodního vojenského štábu (Director General of International Staff - DGIMS) a pozvaní hosté (např. generální tajemník NATO, apod.).

Výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO v Praze představuje jednu z nejvýznamnějších a prioritních akcí nejen pro ministerstvo obrany, ale také pro celou Českou republiku. Navíc se zasedání koná v roce, kdy si připomeneme 25. výročí českého vstupu do Severoatlantické aliance. Vstup do euroatlantických struktur a následné zakotvení ČR v NATO představuje jeden z historicky nejdůležitějších kroků v historii samostatné ČR. S ohledem na aktuální zhoršující se bezpečnostní prostředí ve světě a zejména zhoršující se bezpečnostní situaci na východním křídle Aliance je členství v nejsilnějším globálním obranném systému zásadní pro zajištění naší bezpečnosti a stability. Po čtvrt století příslušnosti k NATO již ČR zároveň sehrává roli sebevědomého a aktivního spojence, který ctí členské závazky a významně přispívá do aliančních zahraničních misí a operací. Uspořádání výjezdního zasedání v Praze je skvělou příležitostí poukázat na kvalitu českých ozbrojených složek a na schopnost podílet se na aliančních rozhodovacích mechanismech.

Samotné jednání a tisková konference se uskuteční 14. září 2024. Předběžně se počítá s 350 zahraničními účastníky. Na realizaci této významné a rozsáhlé akce se kromě ministerstva obrany podílejí také další resorty a státní instituce.

V souvislosti se zmíněným výjezdním zasedáním jsme položili pár otázek vojenskému představiteli při NATO a EU genpor. Ivo Střechovi:

Výjezdní zasedání Vojenského výboru NATO je stále v přípravné fázi. Lze však již nyní odhadnout, jakými prioritami se bude výbor zabývat?

Program zasedání se připravuje delší dobu, ale už teď je zřejmé, že jedním ze zásadních bodů budou závěry z Washingtonského summitu. Základním tématem bude nepochybně stav připravenosti Aliance k řešení bezpečnostních výzev, kterým dnes čelíme ve třech klíčových úkolech – obrana a odstrašení, krizový management a kolektivní bezpečnost. Bude se hovořit o stavu zpracování obranných plánů, výstavbě schopností ozbrojených sil, spolupráce s partnery. Neméně důležitou součástí agendy bude také podpora Ukrajiny.

Foto: Generálporučík Ivo Střecha | Mjr. Ladislav Kabát
Foto: Generálporučík Ivo Střecha | Pplk. Ladislav Kabát

Jak je podle vás pro Českou republiku významné, že se toto zasedání koná právě u nás?

Bude to tento rok další významné setkání, tentokrát vrcholných vojenských orgánů Aliance, které bude hostit naše republika, čímž se dostáváme do středu pozornosti hodně velké části světa. Pro Českou republiku to je velmi významná událost a také trochu jisté ocenění naší podpory aliančního úsilí a projev důvěry, že jsme takovéto setkání vrcholných představitelů schopni všestranně zabezpečit. Zasedání bude mít i svou méně formální část, a tak jak to slyším kolem sebe, všichni mí kolegové z aliančních zemí se do Prahy moc těší.

Jaké zkušenosti může Česká republika ostatním členům výboru nabídnout?

Co se týká vojáků, tak asi zkušenosti s podporou výcviku ukrajinských vojáků na teritoriu ČR i na území našich spojenců. Možná se také můžeme podělit o poznatky z urychlené modernizace armády, pořizování nových technologií a zbraňových systémů. Všichni řešíme obdobné problémy a nepoučit se od ostatních by byla chyba.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP